Unisys měl velké příjmy, ale i náklady

Společnost Unisys zveřejnila výsledky svého hospodaření za rok 1997, a opravdu je třeba uznat, že se má čím pochlub...


Společnost Unisys zveřejnila výsledky svého hospodaření za rok 1997, a opravdu
je třeba uznat, že se má čím pochlubit. Čistý příjem společnosti totiž
meziročně stoupl více než třikrát, což představuje příjem 199 milionů dolarů za
rok 1997, oproti 61,8 milionu dolarů v roce 1996, a tomu odpovídá i čistý
výdělek na jednu akcii, který v roce 1997 činil 46 centů oproti 34 centům na
jednu akcii v roce 1996.
Vzestupný trend dokumentují i uveřejněné výsledky společnosti za čtvrté
čtvrtletí roku 1997 v tomto období činil čistý příjem 86,9 milionu dolarů
(oproti 55,7 milionu v roce 1996), což představovalo růst ceny jedné akcie o 25
centů (oproti 14 centům v roce 1996). Obrat v roce 1997 vzrostl oproti roku
1996 o 4%, z 6,37 na 6,64 miliardy dolarů. Opět byl největší růst zaznamenán ve
čtvrtém čtvrtletí, kdy dosáhl 5%, což odpovídá zvýšení z 1,81 na 1,90 miliardy
dolarů.
Náklady se počítají
Tato čísla se jistě velmi dobře čtou, ale mají zásadní háček. U všech platí
jeden důležitý předpoklad jsou to hodnoty, do kterých nebyly započítány tzv.
jednorázové náklady, které ovšem ve čtvrtém čtvrtletí roku 1997 dosáhly v
účetnictví společnosti Unisys úctyhodné 1,1 miliardy dolarů. Pokud tedy
započítáme i tyto náklady, skončil rok 1997 pro společnost ztrátou 853,6
milionu dolarů. Co se vlastně pod položkou jednorázové náklady skrývá? Unisys
uvádí, že jde například o 884 milionů dolarů odepsaných na goodwill v
souvislosti s jejich fúzí se společností Burroughs a Sperry.
Prezident a výkonný ředitel Unisysu, Lawrence A. Weinbach, je nicméně plný
optimismu, když tvrdí, že se společnosti podařilo dosáhnout jejího hlavního
cíle zhodnotit investice svých akcionářů. "V novém roce jsme se strategicky
zaměřili především na oblast služeb a podnikové servery třídy Enterprise," říká
Weinbach. "Právě v těchto oblastech trhu máme k dispozici řešení a kapacity,
což nám dává potenciál k růstu zisku, získání podílu na trhu a možnost přinést
další hodnotu našim klientům."
A jaký názor má na uplynulý rok česká pobočka firmy Unisys? Zdá se, že si
nestěžují se svými 75 zaměstnanci za letošní rok hlásí obrat 455 milionů korun,
což představuje utěšený nárůst proti loňskému 401 milionu.
Kontrakt pro armádu
To co se Unisysu nepodařilo v České republice, podařilo se jim doma. 21. ledna
společnost Unisys oznámila, že získala od ministerstva obrany (MO) Spojených
států pětiletý otevřený kontrakt v hodnotě 258 milionů dolarů. Unisys poskytne
osmi megacentrům MO (Montgomery Robins, Oklahoma City, Ogden, San Antonio,
Jacksonville, San Diego a Denver) software, pronajme hardware, a to vše včetně
komplexní podpory a údržby. Megacentra plní pro MO klíčové funkce, včetně
logistiky, personalistiky a financí. Mimo tato centra kontrakt zahrnuje i
podporu dalších více než 200 pracovišť armády, nacházejících se téměř po celém
světě. Unisys je na svoji spolupráci s armádou Spojených států, která se datuje
již od roku 1981, náležitě hrdý, a těší ho, že díky jejich systémům si americké
ozbrojené síly udržují svoji efektivní operativnost.
8 0201 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.