Usměrněné fotony

Sharp nabízí trojrozměrný obraz v monitorech Japonská firma Sharp se vývojem displejů schopných zobrazovat trojrozměrn...


Sharp nabízí trojrozměrný obraz v monitorech
Japonská firma Sharp se vývojem displejů schopných zobrazovat trojrozměrný
obraz bez jakýchkoli přídavných pomůcek zabývá intenzivně už 2 roky. V Japonsku
začala loni nabídkou displejů pro multimediální mobilní telefony, v USA můžete
od loňského podzimu sehnat její notebooky a nyní po celém světě i stolní
monitory, všechny využívající novou technologii pro realizaci 3D obrazu.
První zprávy z roku 2002 hovořily o poněkud razantnějším nástupu trojrozměrných
displejů, než jakého jsme se nakonec dočkali. Společnost Sharp na počátku
zřejmě poněkud přecenila rychlost růstu trhu, takže uvádění nových výrobků
musela oproti plánu o něco zpomalit. Přesto již v současnosti nabízí displeje v
podstatě pro všechny tržní segmenty.
V první etapě se počítá s využitím technologie v počítačových hrách, kde stále
existuje poptávka po ještě věrohodnější simulaci prostředí. Druhým očekávaným
zástupcem zábavního průmyslu je film. O své slovo se hlásí i výzkumní a
vývojoví pracovníci, kterým nová technologie pomůže při práci se simulacemi. A
pozadu zřejmě nezůstanou ani displeje mobilních zařízení. Mobilní telefony v
současnosti stojí na špičce technického vývoje a veškeré inovace doslova lapají.

Princip sendviče
Sharp využívá principu sendviče. Dva samostatné panely složené z TFT jsou
odděleny rovnoběžnými svislými záštitami tzv. paralaxami, které usměrňují tok
fotonů vlevo nebo vpravo od osy. Díky tomu každé oko uživatele vnímá "vlastní"
část obrazu, ze kterých potom lidský mozek sestrojí náležitá trojrozměrná
vyobrazení.
Protože ne všechny aplikace jsou vhodné k přepnutí do trojrozměrného grafického
výstupu a protože na trojrozměrný obraz se v podstatě nemůže dívat více lidí
současně, umožňuje firma samozřejmě přepnout své displeje i do klasického
dvojrozměrného obrazu.
Největší problém kupodivu prozatím nepředstavuje nutnost přesvědčit výrobce
programového vybavení k využívání nového způsobu zobrazovaní úprava programů
totiž není nijak složitá. Potíž nespočívá ani v ceně, i když je nová
technologie o něco dražší, není rozdíl příliš patrný. Skutečným problémem je v
tuto chvíli potřeba sledovat obraz z určité vzdálenosti.
Stávající technické řešení vyžaduje, aby se uživatel díval na displej ze
vzdálenosti zhruba 40 cm. Pokud bude blíže nebo dále, uvidí dva posunuté obrazy
podobně, jako když si v trojrozměrném kině nenasadíte speciální brýle. Když
ještě připočteme další neduh použité technologie narušení výsledného obrazu
tenkými svislými čarami lze předpokládat, že tato novinka se bude nejspíš
prosazovat pomaleji. Na první pohled se sice jedná o revoluční technologii, ale
stávající řešení se bohužel potýká s nikoliv zanedbatelnými omezeními.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.