UserLand Frontier 5.0: nejen skripty

Tvorba skriptů a návrh WWW stránek nemají na první pohled mnoho společného, i když skrip-ty dnes přirozeně hrají ve...


Tvorba skriptů a návrh WWW stránek nemají na první pohled mnoho společného, i
když skrip-ty dnes přirozeně hrají velkou roli v oživování webových stránek.
Vytvářet celé sady webových stránek ve skriptovacím prostředí ale rozhodně tak
běžné není a právě touto cestou se vydal software Frontier od firmy UserLand
Software (http://www.scripti ng.com).
Frontier začínal jako prostředí pro návrh skriptů pro počítače Macintosh, kde
se spolu se standardně dodávaným AppleScriptem stal jazyk UserTalk z Frontieru
jedním z nejvíce používaných skriptovacích jazyků. Již verze 4.0 naznačila
ambice tohoto prostředí v oblasti návrhu sad webových stránek a zatím poslední
verze 5.0 je plně prezentována jako skriptovací prostředí pro Web. Frontier 5.0
je kromě verze pro Macy také vůbec poprvé dostupný pro Windows 95/NT a stává se
tak cross-platformním skriptovacím prostředím. Pro všechny uživatele je jistě
příznivou zprávou to, že Frontier je šířen jako freeware a je možné ho zdarma
nahrát z webového serveru výrobce.
Skriptovací prostředí
Frontier je primárně prostředí pro návrh skriptů, které ve svém jádru obsahuje
vlastně jen interpret skriptovacího jazyka UserTalk, hierarchickou databázi pro
organizování skriptů a dalších dat, editor pro úpravy textů a osnov a základní
uživatelské rozhraní. Toto prostředí je zcela otevřené, což znamená, že
uživatel má přístup k vnitřním částem systému a může je případně sám měnit.
Otevřenost systému ovšem v sobě skrývá i potenciální nebezpečí, protože
neopatrným zásahem, například smazáním nebo upravením nějaké procedury, lze
zcela a nenávratně narušit integritu systému. Dělat časté zálohy hierarchické
databáze proto patří k dobrému stylu práce s Frontierem.
Protože skripty ve Frontieru mají sílu klasických programů, lze pomocí nich
vytvářet v podstatě libovolný software. Vlastně celá webová část Frontieru je
navržena přímo v tomto prostředí, což znamená, že procedury pro generování
webových stránek a nabídky pro jejich volání jsou součástí hierarchické
databáze Frontieru a uživatel k nim má plný přístup a může je klidně přepsat.
Výhoda tohoto přístupu je velká. Tvůrce stránek dostává řadu poměrně silných
prostředků umožňujících návrh webových stránek a pokud mu nějaká specifická
funkce nevyhovuje nebo chybí, může ji prostě sám k systému přidat, resp.
upravit. Frontier je schopen ovládat i další aplikace, a tak například pro
náhled na vytvořené stránky lze volat externí webový prohlížeč.
Tvorba webových stránek
Dnešní Frontier je prezentován jako prostředí pro návrh webových stránek.
Nejedná se samozřejmě o vizuální webový editor, ale stránky se zde vytvářejí
zadáváním HTML kódu podobně jako v textových editorech. Kód stránek a veškerá
další data, např. obrázky, je ovšem ukládán v hierarchické databázi Frontieru a
vlastní HTML stránky jsou generovány, Frontier používá termín renderovány, až
na žádost uživatele. K čemu je užitečný tento, na první pohled možná trochu
složitý postup, uvidíme za chvíli.
Uživatel má možnost zadat kompletní HTML kód stránky jako jeden dokument, což
samozřejmě není nijak zvlášť zajímavé. Užitečnější už je možnost hierarchicky
organizovat obsah stránky formou osnovy podobně jako v prezentačních
programech. Při návrhu lze potom části stránky snadno skrýt, případně
přesouvat. Díky následnému renderování také není nutné vždy vytvářet kompletní
HTML kód stránky, ale je možné připravit společný vzor stránek obsahující
například záhlaví a patu a do vlastních stránek potom už jen zadat jejich
specifický obsah. O spojení do souvislého HTML kódu se postará renderovací
procedura.
Síla Frontieru při návrhu webových stránek je založena na jeho skriptovacím
základu. Do stránek lze kromě HTML značek a vlastního obsahu vkládat například
klíčová slova, která jsou ve fázi renderování nahrazena odpovídajícím výrazem
ze slovníku. Slovníky jsou součástí hierarchické databáze a jejich obsah je jen
na libovůli návrháře (renderovací procedura hledá výrazy nejprve ve slovnících
bližších stránce a končí u obecného slovníku). Do slovníku je vhodné ukládat
například společné části stránek, jejich případná změna se potom provede pouze
jednou a prostřednictvím slovníku se promítne do všech stránek.
Ještě větší flexibilitu poskytuje možnost přímo do stránek vkládat makra, tj.
kód vestavěného skriptovacího jazyka UserTalk. Makro se potom ve fázi
renderování postará o vygenerování příslušné části HTML kódu, což dává téměř
neomezené možnosti automatické tvorby stránek. Makra mohou být také součástí
výrazů ve slovníku a jejich opakované použití na více stránkách je pak bez
problémů.
Frontier nijak zvlášť nepodporuje vkládání HTML značek (např. automatické
vložení párové značky), což možná trochu snižuje snadnost návrhu stránek oproti
HTML editorům. Vše ovšem vyhrazuje obrovská flexibilita Frontieru umožňující
doprogramovat si funkce podle vlastního přání. Proč například vkládat zavírací
HTML značku nebo tabulkové značky, když to může automaticky (podle struktury
dokumentu) provést renderovací procedura. Frontier tak svým přístupem není
omezen na konkrétní verzi HTML a používání nových rysů jako je DHTML nebo CSS
je pak zcela bez problémů. Je třeba si ale uvědomit, že Frontier patří tak
trochu k nástrojům typu "udělej si sám", které jsou ovšem zvláště mezi
programátory vysoce oblíbené (viz Linux).
Použití
Frontier 5.0 je z principu určen uživatelům programátorského typu, kteří ho
mohou využívat jak pro tvorbu obec-ně použitelných skriptů, tak i pro návrh
webových stránek. Také webové stránky se zde vlastně programují, což dává
návrháři obrovskou flexibilitu. Ta se uplatní zvláštně u návrhů větších sad
stránek, které používají společné prvky a často je měněn jejich obsah. Protože
při návrhu lze do webových stránek vkládat skripty, které příslušnou část HTML
kódu sami vygenerují, není problém vkládat odkazy automaticky se přizpůsobující
změně struktury hnízda stránek stejně jako automaticky kombinovat data získaná
z různých zdrojů. Úvodní, možná trochu náročnější příprava kostry stránek, se
potom mnohonásobně vrací při snadných aktualizacích stránek. Není snad třeba
ani zmiňovat to, že návrhář má neustále plnou kontrolu nad vytvářeným HTML
kódem.
Frontier není na druhou stranu vhodný pro návrh několika málo víceméně
statických stránek, u kterých se počáteční náročnost návrhu stránky nezaplatí.
V takovém případě odpovídá prostředí Frontieru textovým editorům a pro návrh
stránek je vhodnější používat HTML editory, nebo ještě lépe vizuální webové
editory.
Výhledy
Již pátá verze Frontieru prokazuje životaschopnost tohoto softwaru a do
budoucna se jistě můžeme těšit na další zlepšování. Následující výraznější
upgrade, Frontier 5.1, je naplánován na polovinu roku a měl by být poprvé
dostupný také jako komerční produkt s širší podporou. Zachována ovšem zůstane i
freewarová podoba softwaru.
Nová verze se má soustředit na další zjednodušení práce s programem a na
rozšíření editačních nástrojů o podporu syntaxe jazyků JavaScript, VisualBasic
Script a PERL. Přibude také podpora vzdáleného volání procedur a příznivci
platformy Windows se mohou těšit na lepší provázanost s dalšími aplikacemi
prostřednictvím Common Object Modelu a dalších standardních rozhraní.
8 0815 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.