Úvod do umelého života

Začiatkom tohto roku dostala sa do predaja kniha vydavateístva Elfa Košice, ktorej cieíom je podať čo najucelenejší pr...


Začiatkom tohto roku dostala sa do predaja kniha vydavateístva Elfa Košice,
ktorej cieíom je podať čo najucelenejší prehíad o problematike tzv. umelého
života z híadiska základných metód a princípov ako aj z híadiska praktických
aplikácií.
Kniha je vhodná pre tých, ktorí chcú získať základný prehíad a híadajú skÖr
informácie všeobecnejšieho charakteru, ako aj pre tých, ktorí majú hlbší záujem
o prezentovanú problematiku a radi by sa dozvedeli detaily. Tým druhým poslúži
aj rozsiahly zoznam literatúry a internetových adries. Doplnkom knihy je
on-line tutoriál umelého života na adrese http://alife.tuke.sk.
"Umelý život" je predovšetkým trocha nadnesená metafora, pričom v skutočnosti
sa sledujú iba pomerne "prízemné" ciele: inšpirovať biológiu (navrhovať nové
hypotézy o procesoch prirodzeného života) a inšpirovať sa biológiou, teda
vytvárať umelé systémy, ktoré sú schopné vďaka niektorej vlastnosti,
charakteristickej pre živé objekty, prispieť k efektívnemu riešeniu praktických
úloh.
Kapitola 1 pojednáva o základných pojmoch a tézach umelého života a o
kinematickom modeli von Neumanna. Ďalšia časť je venovaná jednoa dvojrozmerným
celulárnym automatom a ich aplikáciám. Nasleduje kapitola o Lindenmayerových
systémoch (špeciálnych paralelných gramatikách), ktoré sú vhodné najmä na
modelovanie morfológie rastlín a ich interakcie s okolím.
Kapitola 4 je venovaná evolučným algoritmom, inšpirovaným prirodzenou
evolúciou. Základy teórie chaosu a jej vzťah k umelému životu sú predmetom
kapitoly 5. Kapitola 6 pojednáva o simulátoroch života a ich praktických
aplikáciách. Záverečná kapitola 7 je venovaná hadvérovým implementáciám umelého
života, predovšetkým špeciálnym robotom a ich prípadnej spolupráci.
(Július Csontó, Martin Palko: Umelý život, ELFA, Košice, 2003, 180 strán, 149
Sk)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.