Univerzální platforma pro Javu a .Net

Společnost Sun Microsystems plánuje podpořit interoperabilitu mezi platformami Java a .Net. Hodlá tak učinit vyvinutím a...


Společnost Sun Microsystems plánuje podpořit interoperabilitu mezi platformami
Java a .Net. Hodlá tak učinit vyvinutím a následnou distribucí open source
verzí několika průmyslových specifikací pro webové služby.
Mezi oblasti, do kterých chce implementovat své WS-* specifikace, patří
messaging, metadata, bezpečnost a kvalita služeb. V konkrétní podobě potom jde
o WS-Addressing, MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism),
WS-Policy, WS-MetadataExchange, WS-Security, WS-Trust, WS-SecureConversation,
WS-ReliableMassaging a WS-Coordination. Tyto specifikace totiž Microsoft hodlá
zahrnout do své připravované platformy webových služeb Windows Communication
Foundation (WCF, Indigo). Budou v ní sloužit jako rozhraní (interface) a
vývojáři je mohou využít při integraci Javy s platformou .Net.
Představitelé Sunu předpokládají, že open source verze těchto specifikací
usnadní možnosti jejich využití v různých produktech. Zpřístupní je
prostřednictvím svého projektu Glassfish, jenž slouží jako open source
vývojářská základna pro Java System Application Server. Předběžný kód
specifikací bude k dispozici pravděpodobně za 3 až 6 měsíců. Následovat jej má
další přípravné vydání kódu, a sice Java Web Services Developer Pack.
Společnost Microsoft postup Sunu schválila a považuje jej za prospěšný pro obě
firmy i jejich společné zákazníky. Podobné snahy o sblížení technologií obou
dodavatelů softwaru již proběhly, ale týkaly se pojetí webových služeb, sdílení
identit a jednotného přihlašování u operačních systémů Solaris a Windows.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.