UPS pro malou firmu

UPS, nebo také nepřerušitelný zdroj napájení, je nezbytným doplňkem síťových serverů. O tom, že UPS mají co nab


UPS, nebo také nepřerušitelný zdroj napájení, je nezbytným doplňkem síťových
serverů. O tom, že UPS mají co nabídnout pracovním stanicím a obecně také řadě
dalších počítačů v malých firmách, by vás mohl přesvědčit náš test.

V našem přehledu se sešlo celkem šest UPS od čtyřech různých výrobců. Vzhledem
k příkonu dnešních vysoko taktovaných procesorů a velkých monitorů už zřejmě
skončila doba, kdy 250 VA UPS postačilo na krytí potřeb běžného uživatele, a
tak jsme se i my podívali spíše na ta výkonnější zařízení.
Důležitým parametrem UPS je výkon. Ten je udáván nejčastěji ve voltampérech
(VA) a určuje, jakou maximální zátěž (jak výkonný počítač a monitor) lze k dané
UPS připojit bez rizika jejího poškození. Dobu zálohování určitého konkrétního
zařízení však z tohoto údaje odvodit nelze.
Proto jsme všechny zdroje otestovali připojením testovací zátěže 200 W, která
odpovídá přibližně středně výkonnému kancelářskému počítači s 15" monitorem.
Při použití vyšší zátěže pak bude doba zálohování lineárně klesat, samozřejmě
pokud nedojde k přetížení zdroje. Uvedené časy zálohování lze tedy brát pouze
jako orientační, záleží totiž na příkonu konkrétního chráněného počítače.
V tabulce vlastností jsme navíc ještě uvedli zajímavé indexy teoretické
kapacity a ceny za minutu zálohování. Teoretická kapacita reprezentuje skutečný
objem energie v akumulátorech a vychází z doby, kterou byl zdroj schopen
napájet neměnnou zátěž. Tento údaj ukazuje, kolik energie skutečně UPS dovede
uložit a pak vydat. Teoretická je tato kapacita proto, že je přepočítána na 230
V střídavého napětí na výstupních zásuvkách UPS, zatímco ve skutečnosti se
kapacita udává přímo u jednotlivých olověných článků uvnitř zdroje, které však
mají napětí 12 V stejnosměrně.
Druhý index, tedy "cena za minutu zálohování", ukazuje klasický poměr
cena/výkon, tedy kolik kapacity za své peníze obdržíte. Zajímavé je určitě to,
že v této kategorii UPS neexistuje nějaký jednoznačný vztah, definovatelný tak,
že se zvyšující se kapacitou klesá cena za minutu zálohování.
Mimo tyto sterilní změřené či vypočtené hodnoty je však při volbě UPS nutno
brát v potaz také možnost ovládání a dodaný software, který balení UPS obsahuje.
Z testovaných zařízené nás zaujaly především tři produkty. Malý, lehký a
poměrně výkonný Best Power Patriot 425 je ideálním řešením do kanceláře.
Druhý Best Power Patriot II 1000 je výjimečný svou kombinací vysoké kapacity a
relativně přijatelné ceny. Chcete-li dlouho zálohovat za přijatelnou cenu, bude
pro vás skvělou volbou.
Ocenění Computerworld Excelent si odnáší APC UPS Smart 700VA. O co má nižší
dobu zálohování a nižší dovolený příkon zařízení, o to má lepší ovládání a
celkovou kvalitu. Zálohování na dlouhou dobu, skvělý informační panel a
nejlepší poměr mezi hmotností a kapacitou, tak právě to je APC UPS Smart 700VA.

Odkazy:
www.apcc.czwww.altron.czwww.altron.czwww.elteco.skwww.bps.pp.czwww.bps.pp.cz

APC UPS Smart 700VA
UPS Smart je jednou z vyšších řad zařízení UPS společnosti APC. Tomu také
odpovídá jak vybavení, tak výkony testované Smart 700VA. Ač rozměrově větší,
můžete Smart 700VA použít jak u serverů, tak i pracovních stanic. Tato UPS je
na čelním panelu vybavena dvěma tlačítky, která slouží pro zapnutí, vypnutí a
self-test zařízení. Po obou stranách vedle tlačítek je umístěno množství LED
diod, které podrobně informují o stavu celého zařízení. Na obou krajích jsou
sloupcové grafy pro rychlé zjištění okamžitého stavu nabití akumulátorů a pro
snadný monitoring připojeného příkonu. Na rozdíl od jiných UPS jsou u APC Smart
700VA viditelné neustále, bez ohledu na to, zda pracuje zařízení s vnějším
napájením, či při provozu z akumulátorů. Dalších 6 diod ukazuje možné zdroje
problémů, tedy důvody, proč UPS přešla do režimu provozu z akumulátorů,
případně upozorňuje také při závadách na článcích nebo při přetížení. Varování
svým pípáním 1x za 30 sekund příliš neobtěžuje, naopak hlášení "alarm", které
přijde ještě 3,5 minuty před skutečným vyčerpáním energie lze přeslechnout jen
velmi stěží. Hodnoty intervalů alarmu lze nastavit. Na zadní straně je čtveřice
výstupních zásuvek, překvapivě však chybí ochrana přípojky RJ--45 pro
počítačovou síť, případně RJ-11 pro modem.
Potěšující je vysoký poměr mezi hmotností a kapacitou článků, který ukazuje na
technologickou schopnost výrobce. Zálohování po dobu 26 minut, relativně
přijatelná cena, velmi příjemné ovládání a informační panel, tak přesně to jsou
vlastnosti, které Smart 700VA posunují na špici tohoto testu.

Best Power Patriot II 425VA
Malý plochý Patriot 425 je z celého testu tou nejmenší a nejméně výkonnou UPS.
Zajímavá je bezesporu konstrukce celé řady Patriot. Tyto UPS lze totiž umístit
buď naplocho na stůl či na zem, případně je možné je připevnit též na stěnu. Z
tohoto důvodu jsou konstruovány oproti ostatním UPS zcela odlišně, chybí jim ta
klasická koncepce "cihly", na přední straně s ovládacími prvky a na zadní se
vstupními a výstupními zásuvkami. Oproti tomu má Patriot konektory na své horní
straně, což pochopitelně velmi usnadňuje přístup. Na tak malé zařízení je
potěšující také přítomnost zdířek pro ochranu proti předpětí na síťovém
rozhraní LAN.
Výsledky výdrže akumulátorů jsou ze všech testovaných zařízení nejslabší, avšak
cena za takovou zálohu je také velmi nízká, takže index "ceny zálohy" se stále
drží na přijatelné úrovni. Velmi vysoký je i poměr mezi kapacitou článků a
jejich hmotností, což jednoznačně potvrzuje vysokou technologickou úroveň
produktů Best Power.
Ovládání celé UPS je redukováno na naprosté minimum, neboť s pomocí ovládacích
prvků na zařízení jej lze pouze zapnout či vypnout. Evidentně je myšleno na
jeho použití v kanceláři, což naznačuje také velmi slabý, až skoro neslyšitelný
signál "varování" při provozu z akumulátorů a poměrně obtížně postřehnutelný
signál "alarm" při extra nízké kapacitě baterií.

Best Power Patriot Pro 1000VA
Nejsilnější UPS s největším povoleným příkonem připojených zařízení a s
největší kapacitou v tomto testu. Tak přesně to je Patriot Pro II 1000.
Je jasné, že s 16 kg živé váhy musí UPS něco dokázat. Naměřených 30 minut
zálohování při zátěži 200 W je také nejlepším výsledkem ze všech testovaných
produktů. Přesto však zůstává poměr mezi hmotností záložního zdroje a
poskytnutou kapacitou na velmi vysoké úrovni. Ovládání z přední strany zahrnuje
tlačítko zapínání celého zdroje a tlačítko vypnutí signalizace alarmu. Ten je
hlášen jedním pípnutím každých 9 s při alarmu se UPS hlásí 2x během 9 sekund.
Na přední straně je dále signalizace provozu z akumulátorů, přetížení i chyby v
zařízení. Řada diod pod nimi slouží v běžném režimu ke kontrole příkonu
připojené zátěže, v záložním režimu pak ukazují zbývající energii v
akumulátorech. Na zadní straně je mimo v podstatě povinného konektoru pro
ochranu segmentu sítě LAN také 6 zásuvek, které jsou trvale chráněny proti
přepětí, proudovým rázům a v případě potřeby jsou napájeny z akumulátorů.
Celkově je Patriot Pro II 1000 velmi dobrou volbou pro použití u
exponovanějších pracovních stanic či menších serverů. Vysoká podporovaná zátěž
a současně také vysoká kapacita akumulátorů umožňuje na jednu UPS připojit
dokonce i více počítačů.

Elteco EM600AI
Slovenské Elteco je mimo řady elektrotechnických produktů výrobcem také
záložních zdrojů. Model EM600AI je jedním z jeho nejsilnějších a nejlépe
vybavených.
Vzhled ovládacího panelu je poněkud spartánský: jediné tlačítko s
mikrospínačem, vedle nějž byly umístěny tři diody. První z nich signalizuje
poruchu, tedy stav, kdy došlo buď k přetížení, nebo k závadě na zdroji. Druhá a
třetí pak rozlišuje, zda zdroj pracuje ze sítě či z akumulátorů. Jediným
tlačítkem se celá UPS zapíná i vypíná, jeho krátký stisk v režimu práce ze sítě
aktivuje self-test.
Výkony EM600AI příliš oslnivé nejsou. Zvlášť špatný je poměr mezi hmotností a
kapacitou celého zařízení, což naznačuje ještě jisté rezervy v konstrukci
akumulátorových článků i celé UPS. Výkon vzhledem k ceně (tedy cena za minutu
provozu z akumulátorů) je poměrně dobrý, což je dáno především nižšími
pořizovacími náklady na zařízení. Alarm je dobře slyšitelný a varování více než
3 minuty před skutečným koncem činnosti UPS dává velkou šanci k uložení práce a
korektnímu opuštění operačního systému.
Velmi kladně je však třeba ohodnotit ochranu telefonní linky, která v této
kategorii rozhodně není běžnou záležitostí. Přestože společnost Elteco není v
oboru záložních zdrojů světoznámou značkou, jsou její produkty certifikovány
normou ISO 9001.

Powerware 5115
Jedná se o malou, téměř kancelářskou UPS. Má povedený design i ovládací prvky,
i když nedisponuje takovými možnostmi jako model 9110. Jedno ze dvou tlačítek
slouží k zapínání a vypínání, druhým se spouští self-test. V případě, že je
aktivní zvuková signalizace varování, ji totéž tlačítko dočasně potlačí.
Při provozu z akumulátorů přichází varování každé 4 sekundy, alarm je ohlášen o
něco více, než dvě a půl minuty před definitivním koncem provozu. Ten přirozeně
ovládacím tlačítkem potlačit nelze.
Signalizace LED diodami se skládá z běžného provozního indikátoru, indikátoru
běhu na baterie, signalizace přetížení na straně připojených zařízení a
indikátoru nutnosti servisního zásahu na samotné UPS.
Na zadní straně je pole DIP přepínačů pro nastavení vstupního a výstupního
napětí. Vzhledem k systému UPS, tedy line-interactive, jsou tyto dvě hodnoty na
sobě závislé, a nelze je tedy nastavovat zcela libovolně. Vedle přepínače se
nacházejí vstupní a výstupní zdířka standardu RJ--45 pro připojení síťového
rozhraní postaveného na TP infrastruktuře. Do těchto zdířek však modemové
vedení připojit možné není.
Čtyři výstupy a všechny napájené jsou poměrně solidním vybavením, naměřená doba
provozu při testovací zátěži je 200 W, tedy 11 min a 50 s je pro tuto třídu
zařízení průměrná hodnota.
Velmi potěšila kompaktnost celého zařízení, která je dána použitím menšího
objemu olověných akumulátorových bloků, a také snadnost přístupu k nim pro
případ výměny. Opět nás však zarmoutila vyšší cena za minutu zálohování
napájení.
Powerware 9110
Řada 9110 je určena spíše pro síťová a jiná více vytížená pracoviště, a proto
se od ostatních testovaných produktů výrazněji odlišuje. Model 700VA je z celé
řady nejslabší, a tak se ještě vešel do našich kritérií při výběru UPS do
testu. Powerware 9110 má zcela zřetelné rysy zařízení, které leží kdesi u
serveru a technik je chodí jen občas zkontrolovat. Design není příliš
kancelářský, dominují střízlivé tvary a rovné linie, což však není na závadu,
neboť se nepředpokládá, že by tato UPS byla příliš na očích.
Jako představitel té nejvyšší kategorie je Powerware 9110 UPS typu on-line, a
neustále tedy provádí konverzi ze střídavého na stejnosměrný proud a zpět. Lze
tedy snadno nastavit jak vstupní, tak úroveň výstupního napětí, přičemž pak
poskytuje nejkratší dobu přepnutí na záložní akumulátory při výpadku napájení.
Ovládání této UPS sice není zcela intuitivní, ale jeho větší složitost vychází
z podstaty celého zařízení. Na předním panelu je jeden sloupcový graf z LED
diod, který v běžném provozu ze sítě slouží k zobrazení aktuálního příkonu
připojených zařízení. Pracuje-li UPS z akumulátorů, graf ukazuje zbývající
energii v článcích.
Zajímavá je poměrně dlouhá doba mezi začátkem hlášení "alarm" a skutečným
koncem vybití akumulátorů. Přepočteno na procenta, alarm se ozve v době, kdy v
akumulátorech zbývá ještě téměř 40 % energie. Signalizace varování i alarmu je
odpovídající, obě dvě jsou dobře slyšitelné, ale pro obsluhu stále snesitelné.
Bohužel poněkud vyšší je cena za minutu zálohování.
1 0737 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.