Už je tu zase "korel"

V loňském Computerworldu číslo 13 (tedy téměř přesně před rokem) jsme si povídali o knížce z nakladatelství Comp...


V loňském Computerworldu číslo 13 (tedy téměř přesně před rokem) jsme si
povídali o knížce z nakladatelství Computer Press, nazvané CorelDRAW 6. A
vidíte, už je to tu zase. Tentokráte si představíme, co autoři sepsali o verzi
7 tohoto oblíbeného grafického editoru.
Měl jsem sice sto chutí napsat o nové verzi, ale jak víme, přispěla ona
kanadská firma ještě k vánočním radovánkám verzí osmou (hrůza). Pokud bychom
chtěli mít skutečně informace o nejnovější verzi, museli bychom si posečkat,
než Computer Press vydá knihu CorelDRAW 8. No jo, ale mezitím zase spatří
světlo světa verze 9 a tak to bude stále dokola. Lidé od Corelu asi mají
natahovací dny.
Všeho všudy 12 kapitol a 1 dodatek okupuje téměř 240 stran. V první kapitole se
naučíme program ovládat pracovní plocha, menu, plovoucí roletky, klávesové
zkraty, obecně o práci se soubory. Druhá kapitola nabídne kreslení základních
objektů úsečky, lomené čáry, Beziérovy křivky, obdélníky a elipsy.
Také je poukázáno na novinku "kaligrafické pero". V dalším paragrafu budeme
bojovat s textem nejdříve ovšem autoři vyzdvihnou nedostižnost rámů a vysvětlí
rozdíl mezi Artistic a Paragraph textem. Nesmíme ani zapomenout na možnost
převést text na křivky a na hrátky pomocí tvořítka. V kratší čtvrté kapitole si
povíme o různých pohledech na dokument (zoom, wireframe, draft, full screen, a
co se týče barvy, pak simulate printer). Jakým způsobem budeme v Corelu šoupat
s objekty a měnit jejich rozměry, si vysvětlíme v kapitole páté (výběr objektu,
sloučení do skupin, nalezení a nahrazení dle vlastností objektů, posunování,
duplikování a klonování objektů), která decentně přechází v kapitolu popisující
editování těchto objektů čili že operace jako protahování (neproporcionální
změny), zrcadlení, rotace a zešikmení. Barvě je pochopitelně věnovaná celá a
vcelku rozsáhlá sedmá kapitola. Zcela logicky autoři upozorňují na různé
barevné modely a problémy z toho plynoucí. Základním kamenem jsou výplně
spojité vyplnění, barevné přechody, použití vzorů a textur. Sedmička (myslíme
tím Corel a nikoli tuto kapitolu) přinesla mezi novinkami i styly barev, což
autoři podrobně komentují. Na 7 stránkách (opět pohádková "sedmička"?)
nalezneme pak ukázky dodávaných vektorových a bitmapových vzorů a textur. Vše o
obrysech (nástroj obrysové pero) a editování křivek nalezneme v osmém
paragrafu. Zde nás čekají různé efekty perspektiva, deformace dle obálky,
tvarové přechody, vysunutí alias trojrozměrnost, "čočkové" efekty. Zmíníme se i
o převodu vektoru na bitmapu a její následné upravování pomocí bitmapového
editoru. A tím jsme v podstatě skončili, neboť desátá kapitola hovoří už o
uspořádání dokumentu a dozvíme se, co to jsou vrstvy, layout (vodící linky,
rastr), styly a šablony. Když si s Corelem hrajeme, tak bezpochyby proto,
abychom náš výtvor přenesli na papír či podobné médium. Nejen proto je poslední
jedenáctá kapitola plně v zajetí tisku (a pre-pressu) správce barev alias Color
manager, kalibrování monitoru a tiskárny, vlastní tisk. Mezi dodatky lze
zařadit kapitolu dvanáctou, jež poskytuje informace o instalaci a nastavení
Corelu a také Malý přehled klávesových zkratek. Jediný dodatek přináší barevné
škály modelu CMYK po 5 stupních a některé přímé barvy Pantone. Nechybí rejstřík
a mnohdy opomíjený seznam doporučené literatury.
Neodpustím si, abych obě příručky (šestku i novou sedmičku) neporovnal. Takže
si v rychlosti řekněme, které kapitoly jsou pozměněny oproti předchozí
publikaci. Větší zásahy jsou v kapitolách o Ovládání programu, Práce s textem,
Zobrazení dokumentu, přeorganizována je i část o speciálních efektech a Layout
stránky Sled kapitol je v podstatě shodný až na některé drobné nuance (logické
sloučení bývalých kapitol 2 a 3). A co je vypuštěno? Export a import a všechny
"nadstavbové" utilitky čili vše to, co v šestce začíná stranou 250.
Přestože je nový text o 100 stránek kratší, je současně o 25 Kč dražší. Menší
počet stran se přitom odrazil i na způsobu, kterým jsou vysvětlovány některé
podrobnosti například na straně 204 se o volbě PostScript Preferences dozvíme
lakonické "Doporučujeme pro znalé a zkušené". Rád bych viděl kapitolku "Co je
ve verzi 7 nového", vždyť to "přecházeče" na další verzi zaujme asi hned.
Dodatek Malý přehled klávesových zkratek je zvláště na neexistenci lokalizované
verze více než zajímavý, leč autoři měli tento nápad dovést o kousíček dále a
připojit ke knize anglicko-český slovník (všech či alespoň často používaných)
položek v menu. Autoři se s námi loučí stránkou 205, kde nalezneme vcelku
vtipný obrázek. Avšak nestálo by za úvahu poskytnout tento prostor například
některému oceněnému výtvoru, který by možná více naladil na zvládnutí Corelu?
Nakonec jsem se chtěl zeptat, zda-li má kniha podtitul Podrobná uživatelská
příručka (uvedeno na obálkách) či Referenční uživatelská příručka (tiráž).
Poznámka k vazbě. Knihy mám rád a pokouším se k nim chovat vlídně. I přes
veškerou péči mně však vazba dnešní brožury vypověděla službu a mezi stránkami
190 a 191 se nelítostně rozpadla. Co by se stalo, kdybych v příručce usilovněji
listoval? I na to odpovím rozpadne se definitivně a z ne tak docela laciné
knihy mám trhací blok (vlastní zkušenost). Velké minus!
Vzhledem k tomu, že sedmička nebude lokalizována, je tato příručka očividně pro
nepříliš zběhlé angličtináře vítanou pomůckou. Navíc vedle "překladu" je
prošpikována drobnými praktickými radami autorské dvojice (viz "klasika" o
fontovém guláši na straně 53).
Koupit či nekoupit? Máte-li knihu o šestce doma a nějakou tu chvilku jste s
Corelem už dělali, pak je koupě zcela zbytečná. Chcete-li se naučit pracovat se
sedmičkou a jste-li začátečníci, pak si můžete vybrat mezi sice trošičku
starší, ale na druhou stranu objemnější knihou k verzi 6 či si koupit tenčí
novinku k sedmičce.
(Jiří Hlavenka, Viktor Navrátil: CorelDRRAW 7 Podrobná uživatelská příručka.
Computer Press, Brno 1997. 250 celobarevných stran, cena 295 Kč.)
8 0276 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.