UPS pro firemní použití, do racku i vedle serveru

Tentokrát jsme se v Testu týdne zaměřili na nepřerušitelné záložní zdroje (UPS), které svou povahou odpovídají po...


Tentokrát jsme se v Testu týdne zaměřili na nepřerušitelné záložní zdroje
(UPS), které svou povahou odpovídají požadavkům malých a středních firem pro
zálohování chodu serverů a aktivních síťových prvků. Naším požadavkem byl zdroj
pro infrastrukturu, která generuje zátěž zhruba 2 kVA, a samotní výrobci mohli
volit produkt podle svého uvážení, ať už klasické koncepce, nebo určený k
montáži do racku.
Záložní zdroje UPS jsou oborem, který neprožívá nějaké významné výkyvy v
poptávce uživatelů a který příliš často ani nenabízí převratná řešení. Vzhledem
k požadavkům uživatelů je to v podstatě jen dobře, protože hlavním kritériem a
důvodem zákazníků k nákupu takových zařízení je především jistota a stabilita.
Není tedy výjimkou, že velké korporace často používají UPS i více jak deset let
staré, přičemž dodavatelé se stále starají o jejich údržbu, opravy a dodávky
nových bateriových článků.

Olovo inside
Zatím prakticky jediným typem článků používaných v tomto segmentu zdrojů UPS
jsou olověné bezúdržbové akumulátory. Elektrolytem je v tomto případě kyselina,
která je většinou v gelové formě a pevně zapečetěná uvnitř článků. Články jsou
zcela bezúdržbové, což znamená, že uživatel má možnost je pouze vyjmout a
vyměnit.
Použití olověných článků má několik výhod. Mezi ty nejdůležitější patří
stabilita a prověřenost tohoto řešení, poměrně dobrá kapacita vzhledem k objemu
článku, značná odolnost vůči výkyvům pracovního prostřední a v neposlední řadě
také schopnost akumulátoru přestát značný proudový odběr. Olověné akumulátory
se velmi snadno udržují a lze je často nabíjet, aniž by nějak výrazně trpěla
jejich kvalita nebo poskytovaná kapacita.
Výrazný problém představuje pouze hluboké vybití, ale to je schopna elektronika
uvnitř UPS zachytit a předejít mu. Z dlouhodobého hlediska používání je též
výhodné, že k degradaci parametrů olověného akumulátoru dochází pozvolna a
pravidelný "self-check" v režii obvodů záložního zdroje je zárukou vysoké
spolehlivosti tohoto řešení.

Vyberte si konverzi
Mezi dva nejrozšířenější typy UPS v tomto segmentu patří on-line záložní zdroje
s dvojitou konverzí a line-interactive systémy. Obě dvě technologie mají svá
pro a proti, mezi jednoznačné výhody line-interactive technologie patří
především její cena, on-line UPS vynikají velmi rychlým přechodem z běžného
provozu do záložního (za určitých podmínek 0 ms, tedy bez prodlevy). Další
výhodou line-interactive UPS je jejich vyšší efektivita, neboť účinnost
jednotlivých konverzí mezi střídavým a stejnosměrným proudem není beze ztrát.
On-line UPS jsou směřovány do vyšších segmentů trhu, protože zaručují
kontinuální napájení s přesně definovanými parametry.

Informace i na dálku
Oba dva typy UPS se mohou dodávat také ve vyšších verzích s integrovaným
bypassem, který je schopen přemostit obvody UPS při náhlém přetížení. Obecně
ale velká většina UPS zvládá krátkodobé přetížení výstupních obvodů řešit z
vlastních rezerv, takže například náběhy chráněných systémů nevyžadují žádné
speciální postupy.
Důležitou funkcí UPS je jejich dálková správa, která se významnou měrou podílí
na zkvalitnění vlastního procesu poskytování záložního napájení. Prakticky
všechny UPS v testované kategorii je možné připojit buď prostřednictvím USB,
nebo RS-232 k lokálnímu počítači a sledovat jejich parametry, případně je dále
po Ethernetu vést protokolem SNMP a ovládat UPS z mnohem vzdálenějších míst.
Příslušný software je vždy schopen provést legální "shutdown" chráněného
systému v momentě, kdy zbývající kapacita akumulátorů nemůže zaručit další běh.
Řada UPS má k dispozici i rozšiřující slot pro připojení speciální karty pro
komunikaci v nestandardním síťovém prostředí, pro monitoring teploty a
fyzického stavu záložního zdroje anebo s jinou funkcí.
Velmi často lze zhruba hodnotit stav UPS a zálohovaných systémů přímo na
předním panelu vlastního záložního zdroje, rozdíly jsou především ve formě
předávané informace a v poskytovaných detailech o provozu. Prakticky vždy to je
ale stav akumulátorů a aktuální výstupní zátěž vztažená vůči provoznímu maximu
UPS.
Ne zcela běžnou vlastností jsou selektivně ovládané výstupní svorky, většinou
po skupinách. V případě kritického stavu akumulátorů může UPS podle nastavení a
voleb ovládacího softwaru odpojovat jednotlivá připojená zařízení menšího
významu. Ve spolupráci s inteligentním "shutdownem" na příslušném serveru je
realizovatelný také scénář, kdy při bateriovém provozu a poklesu zbývající
energie v akumulátorech se postupně odpojují méně důležité součásti IT
infrastruktury, jako jsou například tiskové servery. Dále se přistupuje k
souborovým a poštovním serverům, při hlubším poklesu přestane UPS dodávat
energii do některých prvků síťové infrastruktury, aby tak databázové nebo
webové servery mohly pracovat co nejdéle.


Je libo věž, nebo rack?
Jak on-line, tak line-interactive UPS se dodávají jak ve formě tower zařízení,
tak rackových modulů, v kapacitách, kterých se týká tento test, o výšce nejméně
2 U. K oběma typům lze často připojovat externí bateriové kabinety, které sice
nezvýší dovolenou zátěž, ale významně prodlouží dobu zálohování. U některých
typů lze kabinety dále řetězit, a dosáhnout tak oproti standardu až násobné
výdrže.

Startovní pole
Z testovaných produktů nás svou cenou a poměrně dobrou funkční výbavou zaujala
Opti-UPS Power PS1440-RM, jako standardní zálohu s velmi dlouhou výdrží
(nejdelší v testu) za výhodnou cenu můžeme doporučit také Smart-UPS 2200Inet od
APC, i když ten poskytuje pouze běžné funkce.
Pulsar Evolution vyniká skvělým designem a stavební výškou jen 2 U a také svými
funkcemi patří k vyšší skupině zařízení. Zároveň byl spolu s Smart-UPS 2200Inet
nejvýkonnějším zařízením testu.
PowerKinetics US9001 je velmi flexibilní a snadno škálovatelné řešení, i když
neoplývá příliš mnoha dodatečnými funkcemi. A konečně Powerware 9125 je velmi
solidní on-line UPS určená do racku, ke které lze připojit další bateriové
kabinety, a výslednou dobu zálohy tak nejméně zdvojnásobit.
Při testech jsme používali standardní zátěž 200 W, takže doby běhu z
akumulátorů vycházejí z tohoto údaje. 200 W je dnes prakticky minimální
spotřebou standardního počítače spolu s monitorem. Výdrž odpovídající jiné
zátěži lze odhadnout z tohoto údaje, i když musíme poznamenat, že takto
vypočtené časové hodnoty nejsou zcela přesné, protože zátěžová křivka UPS není
zcela rovnoměrná.

APC Smart-UPS SU2200Inet
Největší světový výrobce záložních zdrojů, společnost APC, má ve svém portfoliu
pochopitelně také produkt určený pro zálohování serverů či síťové
infrastruktury, kterým je Smart-UPS. Jde o záložní zdroj typu line-interactive,
který pomocí funkcí nazvaných tentokrát Boost a Trim dorovnává menší výkyvy
napětí na vstupu tak, aby na výstupních svorkách byla požadovaná hodnota za
všech okolností a přitom se šetřily akumulátory. Přední panel je jako tradičně
u APC provedený velmi dobře, jasně je patrný aktuální stav akumulátorů i
průběžná zátěž na výstupu. Při testu nás zaujal fakt, že UPS podle informací na
předním panelu poměrně rychle klesla na 20 % kapacity, zatímco zbývající
energie se vybíjela ještě další téměř hodinu času z celkového provozu lehce nad
3 hodiny. Vzhledem k obrovské výdrži a velmi dobré zatížitelnosti je i cena
poměrně příjemná. Je ovšem třeba si uvědomit, že této UPS chybějí některé
zajímavé funkce, které lze nalézt na dalších produktech v tomto testu, tedy
například ovladatelné výstupní svorky či možnost připojení bateriových kabinetů.

MGE Pulsar Evolution UPS 2200
Francouzský výrobce MGE na počátku loňského roku uvedl na trh inovativní řadu
Pulsar Evolution, která se vyznačuje především svým velmi tenkým designem.
Výsledkem snažení inženýrů je fakt, že UPS s výkonem až do 1 500 VA jsou
nabízeny ve výšce 1 U, vyšší modely včetně testovaného typu 2 200 VA vyžadují
pouhé 2 U. To pomáhá šetřit hodnotné místo v serverových raccích pro aktivní
zařízení. Pokud uživatel nemá k dispozici rack, lze Pulsar instalovat také s
dodanými opěrnými nožkami jako věžový modul. Přední panel je, ostatně jako celá
UPS, z pohledu designu na velmi vysoké úrovni a ani množství informací
předávaných kontrolkami není malé. Dva sloupcové grafy ukazují ve čtyřech
stupních jak aktuální výstupní zátěž, tak energii zbývající v bateriích, hlavní
funkcí line-interactive, tedy fader či booster, jsou signalizovány také
samostatnou kontrolkou. Na zadní straně je k dispozici konektor pro bateriové
kabinety a osm zásuvek IEC 320, z nichž čtyři jsou rozdělené do dvou samostatně
ovladatelných skupin. Balík softwaru Solution Pack je k dispozici pro všechny
současné operační systémy, které se k UPS mohou připojit prostřednictvím SMTP
protokolu.

Opti-UPS Power PS1440-RM
Jedná se o záložní zdroj koncipovaný jako čistě rackový o výšce 3 U. Snadná
manipulace a instalace je zaručena jednak jeho přijatelnou hmotností necelých
25 kg, jednak přítomností dvou kovových madel po stranách předního panelu. Ten
je velmi bohatě informativní a mimo úrovně energie v akumulátorech a aktuální
zátěže na výstupu ukazuje schematicky také jednotlivé obvody UPS a k nim i
příslušné kontrolky signalizující jejich stav. Z přední strany jsou snadno
přístupné bateriové moduly, které lze jednoduše vyměnit za provozu. Dodávaný
software Opti-Safe+ dovoluje ovládat šestici konektorů IEC 320 rozdělených do 4
nezávislých skupin. Správce systému má tedy v rukou velmi flexibilní nástroj
pro zálohování síťové infrastruktury či dalších zařízení, která jinak není
možné dálkově vypnout, ale pochopitelně i běžných serverů v racku.

PowerKinetics US9001
Unikátně koncipovaný on-line zdroj PowerKinetic US9001 je odpovědí pro ty,
kteří chtějí investovat do spolehlivého záložního systému, který půjde dále
škálovat podle potřeb chráněného systému. US9001 se totiž skládá z
dvouslotového doku, do kterého lze nainstalovat jeden či dva samostatné 1 000VA
moduly. Výborné na celé koncepci je to, že každý z modulů se chová jako
samostatná UPS, takže v případě instalace obou modulů a zátěže nepřekračující 1
000 VA je systém plně redundantní. Tuto UPS si můžete pořídit také v dalších
skupinách, přičemž základní stavební jednotkou je právě zmíněná 1kVA buňka.
Bohužel nepříjemným dopadem je to, že na zadní straně doku najdeme standardně
pouhé 2 IEC 320 konektory, což nemusí vždy postačovat. Přední panely jsou na
zařízení celkem tři, dva menší na jednotlivých modulech, ukazující dvoustupňově
zátěž či kapacitu a navíc jeden hlavní na doku s možností vyvolání testu či
ztlumení alarmu. Balík PowerSoft Suite je opět univerzálním řešením, které jde
instalovat prakticky do všech operačních systémů a které umožňuje jak kontrolu
funkce, tak vzdálené ovládání UPS.

Powerware 9125 2000i
Rackový Powerware 9125 o výšce 2 U je jednou ze dvou UPS typu on-line v našem
testu. Doprovází jej nejen vysoká spolehlivost a odolnost proti dalším typům
chyb a poruch v elektrické síti, ale pochopitelně také vyšší cena daná
složitostí této konstrukce. Pokud uživatel potřebuje, lze stejně jako některé
další 2U produkty i Powerware 9215 postavit s dodávanými opěrami do věžové
polohy. Rozporuplné je v tomto případě ovládání UPS. Powerware 9125 totiž
paradoxně nabízí zdaleka největší možnosti nastavení přímo z předního panelu,
ale bohužel pouhá tři tlačítka a několik LED diod neposkytují téměř žádný
uživatelský komfort a je nutné neustále pracovat s manuálem. Na zadní straně
zařízení je k dispozici šestice zásuvek IEC 320, které jsou rozdělené do dvou
samostatně ovladatelných skupin. Přípojka pro externí bateriové kabinety pak
dovoluje výrazně prodloužit dobu zálohování a X-Slot pro rozšiřující
komunikační moduly určuje možnosti spojení s okolními systémy. Standardně je
dodáván typ 1x RS-232, ale lze dokoupit například 6x RS-232 či USB X-Slot
kartu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.