ÚTIA: 40 úspěšných let

Před 40 lety, v roce 1959, byl založen Ústav teorie informace a automatizace AV ČR. Vznikl jako pracoviště zaměřené n...


Před 40 lety, v roce 1959, byl založen Ústav teorie informace a automatizace AV
ČR. Vznikl jako pracoviště zaměřené na nové metody a problémy teoretické
kybernetiky. V současnosti se činnost ústavu soustřeďuje na problémy spadající
do oblasti informační vědy, vědy o řízení a pokročilé metody zpracování dat.
Z nejnovějších projektů ÚTIA nepochybně stojí za zmínku zápisník pro nevidomé
GIN, který díky kapesním rozměrům a vestavěným akumulátorům může mít uživatel
neustále u sebe. Pomocí zápisníku GIN, vybaveného syntetickým hlasem a
slepeckou klaviaturou, může nevidomý vytvářet text a dále s ním pracovat, GIN
obsahuje rovněž hodiny s možností dotázat se na čas či datum, dále je k
dispozici telefonní seznam a kalkulátor. Uživatel má možnost spojit GIN s PC a
přenášet data oběma směry, případně spojit GIN přes externí modem po telefonní
síti s jiným GINem či PC a také vstupovat do schránky sítě Internet.
Dalším mimořádným projektem je Terezínská pamětní kniha, která vznikla ve
spolupráci s Nadací Terezínská iniciativa a Památníkem Terezín. S pomocí ÚTIA
vzniká databáze s aplikačním softwarem, která obsahuje osobní data obětí
holocaustu a umožňuje jejich zpracování z nejrůznějších aspektů.
Pozoruhodný je i projekt Systém RODOS, což je systém určený pro podporu
havarijních týmů při prognóze závažnosti a při rozhodování o přijetí
protiopatření v případě radioaktivních úniků z jaderných zařízení. Práce
probíhají v rámci společného projektu INCO COPERNICUS P1L 963365 organizovaného
EU, jehož se účastní 20 evropských institucí.
8 0108 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.