Unix není zastaralý, ale bojuje s konkurencí

Když firmy uvažují o budoucnosti svých datových center, často hovoří o Windows a o Linuxu jako o přitažlivé alterna...


Když firmy uvažují o budoucnosti svých datových center, často hovoří o Windows
a o Linuxu jako o přitažlivé alternativě Unixu. Unixové operační systémy jsou
přitom v současnosti základním výkonným prostředkem firemních IT. Je
nepochybné, že firmy v příštích letech utratí miliardy dolarů za unixové
systémy, které tak nechají Windows a Linux daleko za sebou. Vzdálenější
budoucnost ale může být jiná. V roce 2007 by podle IDC měl součet investic do
Linuxu a Windows v oblasti datových center překonat investice do Unixu.
IT manažeři mají dobré důvody přehodnotit své strategie v oblasti Unixu. Linux
a Windows nabízejí pro řadu aplikací výhodnější poměr cena/výkon a současně si
dnes již často poradí i s aplikacemi, na něž dosud nestačily.
Letos v květnu například společnost UPS přenesla svou aplikaci pro e-mailovou
komunikaci ze systému Unix/RISC na linuxový systém na procesorech Intel.
Výsledkem byl podle jejích představitelů výborný výkon za příznivější cenu. "Za
daleko nižší cenu," zdůrazňuje Nick Gray, šéf pro systémovou architekturu UPS.
"Cena se pohybovala okolo jedné třetiny částky, na kterou přišlo původní
prostředí," upřesňuje Gray. Většina z těchto úspor podle něj pramení z
nahrazení hardwaru společnosti Sun Microsystems servery na platformě Intel.
V současnosti odborníci v UPS pracují podle Graye na analýze, která by měla
zodpovědět otázku, jak velká část firemního unixového prostředí může být
nahrazena Linuxem. Uvedená analýza a také podobné analýzy dalších firem mohou
indikovat, že se nad Unixem vznášejí určité hrozby.
"Jsem přesvědčen, že dodavatelé Unixu jsou skutečně ohrožováni ze strany Linuxu
na Intelu," říká Robert Annas, šéf pro systémový management datového centra
americké společnosti Lexis-Nexis. "Domnívám se, že v období 3 až 5 let Linux
převáží," dodává.
John Gilligan, CIO u U. S. Air Force, považuje klesající vliv Unixu za logický
následek stavu, kdy uživatelé mohou zvolit levnou a efektivní alternativu Linux
na platformě Intel, která díky objemu výroby nabízí příznivý poměr cena/výkon.
"Dovolil bych si předvídat, bez ohledu na případné další faktory, určitý další
pokles síly Unixu," říká Gilligan. "Nicméně úplně od něj odejít, to by pro nás
byla silná káva, protože už jsme do této platformy hodně investovali," dodává.
Velké minulé investice tu samozřejmě hrají svou roli. Unix je základním
výkonným prostředkem mnoha firemních IT a firmy také v příštích letech utratí
za unixové systémy miliardy dolarů. Když se ale sečtou serverové investice do
Windows a do Linuxu, měl by jejich objem podle IDC v roce 2007 Unix překonat.

Pod palbou
Nedávná diskuse se dvěma tucty významných uživatelů Unixu přinesla shodu v tom,
že se tento operační systém ocitá pod palbou a jeho rivalové především pak
Windows a Linux mají našlápnuto na to, aby získali v oblasti datových center
větší podíl. Uživatelé ale také vesměs souhlasí s tím, že unixové systémy
zůstanou v několika následujících letech jádrem jejich nejnáročnějších IT
operací.
Clinton Hope, vedoucí systémový administrátor společnosti Twentieth Century Fox
Film, tvrdí, že neplánuje přechod z Unixu na jinou platformu. "Musíme
samozřejmě sledovat Linux, protože je to zajímavá nově vznikající technologie,
ale zatím ho nebereme jako vážnou alternativu," říká Hope, jehož IT
infrastrukturu tvoří systémy od Sunu. "Linux nepovažujeme za tak výkonný jako
unixové systémy," dodává.
Firmy i vlády utratily v loňském roce za unixové operační systémy pro servery
více než za serverové systémy Windows a Linux dohromady podle IDC šlo
celosvětově o 20,8 miliardy dolarů, zatímco v případě linuxové konkurence šlo
(podle údajů stejné společnosti) pouze o 2,8 miliardy a u Windows o 13,8
miliardy.
Výdaje na Unix mají do roku 2007 vzrůst o méně než 3 % na konci tohoto období
by měly podle IDC dosahovat 21,3 miliardy. Oproti tomu útrata za linuxové
servery by za stejné období měla vzrůst o více než 200 % na 8,8 miliardy a
útrata za servery s Windows o 40 % na 19,8 miliardy amerických dolarů.
"Myslím, že někteří lidé mají pocit, že Unix úplně zmizí," říká Jean Bozmanová,
analytička IDC. Ale to se podle ní rozhodně nestane. "Unix má nyní úžasnou
pozici a drží si stále velkou část tržního koláče," dodává.

Potraviny s Linuxem
I přesto je ovšem nesporné, že mnohé společnosti své strategie v oblasti Unixu
přehodnocují. Firma Empresas Polar, venezuelský distributor potravin, je jednou
z nich.
V této firmě evidují 5 500 uživatelů pracujících s ERP systémem SAP běžícím na
Unixu od firmy Hewlett-Packard HP-UX. Elkinomar Romer, manažer pro IT, ale
říká, že jeho firma začala zvažovat plán přechodu z tohoto systému pod Linux.
Unixové systémy podle něj fungují dobře bez jakýchkoli problémů. Firma ale
podle Romera chce mít jistotu, že celý systém běží na té nejlepší platformě a
nejde jen o současnost, ale také o léta, která jsou před námi. "Cítíme, že nyní
běžíme na té správné platformě, ale co asi může přinést budoucnost?" ptá se sám
sebe Romer.
Mnozí uživatelé vidí jako hlavní přínos aktuální situace existenci skutečně
konkurenčního prostředí. "Výrobci začínají cítit tlak ze strany Linuxu tlak,
aby Unix udržovali, rozšiřovali, aby pokračovali v jeho vývoji a zlepšování,"
říká Paul Edmunds, programátor a systémový analytik společnosti Duke Energy.
Někteří uživatelé a analytici pak přikládají celkový růst podílu Windows a
Linuxu především výraznému zlepšování jejich pozice na menších a středních
systémech.

Na internetu
"Linux se může stát vítězem ve světě webu, v oblasti správy obsahu tam, kde se
potkávají internet a IT aplikace," říká Deb Mukhergeeová, CTO (Chief Technical
Officer) švýcarské společnosti Zurich Financial Services. "A středně výkonné
systémy budou pro Linux naprostým zlatým dolem," tvrdí Mukhergeeová. Jestliže
jsou uživatelé celkově znepokojení budoucností Unixu, je tomu tak podle ní
především proto, že nevědí, co hlavní hráči světa Unixu plánují dělat dále.
"Jestliže IBM začíná prosazovat Linux jako vhodné řešení pro podnikovou sféru,
které je možno bez problémů používat, stává se tento systém skutečně významným
hráčem," říká Will Evans, viceprezident pro oblast IT služeb společnosti
Peoples Energy. "Schyluje se k situaci, kdy bude Linux široce nasazován, ale
nestane se to přes noc," říká Evans. "Předpokládám, že to bude trvat roky,"
dodává.
Někteří uživatelé se zdají být již přesvědčeni o tom, že výrobci skutečně věří
Linuxu. Společnost Unilever Group, gigant v oblasti spotřebitelských produktů,
oznámila letos v lednu, že se pustila do realizace 8 až 10letého plánu, v jehož
rámci dojde k přesunu celé jeho IT infrastruktury z Unixu na Linux. Společnost
disponuje zdvojenou centrálou (v Londýně a Rotterdamu) a její představitelé
tvrdí, že mají plnou důvěru v linuxové plány IBM a HP.

Víra v Unix
Hlavní výrobci ale jedním dechem dodávají, že jsou také naprosto oddáni Unixu.
"V žádném případě si nemyslím, že by se Unix dostával do stadia zastaralosti,"
říká Nick Bowen, viceprezident vývoje softwaru pro servery xSeries a pSeries v
IBM. IBM portovala Linux na svůj procesor Power RISC, ale její verze Unixu AIX
bude podle Bowena na těchto strojích daleko častější i v následujících letech.
"Realita dneška je ta, že Linux je velice solidním operačním systémem pro
4procesorové servery a vbrzku bude jistě solidním řešením i pro servery
8procesorové," říká Bowen. "AIX je pak takřka perfektním systémem pro servery
32procesorové," dodává.
Společnost HP sází na procesor Itanium, na jehož vývoji spolupracovala s firmou
Intel, a plánuje zastavit vývoj svých čipů PA-RISC v roce 2005. Představitelé
této společnosti tvrdí, že se vedle podpory Windows a Linuxu na Itaniu budou
věnovat i systému HP-UX na Itaniu má tento systém odpovídat svými schopnostmi
systému HP-UX na PA-RISCu.
Konkurenti společnosti HP vidí její tah s Itaniem jako jasnou příležitost pro
odlákání uživatelů HP-UX na jiné unixové systémy, případně na Linux nebo na
Windows. Ale Tony Iams, analytik společnosti Brown Associates, říká, že
provozování HP-UX na Itaniu bude de facto identické s provozem na architektuře
PA-RISC. Nevyvstane zde tedy nějaká naléhavá potřeba komplikovaného
přeškolování správců, nebude potřebná dlouhá doba pro to, aby získali nezbytné
zkušenosti. A původní aplikace navíc nebude třeba znovu překládat.
Společnost Sun je věrně oddána vlastní verzi Unixu s názvem Solaris a svým
riscovým čipům Sparc, přesto ale portovala Solaris na 32bitové čipy Intelu a
podporuje i Linux na systémech s procesory Intel. Clark Masters, výkonný
viceprezident skupiny pro podnikové systémy Sunu, tvrdí, že Solaris zůstane v
dohledné budoucnosti pokročilejším systémem než Linux. Současně ale předpokládá
mírovou koexistenci mezi Linuxem (tedy derivátem Unixu) a Unixem v podnikových
systémech.
"Jsem přesvědčen, že Linux je náš přítel a současně i přítel Unixu," tvrdí
Masters. "Jestliže už bychom museli připustit, že Linux představuje jakoukoli
hrozbu pro existující hráče na trhu, pak je nejspíše hrozbou pro Microsoft a
pro prostředí Windows," říká.

Windows v útoku
Windows však mohou ohrožovat Unix stejně jako Linux ohrožuje Windows. Není
žádného sporu o tom, že se Windows tlačí dále do podnikového prostředí.
Společnost Unisys dodává až 32procesorové servery na platformě Intel a její
představitelé tvrdí, že je okolo 75 % jejích systémů vybaveno alespoň 16 nebo
více procesory. "To jasně ukazuje, že je lidé využívají pro provoz velkých
aplikací velkých kritických databází a tyto aplikace provozují v prostředí
systémů Intel s operačními systémy Windows," říká Mark Feverston, viceprezident
pro podnikové systémy společnosti Unisys.
Linux si svou pozici zatím buduje, Windows však jsou už pevně zakořeněná.
Společnost UPS má přibližně 6 000 serverů s Windows a pro své messagingové
systémy spoléhá na servery odolné proti chybám na platformě Intel od Stratus
Technologies. Gray říká, že platforma Windows funguje z jeho pohledu dobře, ale
přesto jako součást své linuxové strategie plánuje monitorovat vývoj open
source produktů. "Zatím je to ale spíš jen takové snění než něco, co by bylo
skutečnou alternativou třeba v následujících dvou, třech nebo pěti letech,"
říká.

Faktor SCO
Nedávná prohlášení SCO o tom, že Linux porušuje její práva k duševnímu
vlastnictví, vyvolal v určité části manažerské komunity IT podivné pocity
nejistoty. Mnozí pozorovatelé ale očekávají, že uvedená akce SCO bude mít na
ty, kdo již začali používat Linux, jen malý dopad.
Brent Williams, bývalý softwarový inženýr a nyní analytik společnosti McDonald
Investments, poukazuje na právní akce firmy Apple Computer proti Microsoftu na
počátku 90. let minulého století. Tehdy firma Apple tvrdila, že Microsoft
porušil při vývoji Windows její patenty. "Lidé nepřestali kupovat Windows, i
když se nad tímto systémem začaly stahovat temné mraky," říká.

Platy ve světě Linuxu
Odborníci na Unix zažívají a podle všeho i dále budou zažívat dobré časy. Tedy
aspoň tehdy, pokud právě mají zaměstnání. Slabá ekonomika a splasknutí
dot.comové bubliny uvrhlo podle odborníků na zaměstnanost velké množství
profesionálů v oblasti unixových systémů mezi nezaměstnané, obzvláště v
lokalitách jako Silicon Valley nebo New York. Nicméně skutečnost je taková, že
Unix je stále živý a v mnoha firmách se mu daří dobře a to vyvolává velkou
potřebu odborníků, takže ti, kdo jsou zaměstnáni, jsou dobře placeni.
Vysoké platy a bonusy přispívají podle Lynn Sechrestové, analytičky společnosti
Gartner, k poměrně vysokým nákladům na podporu Unixu. Tyto náklady vzrostly u 1
200 zkoumaných společností za poslední rok v průměru o 8,5 %, zatímco v případě
Windows byl ve stejném období zaznamenán 7,9% růst. Podle průzkumu provedeného
v březnu mezi 600 společnostmi firmou Meta Group je v USA průměrná roční mzda
unixového správce 96 163 dolarů, což je přibližně stejná částka jako v minulém
roce. Průměrná mzda systémového správce Windows NT je však výrazně nižší činí
67 355 amerických dolarů.
"Na světě je spousta unixových systémů a ty vyžadují zkušené správce. Jistě lze
také debatovat o tom, jak se v této souvislosti dívat na Linux," říká Maria
Schaferová, analytička Meta Group.
"Množství nasazovaných systémů Windows bude nepochybně dále růst. Unixové
systémy jsou ale robustnější a větší systémy, které vyžadují odlišnou sadu
znalostí, než je vyžadována u Windows," říká Schafer. To je podle něj jedním z
důvodů, proč poptávka po unixových správcích neklesá a ani v blízké budoucnosti
nelze takový vývoj očekávat.
"Unixoví programátoři často mají lepší schopnosti než programátoři ve Visual
Basicu," přidává se Rick Stiegler, CTO (Chief Technology Officer) společnosti
Lending Tree. "A to je ten rozdíl, kvůli kterému mají Windows pověst systému,
jenž má problémy se spolehlivostí," dodává.
"Visual Basic je docela dobrý nástroj, ale protože je relativně snadné se jej
naučit, mnozí IT profesionálové, kteří o sobě prohlašují, že jsou programátory
pod Windows, často nemají ty programovací zkušenosti a dovednosti, jako
programátoři pod Unixem," vysvětluje Stiegler.
Dalším faktorem, který může ovlivňovat hodnotu unixových programátorů, je
přijetí Linuxu podnikovou sférou. Unixoví programátoři jsou typicky vybaveni
lépe než kdokoli jiný pro to, aby zvládli Linux.
Mnozí studenti oborů zaměřených na IT, jako například ti na Carnegie Mellon
University v Pittsburghu, získávají znalosti z oblasti Linuxu.
Pro tyto studenty podle jeho názoru není obtížné se pohybovat po prostředí
Unixu. "Z hlediska výuky neznamená Linux a Unix velký rozdíl; například jejich
API jsou v zásadě stejná," vysvětluje. "Jestliže znají Linux, jsou připraveni
pro budoucí práci s Unixem," říká Bryant.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.