Unisys vykročil pravou nohou, co nového v Nokii

Unisys vykročil pravou nohou Společnosti Unisys se 1. čtvrtletí roku 1998 opravdu vydařilo čistý zisk společnosti v t...


Unisys vykročil pravou nohou
Společnosti Unisys se 1. čtvrtletí roku 1998 opravdu vydařilo čistý zisk
společnosti v tomto období dosáhl 63 milionů dolarů, což představuje
nezanedbatelný nárůst oproti 19 milionům, získaným ve stejném období
předchozího roku. I v ostatních parametrech vychází srovnání s prvními třemi
měsíci roku 1997 lépe: příjmy vzrostly o 8 % z 1,53 miliardy na 1,65 miliardy
dolarů v roce 1998, na jedné akcii společnost získala 14 centů oproti ztrátě 6
centů z roku 1997. Co za těmito výsledky stojí? Unisys se i nadále zaměřuje na
snižování výrobních nákladů a zároveň se snaží o zvyšování výrobní marže.
Společnost se neustále snaží snižovat své dluhy a tím i vyplácené úroky. Od
září se Unisysu podařilo snížit své dluhy o 800 milionů dolarů např. jen v
únoru splatila společnost dluhopisy za cca 190 milionů dolarů, úročené 9,5 % a
splatné v červnu tohoto roku.
Díky podobným akcím klesly v 1. čtvrtletí roku 1998 Unisysu náklady na splácení
úroků na 47 milionů dolarů oproti 60 milionům spláceným rok předtím. Z hlediska
nárůstu počtu objednávek v celosvětovém měřítku výrazně vede Evropa, objednávky
v Asii a Tichomoří zůstávají na stejné úrovni.
Xerox: digitální produkty vedou
Ani společnost Xerox si v 1. čtvrtletí nevedla špatně příjem společnosti
vzrostl v tomto období o 12 % na 301 milionů dolarů a cena za akcii dosáhla 84
centů. Při započítání kursových změn vzrostl obrat o 7 % na 4,3 miliardy
dolarů. Nejmarkantnější byl v tomto čtvrtletí růst tržeb z prodeje digitálních
produktů, který dosáhl 35 %, a to zejména zásluhou úspěchu digitálních
černobílých kopírek. To je důvod, proč podíl tržeb za digitální výrobky na
celkových příjmech vzrostl na 39 %. O tom, že se společnost s dosaženými
výsledky nehodlá spokojit svědčí i fakt, že 7. dubna vyhlásila program
restrukturalizace, s cílem posílit svoji pozici v konkurenčním boji a
přizpůsobit své výrobní náklady struktuře poptávky.
Co nového v Nokii
V meziročním srovnání si Nokia v 1. čtvrtletí 1998 nevedla vůbec špatně vyplývá
to z ohlášeného 31% nárůstu tržeb, které dosáhly 14 870 milionů finských marek.
Ani v dubnu společnost nezahálela, z nejvýznamnějších uzavřených smluv lze
uvést kontrakt s britským operátorem Cellnet v hodnotě 200 milionů liber
(rozšíření kapacity sítě), smlouvu s nizozemskou společností Tele Danmark o
výstavbě sítě GSM 1800, nebo kontrakt Nokie se švýcarským diAx AG v hodnotě 200
milionů švýcarských franků o dodávce dvoupásmové sítě GSM 900/1800. Koncem
dubna bylo
též rozhodnuto o personálních změnách ve vedení společnosti: novým
viceprezidentem Nokia Group se od 1. 7. 1998 stane pan Pekka Ala-Pietila,
prezidentem Nokia Mobile Phones byl jmenován pan Matti Alahuta a paní Sari
Baldaufová byla jmenována prezidentkou Nokia Telecommunications.
SAP: rok 1998 začal úspěšně
Do seznamu společností, kterým 1. čtvrtletí opravdu vyšlo, se může směle
zařadit i společnost SAP. Tržby v tomto období dosáhly 1,68 miliardy marek a
zisk činil 311 milionů, což představuje v meziročním srovnání 72% růst. Růst
poptávky po produktech společnosti SAP je zřejmě zapříčiněn inovacemi systému
R/3 (branžová řešení), díky kterým se SAPu podařilo oslovit nové uživatele.
Nicméně v odhadech ročních finančních výsledků zůstává vedení společnosti při
zemi: celoroční obrat měl letos v souladu s dřívějšími odhady dosáhnout 30-35%
zvýšení oproti roku 1997. Vysoké nárůsty tržeb byly v 1. čtvrtletí zaznamenány
ve všech světových regionech: na obou amerických kontinentech o 68 %, v Evropě
(mimo Německa) o 75 %, v samotném Německu pak o 53 % a v Asii/Pacifiku o 67 %.
(dar)
8 1083 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.