Uskutečňování skvělých nápadů zítřka

Společnosti platí miliony dolarů předním hardwarovým a softwarovým firmám a v podstatě vkládají svou budoucnost do ...


Společnosti platí miliony dolarů předním hardwarovým a softwarovým firmám a v
podstatě vkládají svou budoucnost do jejich rukou. Jak ale manažeři IT vědí, že
dnešní průkopníci špičkových technologií nebudou zítra odepsané veličiny, že
tak nevystaví své společnosti riziku technického zaostávání a nesklidí
všeobecný posměch?
To je životně důležitá otázka.
"Kdybych vždycky uměl rozpoznat technický trend, který bude úspěšný, byl bych
dnes boháčem," říká Donald Boron, manažer pro IT ocelářské společnosti Timken
Co. v Cantonu v Ohiu.
Najít firmu, která dokáže realizovat opravdu revoluční technické kroky (na
rozdíl od těch, které provádějí užitečné, ale jen postupné změny svých starých
výrobků), na
to neexistuje spolehlivá metoda. Zdánlivě jednoznačná měřítka, jako např.
špičková pozice na trhu, zde nefungují. Kdo může 10 let dopředu odhadovat, zda
se neobjeví něco, co způsobí pád společností IBM nebo Wang z jejich pozic?
Firmy s předním postavením na trhu mají právě vzhledem ke své pozici sklon
vyhýbat se převratným technickým změnám a v momentě, kdy začnou, může být
příliš pozdě.
Výzkum a vývoj
Některé špičkové podniky se ovšem na nové technologie adaptují dobře, takže lze
předpokládat, že progresivní výrobní postupy budou podporovat i v budoucnosti.
Nejlepší způsob, jak takovou společnost poznat, je sledovat její investice do
výzkumu a vývoje a zkoumat, zda uplatňují ve svých výrobcích nové poznatky ať
už získané vlastním výzkumem nebo včasnými investicemi do nových,
perspektivních technologií. Odborníci tvrdí, že takovéto hodnocení by mělo hrát
klíčovou roli při úvahách IT manažerů o dlouhodobém plánu nákupů. Bohužel, je
tomu tak jen zřídka.
"Tradiční je přikládat největší váhu současné ceně akcií firmy," říká John
Ciacchela, ředitel manažerské konzultační firmy A.T. Kearney ze San Franciska.
"Je však také velmi důležité prozkoumat, jakým způsobem se v dané společnosti
pracuje. Nejde jenom o vývoj a výzkum, ale také o to, jak firma dokáže držet
krok s novými převratnými technologiemi."
Náš zákazník náš pán
To, že dodavatel dobře plní požadavky zákazníka, také ještě nemusí znamenat
záruku inovační způsobilosti. Příčinou je, jak vysvětluje Clayto Christensen,
autor bestseleru "The Innovators Dilemma", že úspěšní, na zákazníka zaměření
dodavatelé poskytují výrobky, které zákazník v současnosti požaduje. I když to
vypadá hezky, přílišné zaměření na zákazníka vede tyto dodavatele k zanedbání
"rozvratných" technologií, o něž zákazníci dosud nemají zájem. Christensen
charakterizuje "rozvratnou" technologii jako takovou, která může např. ve
výkonu zaostávat za technologií zavedenou, ale je třeba levnější, jednodušší,
prostorově úspornější a snadněji se používá. Sálové počítače versus osobní
počítače na konci 80. let, a přepínané okruhy versus telefonování přes Internet
dnes, mohou být typickým příkladem. Než se zákazníci začnou zajímat o
"rozvratné" technologie, dodavateli, který je příliš zaměřen na požadavky
klienta, ujede vlak.
Specifikace či prototyp?
I když neexistují žádná kvantitativní měřítka pro hodnocení schopnosti
dodavatele včas reagovat na technologický pokrok, odborníci poukazují na
několik poněkud méně exaktních způsobů, jak tuto vlastnost dodavatele prověřit.
Podle Marca Iansitiho, autora "Technology Integration", k takovým ukazatelům
patří vývoj řízený prototypem. Iansiti strávil 10 let studováním postupů, které
hardwarové a softwarové společnosti používají, aby výsledky výzkumu a vývoje
převedly do "chytrých" výrobků. Zjistil, že tradiční model vývoje je řízen
specifikacemi. To znamená, že vývojáři prozkoumají požadavky zákazníka, sepíší
specifikace, které už se dál nemění, a na jejich základě pak postupně zpracují
detailní produkt. Jinak se tento model také nazývá "vodopád", neboli postup
shora-dolů (top-down). Naproti tomu přístup používající řízení prototypem je
mnohem přizpůsobivější. Vývojář rychle vytvoří prototyp a průběžně ho
přizpůsobuje.
"V prostředí, které se rychle mění, je model řízený prototypem mnohem
vhodnější," říká Iansiti.
Přes výhody prototypového vývoje Iansiti zjistil, že IT manažeři společností
mají sklon k tomu, preferovat model řízený specifikací, protože přináší
předvídatelnější výsledky. Tato "přednost" se však s velkou pravděpodobností
obrací proti nim.
Dobrá firma své lidi šetří
Další věcí, kterou je třeba vzít v úvahu je to, na kolika výzkumných a
vývojových projektech dodavatel současně pracuje. Obchodní analytici tvrdí, že
se běžná společnost snaží o více vývojových projektů než může zvládnout. V
průměru vycházejí tři nebo čtyři projekty na jednoho inženýra. Každý z nich se
ovšem může věnovat jen jednomu úkolu a ostatní musí počkat. Konečným výsledkem
je, že vývoj a inovace nejsou úspěšné.
"Odhadněte, jak mnoho jsou pracovníci vašeho dodavatele přetíženi," říká
Christensen. "Jestliže vaši dodavatelé dodržují pravidlo, že nezačnou pracovat
na úkolech, pokud nemají potřebnou pracovní kapacitu, pak lze zaručit, že budou
velmi rychlí a vstřícní při vývoji svých produktů."
Pozor na akvizice
IT manažeři by také měli podrobit velmi pečlivému zkoumání akviziční strategie
svých dodavatelů. Dominantní společnosti jako Cisco a Microsoft zuřivě
nakupují, protože přišly na to, že je praktičtější koupit nápady pro příští
generaci od začínajících společností, než je vytvářet uvnitř vlastní firmy. To
nemusí být špatný postup. Může být docela úspěšný, pokud kupující společnosti
dokáží získat klíčový personál a podpořit pokračování vývoje.
Samozřejmě, tento přístup funguje jen pokud existuje dostatečný kapitál pro
podporu nově rozvíjené aktivity což při slábnoucím investičním klimatu není tak
úplně samozřejmé.
Další dobrou metodou je pak výhodné spojení s univerzitními a vládními
laboratořemi. Někteří experti tvrdí, že typický ředitel IT nedoceňuje význam
hodnocení výzkumu a vývoje a inovací při výběru dodavatelů.
Nicméně, ať už tyto rozbory provádí manažer sám, nebo je svěří najaté
organizaci, nikdy nebyly jejich výsledky důležitější.
Lidé z oddělení IT často dělají věci způsobem, který zůstává mnoho let stejný,
říká Iansiti. "Ale postupně, jak jsou vystaveni změnám v celém odvětví, uvědomí
si nutnost systémových změn."
8 2579 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.