UWB trpí spory tvůrců

To, že by došlo ke sjednocení dvou dosavadních návrhů na standard IEEE pro technologii UWB (UltraWideBroadband), se pozo...


To, že by došlo ke sjednocení dvou dosavadních návrhů na standard IEEE pro
technologii UWB (UltraWideBroadband), se pozorovatelům jeví jako velmi
nepravděpodobné. Jednání oponentů totiž uvízla na mrtvém bodě.
Standard UWB, na němž nyní skupina organizace IEEE pracuje, by měl podle
předpokladů nabízet vysokorychlostní spojení mezi různými typy zařízení, a to
na malou vzdálenost. Na stole jsou dva základní návrhy. Za prvním z nich stojí
sdružení WiMedia Alliance, kam patří společnosti například Alereon, Microsoft,
Intel, Texas Instruments, Hewlett-Packard, Nokia a Sony. Druhou skupinu, UWB
Forum, tvoří mimo jiné Freescale Semiconductor a Motorola. V případě, že
nakonec nedojde k dohodě, bude zmiňovaná skupina IEEE rozpuštěna.
Jádrem sporu přitom prý není ani tak technická stránka věci, spíše jde o
politickou záležitost čí standard bude nakonec přijat. Jedním z kompromisních
návrhů bylo to, že by se vytvořily čipy, které by podporovaly obě verze UWB. To
by však jejich cenu neúměrně zvýšilo, neboť by to vyžadovalo zdvojnásobení
velikosti zařízení. To, že k dohodě nedochází, zřejmě způsobí to, že uživatel
se bude muset při komerčním uvedení této techniky na trh, což se předpokládá
ještě v tomto roce, rozhodnout pro jednu z dosavadních variant. Standardizovat
se prý pak bude nakonec ta varianta, ke které se trh přikloní. A podle
pozorovatelů je z marketingového hlediska silnější skupina WiMedia Alliance.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.