Úspěch firmy je především v lidech

Jednu z hlavních přednášek měla na konferenci paní Gigi Wang, senior viceprezidentka společnosti IDC pro výzkum v obla...


Jednu z hlavních přednášek měla na konferenci paní Gigi Wang, senior
viceprezidentka společnosti IDC pro výzkum v oblasti Internetu a komunikací.
Její téma se týkalo především změn, které do oblasti obchodu a průmyslu přináší
nová ekonomika, ať už se jedná o podnikatelské procesy nebo o lidi, kteří ji
vytvářejí.
Vaše přednáška byla zaměřena na internetovou ekonomiku v Evropě, na její vznik
a na faktory, které podněcují její rozvoj. Mohla byste tento jev pro naše
čtenáře stručně charakterizovat?
Internetová ekonomika, jejíž éra začala ve Spojených státech, se pochopitelně
uchytila i v Evropě. Západní Evropa je dnes nejrychleji rostoucím internetovým
trhem na světě. Zatímco v roce 1998 se Evropa podílela pouze 13 % na
celosvětových výdajích do webové infrastruktury, v roce 2004 stoupne tento
podíl na 31 %.
Tento růst podporuje několik základních faktorů. Především je tu velké množství
firem, které buď začínají přímo obchodovat on-line, nebo mění způsob již
existujícího podnikání tak, aby odpovídal novému modelu. Jejich přítomnost na
trhu, nabídka a požadavky se stávají motorem dalšího rozvoje. Dalším faktorem
je masivní přítomnost rizikového kapitálu investoři jsou ochotni investovat do
start-upů, jejich množství je nyní v Evropě nebývalé. Jsou to firmy s novými
nápady a idejemi, využívající moderní technologie a nové způsoby podnikání. Z
tohoto vývoje bude mít pochopitelně prospěch i oblast střední a východní Evropy.
Vznik internetové ekonomiky v Evropě s sebou nese nejrůznější důsledky. Kde se
tento vliv nejvíce projeví?
Samozřejmě nejdřív bude ovlivněna sféra podnikání. Nové podmínky umožní
raketový start neotřelým nápadům a s nimi i novým firmám. Nepůjde o žádné
zázraky ostatně úspěšná internetová firma je v podstatě podobná jakékoliv
úspěšné firmě, podnikající ještě před nástupem Internetu. Základem je nosný
nápad, pečlivě vypracovaná strategie a orientace na tvorbu hodnoty a zisku.
Firma musí mít propracovaný a řízený vztah ke svým zákazníkům a především musí
dokázat investovat do růstu svého obratu. Nezbytnou podmínkou je aktivní
politika firmy, ochota se rychle měnit. S pasivitou se nepořídí nic.
Další "zasaženou" oblastí budou lokální vlády. Zde je několik možností, jak se
tento vliv projeví. Jednak se jedná o změnu práce samotné vlády vzhledem k
využívání moderních technologií, jednak je třeba rozhodovat o problémech,
vyvolaných existencí nových obchodních modelů. V této souvislosti se především
nabízí otázka daní např. jakým způsobem zdanit produkty a služby nabízené na
Internetu, jak vyřešit otázku daně z přidané hodnoty. Dalším problémem je
potřeba globálního řešení otázek spojených s Internetem, jelikož sám Internet
je globální záležitostí. Předpokládá se, že jednotlivé lokální vlády by měly
činit svá rozhodnutí v kontextu svého okolí regionu, do kterého patří. Dalším
úkolem vlád souvisejícím s nástupem nové ekonomiky je nutnost zajistit pro svou
zemi dostatek kvalifikovaných pracovníků. Je třeba podporovat mladé lidi v
jejich zájmu o studia, především pak o studium na technických fakultách. Je
třeba nejen získávat vysoce kvalifikované odborníky, ale také je i udržet,
jelikož po celém světě je cítit nedostatek pracovníků vzdělaných v oblasti
moderních informačních a komunikačních technologií. Proto by měl stát vytvářet
takové podmínky, aby tito lidé neodcházeli. Je zde samozřejmě mnoho dalších
oblastí, kde se vliv internetové ekonomiky ještě projeví, nicméně tyto považuji
za klíčové.
O zásadní úloze lidí v rozvoji internetové ekonomiky jste se již zmínila. Jaký
vlastně musí být člověk, který chce úspěšně vést firmu v nových podmínkách?
Schopnosti a vědomosti manažerů jsou základem úspěchu jakékoliv firmy, nejen
internetové. V podmínkách elektronického podnikání je však jejich úloha ještě
citelnější může za to rychlost, s jakou se mění vnější podmínky. Stěžejním
problémem je čas. Nové podnikání musí vzniknout a rozvinout se ve velmi krátkém
časovém úseku.
Jaký by tedy měl být manažer v internetové firmě? Musí mít především dobrý
technologický background. Nemyslím tím, že musí být inženýr, že musí nezbytně
mít vysokou školu technického zaměření je však třeba, aby chápal sílu a
možnosti moderních technologií. Opravdový manažer nesmí zaměřovat svoji
pozornost pouze na existující problémy a možnosti, musí vidět dál. Musí vnímat
trendy, odhadovat budoucí potřeby a příležitosti a zároveň dokázat je využít.
Dobrý manažer musí umět riskovat, volit netradiční cesty, musí vzbuzovat důvěru
svých lidí i obchodních partnerů. Pochopitelně musí mít smysl pro obchod, musí
se umět rychle rozhodovat a musí umět jednat s lidmi. Je dobré, pokud již má
určitou zkušenost v podnikání v nových podmínkách. Proto jsou ve výhodě
Američané, kteří mají náskok tedy i cenné zkušenosti. Ti nejúspěšnější nebývají
žádní nováčci, obvykle mají za sebou zkušenosti z vedení "klasických" firem.
0 1904 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.