Úspěšné americké e-volby?

"Když řídíte auto s rozepnutým bezpečnostním pásem a cestou se vám nic nestane, pak rozhodně nelze vyvodit závěr, ...


"Když řídíte auto s rozepnutým bezpečnostním pásem a cestou se vám nic nestane,
pak rozhodně nelze vyvodit závěr, že to je správný způsob jízdy." Těmito slovy,
den po uzavření amerických volebních místností, glosoval profesor počítačových
věd Avi Rubin z univerzity Johna Hopkinse důvěryhodnost použitých
elektronických hlasovacích zařízení.
Ačkoli oficiálně bylo nasazení elektronických hlasovacích zařízení vyhodnoceno
jako úspěšné, začínají se objevovat první pochybnosti.
Počítačoví experti tvrdí, že bez nezávislého auditu funkčnosti hlasovacích
zařízení není možné říci, zda jsou výsledky přesné. Na rozdíl od papírových
hlasovacích lístků, které lze přepočítávat stále dokola, elektronické systémy
udržují pouze informace o výsledcích, ale nelze vystopovat, jak bylo těchto
výsledků dosaženo. Velkým problémem je fakt, že v průběhu voleb bylo použito
celkem 175 000 nejrůznějších elektronických hlasovacích systémů. Již v průběhu
voleb byla zaznamenána celá řada technických problémů, které potvrdily potřebu
vzniku celoamerických standardů pro technologie i procesy.
Jelikož i u nás již zaznívají hlasy volající po elektronickém systému voleb, je
dobré podobné zahraniční zkušenosti sledovat.
Někteří pozorovatelé poukazují na fakt, že zatímco u tradičních papírových
volebních lístků bylo možné přesně popsat nejčastější chyby, jichž se voliči
dopouštějí, u elektronických systémů nejsou zatím zdokumentované. Jedna z
otázek proto zní proč řada voličů vystála frontu před volební místností,
zaregistrovala se a poté na dotykové obrazovce nedala svůj hlas žádnému z
kandidátů.
Někteří experti napadají právě důvěryhodnost elektronických volebních zařízení
s dotykovou obrazovkou, která data neukládají na médium CD-R, netisknou na
papír či nepoužívají jiný typ trvalého archivačního výstupu.
U tak citlivé záležitosti, jakou jsou volby, je dle některých odborníků,
používání bezpapírových hlasovacích zařízení nesmyslné. Při zpochybnění
funkčnosti elektronického hlasovacího zařízení nelze bez možnosti zpětné
kontroly pochybnosti vyvrátit.
Ve Spojených státech si volební elektronické systémy vybírají jednotlivé státy,
či dokonce lokální volební komise nezávisle. Jedním ze zdrojů možných problémů
jsou IT dovednosti lidí odpovědných za nákup volebních systémů, kteří se
spoléhají jen na tvrzení dodavatelů. Pokud jim dodavatelé řeknou, že jejich
systémy jsou bezpečné, no tak jsou bezpečné...
Jeden z nejznámějších bezpečnostních expertů Dan Verton ve svém aktuálním
sloupku v americkém Computerworldu popisuje své osobní zkušenosti s
elektronickou volbou ve svém bydlišti v severní Virginii. Až na fakt, že jeden
z osmi volebních přístrojů byl mimo provoz, celý volební proces sestávající z
několika dotyků na obrazovku proběhl hladce. I přestože Verton elektronické
volby podporuje, odcházel z volební místnosti s pochybnostmi. Všichni přece
víme, že počítače nefungují vždy spolehlivě. Na rozdíl od staromódního systému
vhození papírového volebního lístku do zapečetěné volební urny neměl Verton
pocit jistoty, že jeho hlas byl opravdu zpracován. Při úvahách o podobě našeho
budoucího elektronického hlasovacího systému, které jednoho dne jistě budou
předmětem vášnivých debat, bychom tedy neměli ani na tyto psychologické aspekty
zapomínat. Důvěra lidí v celý volební systém totiž bude ovlivněna osobní
zkušeností s elektronickým hlasovacím přístrojem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.