Užitečné tipy & triky pro práci a údržbu

Jako prakticky každá činnost vyžaduje i kopírování dokumentů něco, čemu se říká grif. Ne že by to snad bez něj ...


Jako prakticky každá činnost vyžaduje i kopírování dokumentů něco, čemu se říká
grif. Ne že by to snad bez něj nešlo, ale člověk se nadře. Přjměte proto
několik následujících rad a námětů ohledně údržby a práce s kopírkou.
Paper-jam
Odborníci uvádějí, že 80 % případů nechtěného uvíznutí papíru v kopírce má na
svědomí špatná kvalita papíru nebo chyba obsluhy. Velká většina paper-jamů tedy
nemá nic společného s kvalitou kopírky a jejími vlastnostmi. Z toho vycházejí i
naše rady:
Lépe než servis je nejprve navštívit dodavatele kvalitního kancelářského
papíru. Je dobré vyhnout se levnému papíru se špatnou strukturou, který se na
pohmat jeví jako hladký. Problémy věští i nestandardní váha nebo tloušťka
papíru a také jeho nedokonale bílá barva.
Špatný vliv na proces kopírování má i nadměrná vlhkost, která dokáže velmi
rychle zhoršit kvalitu papíru nad únosnou mez. V příliš vlhkém prostředí stačí
na znehodnocení papíru pouhé 2 hodiny. Problémy dělá i starý papír, který sice
nebyl vystaven nadměrné vlhkosti, za svůj život jí však stačil vstřebat i tak
dost (a ani usušený papír není ta pravá potrava pro kopírku). V zásobníku by
proto nemělo být papíru víc než na jeden den. Otevřené balíky s papírem
uchovávejte raději v plastových pytlích.
Při zakládání papíru do zásobníku dejte pozor, abyste nepomačkali zaváděcí roh.
Vhodné je také zakládaný štos papírů tzv. "provětrat" vzduchové mezery mezi
jednotlivými listy usnadní jejich separaci a sníží riziko paper-jamu. Plňte
proto zásobník maximálně do tří čtvrtin.
Pokud nic z výše uvedeného nepomáhá, můžete si začít stěžovat na kopírku. Chyba
může být v transportéru obvykle se jedná o špínu, prach, ztvrdnutí nebo
opotřebení unášecích pásů. Proveďte vyčištění celého mechanismu podle návodu
uvedeného v části věnované základní údržbě. Podobné problémy mohou nastat i u
dalších součástí, které mají něco společného s pohybem papíru.
Nevíte-li si rady s vyproštěním zbytků zablokovaného papíru, obraťte se na
servisního technika. Násilné pokusy o vyjmutí mohou skončit poškozením
fotocitlivého válce nebo fixačních válců tedy nejdražších součástí kopírky.
Jestliže jste vyjmuli všechen vzpříčený papír a kopírka stále nefunguje, zkuste
ji zhruba na 30 vteřin vypnout (někdy může stačit i pouhý reset, pokud je vaše
kopírka touto možností vybavena).
Zobrazení diagnostických a chybových kódů
Jednotlivé diagnostické kódy v sobě zpravidla obsahují informaci o podstatě
problému. Někdy jde o neškodnou záležitost, kterou můžete ignorovat, jindy je
třeba kopírku okamžitě vypnout, abyste zabránili jejímu závažnému poškození.
Proto je dobré orientačně chybová hlášení znát a mít po ruce manuál k
příslušnému stroji.
Problémy s kvalitou kopie
V tabulce najdete možné příčiny nejběžnějších problémů spolu s tipy na jejich
odstranění. Řadu potíží lze odstranit jednoduchou údržbou nebo výměnou vadných
součástí. Je však třeba mít na paměti, že tento seznam je velmi univerzální a
jednotlivé kopírky od různých výrobců mohou mít svá specifika.
Skvrny na kopiích
Vyskytují-li se na kopiích nežádoucí skvrny nebo jiné rušivé efekty, příčin
může být několik. Abyste dokázali lokalizovat tu správnou, udělejte 3 až 5
kopií z jednoho originálu.
Pokud se skvrny vyskytují u všech kopií na témže místě, bude problémem
pravděpodobně špinavé sklo nebo optika.
Pokud se skvrny posouvají zleva doprava, ale jsou ve stejné vzdálenosti od
horního a spodního okraje papíru, může být příčinou poškozený povrch
fotocitlivého válce, horního válce fixační jednotky nebo válečku, který nanáší
na fotocitlivý válec toner.
Každý z těchto válců má jiný průměr (fotocitlivý válec 4 ", horní váleček
fixační jednotky 2 " a nanášecí váleček 1 "). Podle vzdálenosti, s jakou se
skvrny na kopiích pravidelně opakují, lze tedy určit přesně, o který válec jde.
Existuje na to jednoduchý trik: Každá skvrna se na kopii objeví nejméně
dvakrát. Srolujte tedy kopii tak, aby se dva obrazy téže skvrny překrývaly a
získáte válec stejného průměru, jako ten, který tuto závadu způsobil.
Základní údržba
Stejně jako všechny ostatní stroje a přístroje potřebují i kopírky pravidelnou
údržbu. Kromě náhradních dílů ty jsou zpravidla dostupné minimálně 10 až 15 let
od data, kdy byla kopírka vyrobena existuje velké množství spotřebního
materiálu, který se musí pravidelně vyměňovat nebo doplňovat.
Nejjistější pochopitelně je svěřit tuto práci specialistům, na druhou stranu,
pokud už přístroj není v záruce, můžete zvládnout řadu jednodušších operací
sami. Nejde přitom jen o ušetřené peníze, ale můžete tak třeba výrazně zkrátit
dobu, kdy je kopírka mimo provoz a vy ji přitom zoufale potřebujete.
9 2148 / Mafn

Jak se postarat o kopírku
aneb pravidelná údržba není žádná věda
1. Ihned po otevření stroje zjistěte, kde je umístěn fotocitlivý válec a NIKDY
SE JEJ NEDOTÝKEJTE! Povrch válce je velmi citlivý a sebemenší dotek může tuto
součástku znehodnotit.
2. Pomocí štětečku a vakuového vysavače odstraňte ze všech přístupných míst
vnitřku přístroje rozsypaný toner a prach. Dodržujte přitom zhruba
pěticentimetrový odstup vysavače od všech komponent, citlivých na statickou
elektřinu. Při odstraňování přebytečného toneru nikdy nepoužívejte vodu ani
jinou tekutinu.
3. Lokalizujte a pečlivě rozeberte součásti nabíjecí korony (skládá se typicky
ze 3 až 4 součástí... Některé z nich mohou být upevněny šroubkem. Nabíjecí
komponenty korony mají velký vliv na kvalitu kopií a musí být dokonale čisté i
když se tak třeba na první pohled tváří, obvykle bývají znečištěné. V tomto
případě pomůže lahvička se stlačeným vzduchem, s jehož pomocí vyfoukáte zbytky
toneru z izolátorů.
Zbývá opatrně otřít drát korony to se dělá speciální utěrkou navlhčenou v
isopropanolu (doporučená koncentrace je 99 %, nevhodné jsou vodnaté roztoky s
koncentrací menší než 90 %). Nyní můžete koronu znovu poskládat, dejte však
pozor, abyste přitom nepoškodili fotocitlivý válec.
4. Očistěte fixační válce ve výstupní části kopírky. Ujistěte se, že oba válce
jsou zcela vychladlé a otřete je hadříkem namočeným v isopropanolu. Jsou-li
válce opotřebené nebo poškrábené, vyměňte je mohly by způsobit muchlání papíru
v kopírce. Při čištění fixačních válců si zároveň všimněte unašečů, které od
válců papír odebírají, a očistěte je také.
5. Vyčistěte kolečka zajišťující odebírání papíru ze zásobníku a všechny
součásti, které se starají o posun papíru uvnitř kopírky. Vhodný je hadřík
navlhčený prostředkem pro údržbu gumových součástí. Gumové součásti časem
ztvrdnou, což má za následek častější vznik paper-jamu.
6. Vyčistěte skleněnou pracovní plochu kopírky antistatickým čistícím
prostředkem na sklo a papírovou utěrkou. Nečistoty, které nepovolí, seškrábněte
žilektkou a sklo znovu vyčistěte.
Je-li to možné, sejměte horní sklo a antistatickým čistícím prostředkem na sklo
vyčistěte všechny optické části kopírky zrcadla a čočky. Abyste se dostali ke
všem optickým částem, budete možná muset vyjmout expoziční lampu.
7. Lehce promažte olejem všechny části, které se při snímání dokumentu pohybují.
8. Otřete kopírku zvenku.
9. Zapněte kopírku a vyjeďte asi 30 testovacích kopií.
10. Dolaďte požadovanou kvalitu kopií prostřednictvím ovládacích prvků
přístroje.


Nejčastější problémy, jejich příčiny a řešení
ProblémPříčinaNáprava
Příliš světlá kopieVlhký nebo jinak nekvalitní papírVyměňte papír v zásobníku
Nízká koncentrace toneruZkontrolujte, případně vyměňte toner
Nevyhovující koncentrace toneruVyměňte vývojku
Špatná výška drátu nabíjecí koronySeřiďte nebo zavolejte servisního technika
Přepálený drát nabíjecí koronyZavolejte servisního technika, aby provedl výměnu
Poškrábaný nebo jinak poškozený válecVyměnte válec nebo zavolejte servisního
technika
Příliš tmavá kopieŠpatné nastavení expoziceVylaďte nastavení světlosti na
ovládacím panelu kopírky
Znečištěná optika (čočky a zrcadla)Vyčistěte
Špatná výška drátu nabíjecí koronySeřiďte nebo zavolejte servisního technika
Nevyhovující koncentrace toneruVyměňte vývojku
Prázdná kopiePřelomený nebo chybějící drát koronyZavolejte servisního technika
Korona má špatný kontaktZavolejte servisního technika
Černá kopiePrasklá expoziční lampaVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Přepálená tepelná pojistka expoziční lampyVyměňte nebo zavolejte servisního
technika
Znečištěné kontakty expoziční lampyVyčistěte nebo vyměňte
Zablokovaná cesta, po které musí projít světelný paprsekUvolněte cestu
Vertikální pruhy na kopiiPoškrábaný fotocitlivý válecVyměňte nebo zavolejte
servisního technika
(shora dolů, kolmo ke dráze papíru)Poškozená čistící lamelaVyměňte nebo
zavolejte servisního technika
Poškrábaný horní fixační válecVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Horizontální pruhy na kopiiPoškrábaný horní fixační válecVyměňte nebo zavolejte
servisního technika
(zleva doprava, rovnoběžně s dráhou papíru)Poškrábaný bubeVyměňte nebo
zavolejte servisního technika
Poškozená čistící lamelaVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Expoziční lampa má zčernalou baňkuVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Světlé horizontální pruhy bez toneru na kopiiZnečištěný drát koronyVyčistěte
(zleva doprava, rovnoběžně s dráhou papíru)
Bílé skvrny na kopiiPoškozený povrch fotocitlivého válceVyměňte nebo zavolejte
servisního technika
Černé skvrny na kopiiZnečištěná pracovní plocha (sklo) nebo optikaVyčistěte
Poškozený povrch fotocitlivého válceVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Nečistoty na fotocitlivém válciVyčistěte, vyměňte válec nebo zavolejte
servisního technika
Poškozený povrch horního fixačního válceVyměňte nebo zavolejte servisního
technika
Znečištěný vývojka nebo tonerVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Znečištěný čistící systém válceVyčistěte nebo zavolejte servisního technika
Kopie se otírají nebo špiníDošel fixační olejDoplňte fixační olej
Opotřebovaný horní fixační válecVyměňte
Prasklá lampa, termistor nebo tepelná pojistkaVyměňte nebo zavolejte servisního
technika
Bílá místa na kopiiPoškozený povrch fotocitlivého válceVyměňte nebo zavolejte
servisního technika
Poškozený povrch horního fixačního válceVyměňte nebo zavolejte servisního
technika
Trvalé nečistoty (razítka) na kopiíchPoškozená čistící lamela válceVyměňte nebo
zavolejte servisního technika
Poškozená čistící lamela horního fixačního válceVyměňte nebo zavolejte
servisního technika
Poškozený horní fixační válecVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Nestálá sytost kopieRozdílná výška nastavení jednotlivých částí drátu nabíjecí
koronyNastavte
Poškozený povrch fotocitlivého válceVyměňte nebo zavolejte servisního technika
Nestálá koncentrace toneruZavolejte servisního technika
Expoziční lampa má zčernalou baňkuVyměňte nebo zavolejte servisního technika

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.