Úplně první kroky

V úvodním dílu si nejprve stručně povíme, co to jsou dynamické webové stránky a jak se liší od klasických stránek...


V úvodním dílu si nejprve stručně povíme, co to jsou dynamické webové stránky a
jak se liší od klasických stránek napsaných pomocí HTML. Pak si představíme
technologii ASP.Net [á es pé dot net] a ihned se vrhneme na vytvoření první
dynamické stránky.
K čemu mi to všechno bude?
Pomocí HTML lze vytvářet stránky, které sice krásně vypadají, ale jsou poměrně
hloupé. Pokud chcete, aby se na stránce objevil tučně nápis "V srpnu slevy!",
musíte do jejího zdrojového kódu napsat:
<html>
<body>
<b>V srpnu slevy!</b>
</body>
</html>
Vše funguje skvěle, ale věc má háček. Nic netrvá ve světě věčně, tím méně
srpnový výprodej, a tak když budete potřebovat změnit svou nabídku, nezbude vám
nic jiného, než zdrojový kód přepsat. Jak ale jistě z vlastní zkušenosti víte,
existují i interaktivní stránky, které svůj vzhled dokáží měnit například podle
toho, zda je uživatel přihlášený nebo ne. Chcete-li podobné chování naučit i
své stránky, musíte začít vytvářet dynamické stránky. Ty se od těch statických
liší tím, že se jejich obsah sestavuje na serveru až těsně před tím, než je
stránka odeslána k uživateli. Máte tedy možnost vhodně reagovat na případné
hodnoty zadané na předchozí stránce a podobně. Představte si například
přihlašovací stránku do internetového obchodu. Na univerzální úvodní stránce
jsou umístěna políčka pro zadání uživatelského jména a hesla. Po jejich
vyplnění jsou tyto hodnoty odeslány na server a porovnány se záznamem v
databázi zákazníků. Pak se odešle zpět buď stránka s nabídkou pro konkrétního
zákazníka, nebo, při nesprávně zadaném hesle, výzva k opětovnému přihlášení.
A jak se takové téměř zázračné stránky vytvoří? Webových technologií určených k
tvorbě dynamických stránek je celá řada. Například PHP, JSP, ASP a v poslední
době velice moderní ASP.Net.
Co je to ASP.Net
Mnoho lidí se domnívá, že ASP.Net je nějaký programovací jazyk, který je určen
k vytváření webových stránek. To ale není pravda. ASP.Net není programovací
jazyk, ale technologie tvořící nedílnou součást systému .Net Framework. Tento
systém obsahuje soubor objektů a mechanismů, které zajišťují bezpečný vývoj a
běh programů. Struktura systému .Net Framework je znázorněna na následujícím
obrázku.
Jak je vidět, .Net Framework je velmi těsně svázán s operačním systémem
Windows. Srdcem celého systému je běhové prostředí CLR. To zajišťuje správné
spouštění programů napsaných pro .Net. Stará se také o správu paměti a podobné
věci, které nejsou pro začátečníky příliš důležité. Nad běhovým prostředím jsou
vystavěny všechny základní třídy a objekty systému .Net, které tvoří jednotné
rozhraní. To pak používají všichni uživatelé ve svých programech. Stejné
rozhraní používají i třídy definované v .Net Frameworku pro přístup k databázím
a XML. Na samém vrcholu struktury .Net Frameworku jsou formuláře pro tvorbu
uživatelského rozhraní. Soubor těchto předdefinovaných formulářů a ovládacích
prvků programátorům usnadňuje vytváření pěkně vypadajících programů.
Pomocí .Net Frameworku lze vytvářit nejen klasické desktopové aplikace pro ně
jsou k dispozici formuláře Windows ale i webové aplikace. Při jejich tvorbě se
využívají webové formuláře a webové služby, které práci výrazně usnadňují. A
právě nástrojům pro vytváření webových aplikací pro .Net se říká souhrnně
ASP.Net.
V čem se programuje?
Pokud není ASP.Net programovací jazyk, budeme potřebovat nějaký jiný. Programy
pro .Net Framework lze psát v libovolném jazyce, který umožňuje používání .Net
tříd. Takových jazyků existuje celá řada. Jen Microsoft jich nabízí několik:
C#, VB .Net, J# a ještě některé další. Existují i alternativní jazyky od jiných
výrobců. V ASP.Net se nejčastěji používají jazyky C# a Visual Basic .Net. V
tomto seriálu budeme používat C#. Jeho základy si pro jistotu ukážeme již v
jednom z následujících dílů.
Co budeme potřebovat?
Předtím než se pustíme do vlastního programování, musíme vytvořit vhodné
prostředí umožňující spouštět ukázkové příklady. Klasické HTML stránky se v
prohlížeči zobrazí tak, že stránku prostě v prohlížeči otevřete a je hotovo. V
ASP.Net se vytvářejí dynamické stránky, jejichž konečná podoba se sestavuje na
serveru až těsně před tím, než je stránka odeslána do prohlížeče. Budeme tedy
potřebovat webový server a na něm musí být nainstalován a spuštěn .Net
Framework. Jestliže váš počítač tyto vlastnosti splňuje, můžete napsat první
stránku v ASP.Net. Bude stejně jednoduchá a stejně hloupá jako ta z úvodu. V
nějakém editoru, například v poznámkovém bloku, stačí napsat tento kód:
<html>
<body> <asp:label id="zprava" text="V srpnu slevy!" runat="server"></asp:label>
</body>
</html>
Souboru dejte libovolný název a příponu aspx. Například prvni.aspx. Soubor
nakopírujte do kořenového adresáře webového serveru a spusťte prohlížeč. Zde
zadejte adresu localhost/prvni.aspx. V prohlížeči by se měla objevit stránka,
která vykřičí do světa vaši nabídku. Vhodné vývojové prostředí
Instalovat samostatně webový server a .Net Framework je složité a psaní kódu v
poznámkovém bloku není ideální. Proto existuje na vytváření stránek v ASP.Net
velmi výkonný nástroj, jenž se jmenuje Visual Web Developer 2005 Express
Edition, který si můžete zdarma stáhnout z adresy: msdn.microsoft.
com/vstudio/express/vwd/.
Když si prostředí nainstalujete, získáte nejen testovací webový server s
běžícím rámcem .Net Frameworku, ale i profesionální nástroj na snadný vývoj a
ladění webových aplikací.
Budete-li chtít zobrazit náš příklad v tomto prostředí, spusťte Visual Web
Developer 2005 a z nabídky File vyberte příkaz Open File. Otevřete soubor
prvni.aspx a příkazem File > View in Browser otevřete okno prohlížeče, ve
kterém bude stránka zobrazena. V příštím dílu si povíme o významu jednotlivých
částí stránky, ukážeme si, jak ji vylepšit a jak si lze usnadnit práci při
psaní kódu nových stránek.(pat) 6 1117

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.