Uspět není jednoduché

Recese na evropském a americkém trhu se v sektoru IT odrazila velmi citelně. Mnoho zahraničních firem v této souvislosti...


Recese na evropském a americkém trhu se v sektoru IT odrazila velmi citelně.
Mnoho zahraničních firem v této souvislosti přistoupilo k úsporným opatřením,
jakými jsou propouštění zaměstnanců a pozastavovaní některých projektů (cena
programátorského času klesla např. v USA až na polovinu hodnoty, které
dosahovala přede dvěma lety). Poptávka po levnějších produktech by českým
firmám na jednu stranu mohla nahrávat, pokud ale dochází zároveň k pozastavení
projektů, pak není na čem pracovat, a tudíž se světová recese projevila i v
hospodaření našich firem. Naštěstí zatím ne tak citelně.
Ekonomická recese a teroristé zbrzdili růst v oblasti informačních technologií.
České IT firmy ale poklesu úspěšně odolávají.
Oživení na světovém trhu informačních technologií někteří analytici očekávají
již v polovině tohoto roku. Podle prognózy společnosti IDC, která se zabývá
poskytováním technologických informací, průmyslových analýz a dat o mnoha
trzích, by v roce 2002 měly v USA výdaje na IT stoupnout meziročně o čtyři až
šest procent, v západní Evropě by to mělo být dokonce o šest až sedm procent. K
nejdynamičtějšímu růstu by mělo dojít v Asii, a to o deset až dvanáct procent.
Ve světě přetrvává strach z produktů východoevropských zemí.

Objem vývozu roste
Původně bylo oživení očekáváno již začátkem tohoto roku, teroristický útok na
USA ale toto oživení oddálil. Strach z dalších útoků ale u mnoha společností
vyvolává snahu přebudovat své počítačové bezpečnostní systémy, což samozřejmě
otevírá příležitosti českým firmám zúčastnit se vypsaných tendrů. Úspěchy
některých domácích firem ukazují, že šance vyhrát není malá.
České firmy zabývající se informačními technologiemi v loňském roce zvýšily
příjmy o 11 procent na zhruba 70 mld. korun (1,9 mld. dolarů). V roce 2000 byl
přitom růst desetiprocentní. Podle prognóz by do roku 2005 mohly příjmy v této
oblasti vzrůst na pět miliard dolarů.
Dynamický růst tohoto sektoru ukazují i čísla zahraničního obchodu za rok 2001.
Za toto období totiž vzrostl vývoz kancelářských strojů a počítačů o téměř 100
% a vývoz služeb dokonce o 159 %. Významnou část z toho tvořily právě služby IT
společností.
Schopnost originálního myšlení je ve světě žádaná.

Vyrobeno na východě
České společnosti se stále setkávají s předsudky vůči produktům z
postkomunistických zemí. I když naše firmy už několik let v rozvinutém světě
dokazují vyspělost českých technologií, západní svět důvěru k výrobkům "made in
Eastern Europe" nezískal. V Americe například přetrvávají obavy z nedostatečné
jazykové vybavenosti nebo zaostalosti technologií. V současné době se ale
podmínky díky používání internetu vyrovnávají. Produkt je dosažitelný
komukoliv, kdykoliv a v jakémkoliv místě. Přitom nezáleží na tom, kde je sídlo
autorské společnosti. Podstatné je, aby byl výrobce schopen poskytovat svou
technickou a obchodní podporu všem svým uživatelům bez rozdílu (a to platí
nejen v oblasti informačních technologií). Musí být flexibilní a samozřejmě o
sobě musí dokázat dát vědět. Neustále proto roste význam mezinárodního
marketingu. Ten našim firmám často způsobuje problémy, přestože co se
odbornosti týče, je jejich produkce konkurenceschopná téměř na všech trzích.
Oproti mnohým západním zemím máme obrovskou výhodu v lidském faktoru. V našich
lidech je zakódovaná neobyčejná schopnost improvizace, která umožňuje nacházet
méně obvyklá řešení, a ta pak mohou být výraznou konkurenční výhodou.
Mnoho českých odborníků také pracuje v zahraničí, například v Holandsku,
Německu nebo Irsku, pro různé nadnárodní firmy. Naším cílem by ale nemělo být
"prodat" své mozky do zahraničí, ale využít jejich schopností doma.

České IT firmy útočí za hranice
Informační technologie jsou oborem, který má obecně obrovský potenciál. Patří
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory vůbec a české IT společnosti v tomto
směru nejsou výjimkou. Dokonce jde o oblast, ve které vidíme velkou šanci na
úspěch na trzích Evropské unie. Jde totiž o produkci s vysokou přidanou
hodnotou, a právě takové produkty mají se šanci na evropském trhu prosadit.
Již dnes mnoho českých firem na zahraničních trzích působí, a to jak na těch
bližších evropských, tak na vysoce technologicky náročném americkém trhu. Jde o
společnosti jako Tiny Software, CCA, Cleverlance, Grisoft, Software602, Alwil
aj., z nichž mnohé spolupracují s agenturou CzechTrade. Jak si samotné firmy
uvědomují, jde o sektor, pro který je cílená a speciálně zaměřená státní
podpora nezbytná. Proto se také agentura CzechTrade spolu s několika firmami
účastnila světově významných veletrhů jako například Systems 2001 v Mnichově
nebo CeBITu, který se nedávno konal v Hannoveru. Nejdůležitějším pro úspěch na
rozvinutých trzích je totiž kvalitní aktivní marketing v zahraničí. Produkty
českých společností se na cizí trhy dostávají jak prostřednictvím přímého
zastoupení či dceřiných společností českých firem, tak hlavně elektronickou
cestou, např. B2B transakcemi. Právě internet umožňuje firmám vyvíjejícím a
prodávajícím software být světovými, aniž by musely zakládat a udržovat
zahraniční zastoupení.
Mnoho českých firem ovšem svá zastoupení či dceřiné, popř. mateřské společnosti
v zahraničí má. Není totiž neobvyklé, že větší procento obratu IT firem tvoří
příjmy ze zahraničí než z České republiky.

Češi chrání US AirForce
Například společnost Tiny Software, zabývající se vývojem a prodejem softwaru
pro bezpečnost počítačů, působí na americkém trhu od roku 1999. Za tu dobu
prodala po celém světě software za téměř 8 milionů dolarů, což rozhodně není
zanedbatelná částka. Její nejviditelnější zakázkou byl vývoj centrálně řízené
bezpečnosti počítačů pro americkou US AirForce. Známý a velmi rozšířený je
především její firewall pro malé a střední sítě WinRoute. Kromě svého sídla v
Santa Claře v Kalifornii má tato společnost také zastoupení v Německu, Francii
a Velké Británii.
Dalším příkladem významné a původem české IT společnosti je firma Grisoft. Ta
se doma i v zahraničí prosadila díky antivirovému systému AVG. Až do poloviny
90. let se Grisoft s tímto programem soustředil jen na český trh. Doma byl
produkt tak úspěšný, že se firma v roce 1997 rozhodla distribuci rozšířit i na
trhy Velké Británie a Německa. Tehdy byla distribuce AVG omezena jen na prodej
prostřednictvím obchodních partnerů v těchto zemích. Pro další expanzi však
bylo nutné provést další kroky, a tak Grisoft v roce 1998 založil mateřskou
společnost Grisoft Inc. ve Spojených státech. Dnes antivirový systém AVG
používají více než 2 miliony uživatelů z 229 zemí světa, což ukazuje, že se i
česká společnost může velmi rychle stát opravdu světovou.

Antiviry i kancelář
Ve světě oblíbeným antivirovým systémem je kromě AVG také Avast. Ten pochází z
vývojářské dílny společnosti Alwil Software, založené v roce 1991. Daleko lépe
než samotný Avast se však v zahraničí uplatnilo použití antivirové technologie
firmy Alwil v cizích produktech. V prestižních testech Virus Bulletinu se
vyskytovaly dokonce čtyři programy založené na této platformě. Za největší
úspěch se dá pravděpodobně považovat využití českých technologií Alwilu v
antivirovém programu Scan firmy McAffee.
Také společnost Software602 má dnes své klienty v mnoha zemích světa. Jejím
nejúspěšnějším produktem je 602Pro PC Suite. Tento kancelářský balík nabídla
společnost v roce 2000 zdarma prostřednictvím internetu a během jednoho roku
obdržela přes 330 tisíc registrací ze 70 zemí světa. Dnes již společnost
eviduje více než milion licencí, přičemž počet zahraničních uživatelů vysoce
přesahuje podíl v České republice. Společnost založená v roce 1991 autory
textového editoru Text602 má dnes své dceřiné firmy na Slovensku (založena v
roce 1995) a v Americe na Floridě (1996).
Dalším příkladem úspěšné české IT firmy je společnost Cleverlance, která
zajišťuje vývoj a správu back i front office systémů řadě českých i evropských
finančních a telekomunikačních institucí. Jednu dobu byl dokonce její zisk
tvořen ze sta procent zahraničními klienty. Dnes ale kvůli recesi na západních
trzích společnost své aktivity dělí mezi domácí a zahraniční klientelu zhruba v
poměru 1 : 1.

Technologická vyspělost
To jsou příklady několika českých firem, které velmi dobře prezentují Českou
republiku v zahraničí. Zdaleka však nejde o výčet úplný. Úspěšně se v cizině
uplatňují také např. české produkty herního průmyslu. Velký ohlas v poslední
době zaznamenala hra Operation Flashpoint distribuovaná společností Bohemia
Interactive. Kvalitu českých produktů z oblasti informačních technologií
dokazuje i hodnocení Organizace spojených národů v rámci UNDP (United Nations
Development Program), podle kterého je v technologické vyspělosti Česká
republika na 21. místě ve světě.

Autor je generálním ředitelem agentury CzechTrade.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.