Úspěch východoněmeckých celníků v boji s piráty

Při rutinní silniční kontrole v německé spolkové zemi Meklenbursko-Pomořansko objevili celníci v kufru kontrolovanéh...


Při rutinní silniční kontrole v německé spolkové zemi Meklenbursko-Pomořansko
objevili celníci v kufru kontrolovaného vozidla 1 500 ilegálních kopií softwaru
Microsoft Office 97 na CD-ROMech. Dalších 900 kopií pak bylo nalezeno v bytě
jednoho ze dvojice podezřelých. Microsoft označil tento případ, kdy byl zadržen
pirátský software v hodnotě 3,36 milionů marek, za jeden z největších pokusů o
softwarové pirátství na území Německa. Proti oběma podezřelým, kteří pirátský
software nakoupili v polském Gdaňsku za cenu 50 feniků za CD--ROM, byla podána
žaloba.
(Maf)
8 1472 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.