UPS zajistí napájení při výpadku

Záskok za "vypadlé" napájení patří z pohledu budování firemní infrastruktury k velmi důležitým aspektům. Spole...


Záskok za "vypadlé" napájení patří z pohledu budování firemní infrastruktury k
velmi důležitým aspektům.

Spolehlivost a propustnost datové sítě záleží především na volbě a dimenzi
serverů, aktivních i pasivních prvků sítí, kvalitní kabeláži, vhodném operačním
systému a na mnoha dalších okolnostech. Životně důležitým prvkem je samozřejmě
její zabezpečení pro případné poruchy napájecího napětí z elektrorozvodné sítě,
přičemž se nemusí jednat pouze o úplné výpadky napájení. Prostředí velkých měst
a velkých závodů je totiž narušováno častými poruchami, které mohou způsobit
nepříjemné a zdánlivě nevysvětlitelné selhání důležitých komponent sítě.
Naštěstí současná technika nabízí velmi široké spektrum přístrojů, které dokáží
ochránit váš systém jak před jejich selháním a případným poškozením přepěťovými
špičkami, tak zajistit jeho spolehlivou práci při poklesu, případně po určitou
dobu i při úplném výpadku napájení. Vaše volba takového zařízení pak závisí na
požadovaném rozsahu zálohovaných strojů a aktivních komponent sítě, metodách
signalizace a řešení řízeného vypnutí serverů, případně na mechanickém
provedení. V současnosti je běžná vestavba UPS modulů do standardní 19"
montážní skříně, často je lze použít i univerzálně a mnohým z nich výrobci
propůjčují klasickou věžovou podobu, kterou lze postavit na stůl (nebo spíše
pod stůl), tzv. standalone.

Jistota a informace
Úlohou UPS je především monitorovat stav elektrické sítě a v případě potřeby ji
na určitý čas nahradit. Podle vnitřní architektury zálohovacího systému
rozlišujeme zařízení off-line, on-line a line-interactive, která vznikla
vylepšením prvně zmíněné technologie. Zatímco zdroje typu off-line a
line-interactive skutečně jenom "zaskakují" v případě výrazného poklesu nebo
výpadku napájecího napětí, on-line UPS napájejí zálohovaný systém trvale
běžícím měničem a energii sítě používají pouze k dobíjení baterií. Poskytované
výstupní napětí je přitom dokonale stabilní a zbaveno většiny poruch
vyskytujících se v elektrorozvodné síti. Line-interactive zapojení se od
off-line zdroje odlišuje přidanou automatikou, jež v určitém rozsahu dokáže
vyrovnávat kolísání vstupního napětí bez čerpání energie z baterií.
Přestože základní úlohou UPS je zabránit kolapsu zálohovaného zařízení,
důležitým momentem je samozřejmě akce následující po spuštění měniče. Kapacita
baterií postačuje obvykle na relativně krátkou dobu, ve které je nutno zajistit
regulérní ukončení provozu chráněného zařízení. S výjimkou nejmenších a
nejjednodušších strojů disponují dnešní UPS komunikačním portem (nejčastěji
sériovým standardem RS232 nebo USB), který je spojuje s chráněným počítačem.
Součástí dodaného balení je obvykle i komunikační program neustále monitorující
důležité parametry napájení (například umožňuje nastavit parametry řízeného
ukončení provozu, vyslat zprávu o jeho ukončení správci sítě na určenou stanici
sítě nebo na libovolnou e-mailovou adresu).

Startovní pole
V aktuálním přehledu vám představíme devět UPS zařízení od sedmi výrobců. Tři z
nich, s výkonem 1 000 VA, lze použít pro zálohování jednotlivých PC či
pracovních stanic (APC Smart--UPS 1000I, Belkin F6C100frUNCV a MasterGuard
A1000). Ostatní, disponující výkonem 1 500 až 3 000 VA, jsou vhodné k nasazení
a zabezpečení menších či středních sítí. Šlo o tyto nepřerušitelné zdroje
napájení: APC Smart-UPS 1500XML, Liebert PSI 2200RT2, Opti-UPS DS2000B-RM,
Opti-UPS PS2200B--RM, Powerware 9120 a Socomec Sicon Modulys RK30.


UPS do 1 000 VA

APC Smart-UPS 1000I
Ke stálicím v nabídce společnosti American Power Conversion (APC) patří řada
záložních zdrojů Smart-UPS s modely od výkonu 420 VA až do 5 000 VA, určenými
především k zálohování síťových serverů a aktivních komponent datových sítí.
Vyrábějí se v standardním provedení jako věž, ale i v provedení pro montáž do
19" skříně.
V našem testu jsme měli možnost vyzkoušet model s výkonem 1 000 VA, tedy
Smart-UPS 1000I typu věž. Stroje této řady mají svůj typický design a liší se
pouze vnějšími rozměry, barevným provedením a pochopitelně výkonem. Pracují
jako line-interactive zdroje, tedy v určitém rozsahu vyrovnávají odchylky
vstupního napětí bez přechodu na provoz z baterií. Při poklesu pod dolní
hranici nebo při úplném výpadku napájení je výstupní napětí generováno měničem
z olověných bezúdržbových akumulátorů.
Ovládací panel Smart-UPS, typický pro většinu APC modelů, obsahuje pouze dvě
tlačítka sloužící k zapnutí a vypnutí zdroje. Přehled o zatížení a stavu
baterií podávají sloupce svítivých diod umístěných po stranách tlačítek,
jednotlivé kontrolky dále indikují provozní stav UPS. Mezi standardní výbavu
této řady UPS ještě patří komunikační rozhraní RS232 a léty osvědčený a
prověřený program PowerChute, jehož základní verze Business Edition Basic
davoluje řídit maximálně pět UPS pod operačními systémy Windows (od verze 2000
výše), Linux, NetWare a Solaris. Pomocí tohoto programu lze rovněž zobrazit
okamžitý stav systému, k dispozici je i možnost nastavení řízeného vypnutí
podle předem připraveného rozvrhu, nebo při déle trvajícím výpadku napájení.
Nechybí ani diagnostika, při které je možno spustit vnitřní test, případně
imitovat poruchu v dodávce energie. Další "chytré" vlastnosti lze získat pomocí
modulů připojovaných do šachty Smarslot, tyto však už nepatří do základního
vybavení a nutno je objednat zvlášť.
Prověřovaný model v testech potvrdil, že jím zálohované zařízení je spolehlivě
napájeno při jakémkoli kolísání nebo výpadku napájecího napětí. V testu výdrže
při zatížení 330 W (což představuje přibližně 50 % nominální zátěže) zdroj
pracoval velice slušných 22 minut, což je výkon zasluhující uznání.
Záložní zdroje s výkony kolem 1 000 VA (jakou je také Smart-UPS 1000I) jsou
obvykle nasazovány v menších sítích s jedním serverem a s několika PC, případně
k zálohování samostatných PC či pracovních stanic v kancelářích.

Belkin F6C100frUNV
Společnost Belkin na našem trhu nabízí řadu jednoduchých záložních zdrojů v
provedení věž s výkony mezi 800 VA až 1 200 VA, které jsou určeny spíše pro
nenáročné uživatele v prostředí malých kanceláří či k zálohování domácích PC. K
testování nám společnost SWS poskytla rozměry "nenápadný" zdroj Belkin
F6C100frUNV s výkonem 1 000 VA (550 W činného výkonu), který je založen na
principu line-interactive; menší odchylky vstupního napětí tedy vyrovnává
přepínáním odboček vnitřního transformátoru a při větším poklesu nebo úplném
výpadku napájení je výstupní napětí generováno měničem napájeným akumulátory.
Pro plné zatížení udává výrobce prodloužení práce zálohovaného zařízení o 3
minuty, pro poloviční pak 8 minut.
Design testovaného stroje je maximálně jednoduchý, na předním panelu najdete
jediné tlačítko sloužící k zapnutí nebo vypnutí zdroje, s jehož pomocí lze
rovněž spustit test činnosti v zálohovacím režimu. Základní informace o
provozním stavu UPS podávají tři LED kontrolky a akustická signalizace. Přes
svou jednoduchost je i tento zdroj vybaven komunikačním rozhraním RS232 a USB
portem. Součástí dodávky je rovněž aplikace Bulldog Plus, určená, jak jinak, k
hlídání činnosti zálohovaného zařízení a k jeho řízenému vypnutí v případě
výpadku napájení.
Od tohoto nenápadného zdroje jsme samozřejmě nečekali žádné mimořádné aktivity,
takže nás docela mile překvapil svým výkonem. Zátěž o něco málo menší než
polovina plného zatížení "podržel" v chodu 12,5 minuty. Nutno však podotknout,
že plnou činnou zátěž výrobce omezuje poněkud více než konkurence (550 W proti
670 W u zdroje APC Smart-UPS 1000I nebo 700 W u MasterGuard A1000). Pokud však
vezmeme v úvahu cenové relace, poskytuje Belkin výborný poměr cena/výkon; je
suverénně nejlevnějším řešení inteligentního zálohování ve své kategorii.

MasterGuard A1000
Nepřerušitelné napájecí zdroje s označením MasterGuard patřily před časem do
sortimentu produktů společnosti Siemens, v současnosti tyto zdroje vyrábí firma
MasterGuard, jež je součástí skupiny podniků Chloride Power Protection. V její
nabídce naleznete modely MasterGuard A typu věž v provedeních od 700 VA až do 3
kVA, do 19" skříní jsou pak určeny modely MasterGuard A-19 vyvíjené ve stejném
výkonovém rozsahu.
Mezi společné znaky obou řad patří zejména on-line režim práce, jinak se ale
liší konstrukčním provedením. Zvláštností zdrojů A i A19 je automatické
nastavení do bypass režimu (překlenutí střídače), ke kterému dochází okamžitě
po připojení k zásuvce elektrorozvodné sítě. Do režimu on-line, tedy do
standardního druhu provozu, musíte zařízení přepnout tlačítkem na čelním
panelu, totéž platí i obráceně vypínacím tlačítkem odpojíte střídač a výstupní
zásuvky zdroje připojené přímo k síti. Vypnutím UPS tedy nelze vypnout napájení
zálohovaného zařízení.
V běžném provozu je zálohovaný systém připojený na trvale běžící střídač
napájený usměrněným vstupním napětím. Při jeho větším poklesu nebo úplném
výpadku se napájení střídače přepne na vestavěné akumulátory. Podle údajů
výrobce dovoluje kapacita baterií při plné zátěži prodloužit provoz
zálohovaného zařízení přibližně o 7 minut. Dobu zálohování lze dále prodloužit
připojením modulu s externí baterií.
Informace o provozním stavu UPS podávají LED diody na předním panelu, umístěné
až v příliš zjednodušeném schématu toku energie mezi vstupem a výstupem.
K současnému standardu výbavy UPS patří možnost komunikace se zálohovaným
systémem k dispozici je tedy i u tohoto prověřovaného zařízení jak sériový, tak
USB port a nechybí ani slot pro komunikační kartu, umožňující připojení UPS k
datové síti.
V testech MasterGuard A1000 zúročil výhody a kvality on-line řešení žádné
komplikace na vstupu ho přitom nedonutily k významnější odchylce výstupního
napětí. Dosažený čas zálohování 18 minut při simulovaném výpadku napájení a 50
% zátěži lze vzhledem k rozměrům a hmotnosti zařízení považovat za slušný.
Jak dosažený výkon, tak provedení jednoznačně doporučují tento stroj k použití
k zálohování zařízení náročných na čistotu a sinusový průběh dodávaného napětí.


UPS 1 500-3 000 VA

APC Smart-UPS 1500XL Modular
K aktuálním novinkám portfolia společnosti American Power Conversion (APC)
patří univerzální modely Smart-UPS XL Modular, které lze provozovat jako věž a
po jednoduché úpravě je můžete montovat do standardní 19" rackové skříně. Svým
výkonem i vybavením míří do sféry náročných aplikací představujících zálohování
kritických serverových a síťových zařízení. Řada těchto UPS zatím zahrnuje
modely s výkony 1 500 a 3 000 VA. Kromě standardních vlastností
line-interactive zdrojů APC patří k přednostem těchto modelů další vymoženosti,
jako jsou například uživatelem za chodu vyměnitelné baterie (olověné
bezúdržbové akumulátory), komunikace pomocí USB portu nebo RS232 rozhraní a
jako třešničku na dortu bychom mohli označit předinstalovanou web/SNMP kartu. U
jiných modelů ji ve standardním příslušenství často neobjevíte. K základnímu
modulu Smart-UPS 1500XL Modular lze připojit až deset externích baterií, což
samozřejmě značně rozšiřuje zálohovací schopnosti stroje.
Ovládací a kontrolní prvky umístěné na čelním panelu odpovídají uspořádání
Smart-UPS zdrojů, panel lze navíc přizpůsobit poloze, ve které je zdroj
provozován.
V provozu jsme z řady Smart--UPS Modular prověřili model 1500XL (SUM1500-RMXL
2U), u nějž výrobce pro plnou zátěž udává údaj 12 minut jako dobu prodloužení
provozu zálohovaného zařízení. Naši standardní zátěž pro 1 500VA UPS (505 W)
podržel tento model v činnosti neuvěřitelných 29 minut.
Z naměřených hodnot je jasné, že Smart-UPS 1500XL Modular patří do
profesionálně vybavené serverovny, kde každý neošetřený výpadek napájení vede k
nedozírným důsledkům. Vysoce profesionální provedení tohoto zdroje ovšem
doprovází i celkem vysoká cena.

Liebert PowerSure PSI 2200RT
Do kategorie záložních zdrojů typu line-interactive s výkony mezi 1 000 až 3
000 VA patří i UPS Liebert PowerSure PSI 2200RT.
Černá, štíhlá a poměrně vysoká skříň testovaného modelu je konstruována tak, že
jednoduchými doplňky ji lze připravit k montáži do standardního 19" stojanu,
kde zabere výšku 2 U; lze ji ale provozovat i samostatně.
Manuální obsluha je u tohoto zdroje maximálně zjednodušena, omezena na zapnutí
nebo vypnutí střídače a vypnutí akustické signalizace. Pomocí tlačítka pro
vypnutí akustické signalizace lze rovněž spustit test baterií. Na ovládacím
panelu naleznete ještě tlačítko, pomocí kterého nastavíte velikost výstupního
napětí na jednu ze tří volitelných hodnot (220 V, 230 V nebo 240 V). Informace
o velikosti zátěže a aktuální kapacitě baterií podávají dvě řady svítivých
diod, další řada LED indikuje provozní stav stroje.
PowerSure PSI 2200RT je vybaven jak klasickým sériovým portem, tak USB
rozhraním. Další rozšíření komunikace lze zajistit pomocí karty zasunuté do
rozšiřujícího slotu, výrobcem nazývaného Intellislot. Ke standardní komunikaci
je dále dodáván obslužný program Multilink.
Jako zdroj energie pro zálohování slouží olověné bezúdržbové akumulátory, a jak
je u zdrojů pro náročné aplikace zvykem, lze je měnit za provozu. Plnou zátěž
podle výrobce podrží toto zařízení po dobu 5 minut, poloviční po dobu 16 minut.
Při našem testu se zátěží kolem 830 W jsme dosáhli 15 minut 30 sekund, což
prakticky odpovídá údaji výrobce.
Univerzální provedení umožňuje používat tento zdroj jak v místnostech s
několika servery a dalšími aktivními síťovými prvky, tak i případně v
kancelářích s vysokými nároky na spolehlivý chod důležitých samostatných PC.
Pro použití v kancelářském prostředí hovoří i celkem elegantní design stroje,
kontraproduktivní stránkou v tomto případě bude hluk vydávaný jeho ventilátory.

Opti-UPS DS2000B-RM
Paletu UPS na našem trhu rozšiřují produkty tchajwanského výrobce Opti
International. Pro náročnější aplikace je určena série zdrojů s on-line
architekturou, Opti-DS-B, pokrývající zátěže od 1 000 do 3 000 VA.
Modely Opti-DS-B (Durable Series) sdílejí společnou on-line architekturu i
poměrně atraktivní vzhled a liší se samozřejmě rozměry a hmotností. Svým
provedením jsou určeny především k montáži do 19" stojanu (2U), lze je však
použít i jako samostatnou věž.
Při běžném provozu je zálohovaný systém připojený na trvale běžící střídač
napájený usměrněným síťovým napětím. Dojde-li k většímu poklesu nebo úplnému
výpadku, bude střídač napájen z baterie akumulátorů. Plně nabitý akumulátor
umožní (podle výrobce) prodloužit provoz (při nominálním zatížení) zálohovaného
zařízení o 6 minut.
K ovládání zařízení slouží tři tlačítka a základní stav UPS indikují kontrolky
na předním panelu. Podrobné informace o stavu i konfiguraci stroje lze ale
velmi jednoduše zjistit na LCD displeji, který je součástí ovládacího panelu.
Komunikaci s řídicím či přímo zálohovaným systémem umožňuje standardní sériový
port, k dispozici je rovněž i USB konektor (nelze je však použít současně) a
nechybí ani slot pro komunikační kartu. V dodávce dále naleznete CD s
programovým balíkem Opti-Safe Xtreme pracující pod širokým spektrem operačních
systémů, od Windows všeho druhu přes NetWare až po Unix a Linux.
Při simulovaném výpadku napájení pracoval model DS2000B se zátěží 715 W (více
než polovina plného zatížení) téměř 20 minut (přesně 19 minut 25 sekund ), což
lze pokládat za velmi slušný výkon. Dobu zálohování lze podobně jako u většiny
konkurenčních modelů prodloužit prostřednictvím externích baterií.
Svým výkonem patří tento stroj bezpochyby do kategorie záložních zdrojů
určených k zálohování několika serverů i příslušných aktivních síťových
komponent v prostředí menších či středních podniků.

Opti-UPS 2200B-RM
Kromě výkonných UPS typu on-line označovaných Durable Series (DS) nabízí
společnost Opti International i zdroje založené na architektuře
line-interactive, kam patří modely řady Power Series (PS). Tyto zdroje v
provedení věž pokrývají zátěže od 500 VA až po 3 000 VA, v "rack" podobě jsou
pak k dispozici modely s výkony od 1 000 VA do 3 000 VA.
Testovaný model PS2200B-RM představuje přibližně střed pomyslného výkonového
žebříčku, a jak napovídá název, je určen k montáži do 19" skříně.
Implementovaná technologie line-interactive zajišťuje, že elektronika zdroje
vyrovná v určitém rozsahu odchylky vstupního napětí beze spuštění vnitřního
měniče. Mimo tyto hranice se spouští měnič čerpající energii z olověných
bezúdržbových akumulátorů. Případnou výměnu baterií uživatel lehce zvládne, a
to i za chodu stroje.
Ovládání Opti-UPS řady PS je vyřešeno jednoduše a elegantně veškeré provozní
údaje jsou zobrazovány na LCD panelu, dvě tlačítka vedle displeje slouží k
zapnutí a vypnutí zdroje (případně vypnutí zvukové signalizace), třetí tlačítko
pak k výběru položek menu zobrazovaného na LCD displeji. Komunikace se
zálohovaným zařízením řeší zdroje PS-B pomocí USB nebo RS232 portu.
Testovaný model při simulovaném výpadku napájení pracoval se zátěží lehce
přesahující polovinu plného zatížení zhruba 18,5 minuty. Samotný výrobce udává
doby zálohování řádově v desítkách minut (až 130 minut pro PS2200B--RM), ovšem
pro zátěž popisovanou jako jedno PC a jeden LCD monitor (podle našeho odhadu
tedy kolem 100 až 120 W), což představuje pouze zlomek nominální zátěže. V
technických specifikacích modelové řady je uvedena doba 8 minut pro plnou zátěž
a 20 minut pro poloviční zátěž, což celkem odpovídá námi naměřenému výsledku.
Dosažený výkon i doba zálohování předurčují testovaný záložní zdroj PS2200B pro
vybavení serverovny menšího či středního rozsahu, po případném výpadku napájení
může ale rovněž posloužit k výraznému prodloužení práce individuálního PC či
pracovní stanice.

Powerware 9120 2000i
K firmám, které jsou stálicemi na trhu UPS, nepochybně patří společnost
Powerware. Řadu Powerware 9120 pokrývající zdroje s výkony od 700 VA až 3 000
VA, představujeme modelem Powerware 9120 2000i, určeným pro spolehlivé
zálohování systémů s odběrem do 2 000 VA (1 400 W).
Všechny modely výše zmíněné řady využívající technologii on-line (tj.
stabilizované výstupní napětí generuje interní měnič nezávisle na kvalitě
vstupního napětí) se liší mechanickým provedením, rozměry a s tím související
kapacitou baterií. Jejich společnou charakteristikou je velmi široký rozsah
vstupního napětí, při kterém pracují bez přepnutí na provoz z baterií. Jako
zdroj energie pro zálohování Powerwaru slouží olověné bezúdržbové (uživatelem
výměnné) akumulátory. K jejich řízenému nabíjení je použit systém inteligentní
kontroly ABM (Advanced Battery Management), který výrazně prodlužuje jejich
životnost a je standardně používán u všech modelů společnosti Powerware. Dle
údajů výrobce "podrží" model 9120 plnou zátěž celých 14 minut.
Okamžitou informaci o provozním stavu (tu stále indikují i kontrolky umístěné
pod displejem) zobrazuje malý LCD displej, jinak lze jeho pomocí i číst a
případně změnit nastavené parametry zdroje. Kromě vypínače zde tak naleznete i
tlačítko posuvu nabídky zobrazované na LCD displeji a tlačítko potvrzení
nastavené volby. Do výčtu vybavení patří komunikační rozhraní a programový
balík Software Suite obsahující několik osvědčených komunikačních programů.
V testech tento zdroj potvrdil svoji kvalitu i výrobcem proklamované údaje. Při
zálohování testovací zátěže, která představovala více než polovinu jeho
nominální hodnoty, dosáhl model 9120 bezkonkurenčního času 33 minut.
Pokud zhodnotíme výsledky a vybavení UPS Powerware 9120i, lze pouze
konstatovat, že zdroje této řady patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu, co
lze za srovnatelnou cenu získat.

Socomec Sicon Modulys Mod-RK30
Zajímavé flexibilní modulární UPS systémy nabízí francouzsko-italská společnost
Socomec Sicon UPS. Stavebnice Modulys zahrnuje moduly a prvky umožňující
sestavit různé modely UPS, pokrývající rozsah 1 500 až 18 000 VA. Kategorii
zdrojů s výkony kolem 1 500 až 3 000 VA vyplňují modely řady Mod-TW (provedení
věž) a modely Mod-RK (provedení rack) jsou dostupné s výkony 1 500, 3 000 a 4
500 VA. Základ tohoto řešení představují skříně s prostorem pro čtyři zásuvné
moduly. Vlastní sestavu pak lze vytvořit z univerzálních jednotek Mod-Power,
což jsou vlastní nezávislé on-line UPS zdroje schopné paralelní spolupráce, a z
jednotek Mod-Battery vybavených olověnými bezúdržbovými akumulátory a vlastním
nezávislým nabíječem baterií.
Jak už bylo řečeno, moduly Mod-Power pracují v on-line režimu, což značí, že
stabilizované výstupní napětí zbavené poruch vyrábí trvale běžící střídač,
napájený usměrněným vstupním napětím. Při větším poklesu nebo úplném výpadku
napájení střídač čerpá energii z baterií umístěných v Mod-Battery modulu. Při
plné zátěži je provoz zařízení zálohovaného systémem RK30 se dvěma moduly
baterií prodloužen podle výrobce přibližně o 8 minut.
Obsluha zařízení je zredukována na dvě tlačítka, která naleznete na modulu
Mod-Power a slouží k zapnutí a vypnutí sytému. Provozní stav zdroje indikuji
čtyři LED diody umístěné nad nimi. Modely určené pro vyšší zátěže lze ještě
vybavit modulem ICM (Intelligent Communication Module) disponujícím LCD
displejem. Jeho prostřednictvím můžete jak nastavit či zjistit konfiguraci
systému, tak například manuálně zajistit kontrolované vypnutí zálohovaných
zařízení. K testům jsme měli k dispozici model RK30 vybavený dvěma moduly
baterií. Dosažená doba zálohování (14,5 minuty) při zátěži cca 45 % maxima
jistě není v této kategorii špatným výsledkem, vezmeme-li v úvahu údaje výrobce
(8 minut pro plnou zátěž), očekávali jsme (při polovičním zatížení) čas o pár
minut delší.
Sílu systému Modulys vidíme ve výrazně zvýšené spolehlivosti jednotlivé moduly
jsou schopny paralelní spolupráce a případná porucha jednoho z nich nezpůsobí
výpadek celého systému. Pro jeho použití v náročných aplikacích pak ještě
hovoří kvalita výstupního napětí, kterou zajišťuje on-line řešení výkonových
modulů.Rackové UPS
APC Smart-UPS 1500XL Modular
Vzhledem k dosaženým výsledkům v testu a výbavě si naše ocenění vysloužilo
rackové zařízení společnosti APC Smart-UPS 1500XL Modular. Pokud se budete
zajímat o nepřerušitelný zdroj napájení poskytující nižší kapacitu, dozajista
vám postačí například námi testovaný a extrémně levný Belkin. Skvělého výsledku
v testech dosáhl také Powerware 9120, který je kromě výkonu zajímavý i cenou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.