Unisys v bankovnictví

Společnost Unisys se rozhodla nabízet software Risk Manager od společnosti Kamakura (KRM). Tato sada programů pro řízen


Společnost Unisys se rozhodla nabízet software Risk Manager od společnosti
Kamakura (KRM). Tato sada programů pro řízení rizik v oblasti finačních služeb
bude podle smlouvy Unisysu s Kamakurou dodávána na území Evropy, Středního
východu a Afriky a na vybraná teritoria Tichomoří, Střední a Jižní Ameriky.
Investiční a rizikoví manažeři nebo obchodníci s cennými papíry mohou využívat
analýzy KRM k efektivní správě rizik. KRM je možné integrovat s velkým
množstvím bankovních systémů a už dnes ho používá 10 z 50 největších světových
bank. Navíc 41 z těchto 50 bank jsou zákazníky Unisysu.
Podpora strategie Unisysu zaměřená na vývoj a dodávky systémů podnikové třídy
založených na Windows NT a Windows 2000 pokračuje otevřením evropské-ho centra
European Microsoft Enterprise Centre of Excellence v Paříži. Toto centrum třetí
svého druhu na světě a první mimo území USA zajišťuje podporu evropským
vývojářům aplikací i zákazníkům. V evropském centru budou vývojáři Unisysu
spolupracovat s Microsoftem a s vlastními zákazníky na vývoji nové generace
kritických podnikových aplikací postavených na Windows NT 4.0/2000.
Systémové laboratoře v Paříži jsou vybavené pro vývoj a testování
nejmodernějšími systémy od různých výrobců. Je zde nainstalováno 6 počítačů
Unisys QS/2 Enterprise NT Server osazených procesory Pentium II a počítač
Unisys ClearPath HMP/NX, který kombinuje proprietární operační systém s Windows
NT na jednom stroji. Nakonec je zde také sálový počítač IBM S/390.
Unisys se rozhodl využívat pro svá řešení v oblastech dolování dat a datových
skladů databázi MS SQL Server 7.0, na které chce postavit i svá vertikální
řešení určená pro finanční služby a ostatní strategické oblasti trhu. Na
letošním COMDEXu to potvrdil demonstrací nové aplikace sledující chování
zákazníka a jeho profitability postavené na databázi Microsoft SQL Server 7.0.
Aplikace umožňuje bankám sbírat a analyzovat informace o zvycích zákazníků a
použít tuto informaci k vývoji ekonomicky přínosných produktů, služeb a
marketingových programů s cílem zvýšení svých zisků. Zlepšení profitability je
zde podporováno pomocí cíleného marketingu, produktů a služeb používaných
jejich nejúspěšnějšími zákazníky.
S podporou databáze MS SQL 7.0 souvisí i otevření střediska tvorby databázových
aplikací založených na této databázi. Středisko se zaměří na databázové
aplikace, které budou určeny pro sektor finančních služeb, zpočátku pro
zákazníky v Severní Americe s tím, že v budoucnu svou činnost rozšíří na celý
svět.
(ram)
8 2969 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.