Uživatelé Internetu ve stávce

Na protest proti zvýšení místních telefonních poplatků, které výrazně zvýšilo náklady na používání Internetu,...


Na protest proti zvýšení místních telefonních poplatků, které výrazně zvýšilo
náklady na používání Internetu, vstoupili španělští uživatelé Sítě do
jednodenní varovné stávky.
Zhruba milion lidí, což je asi polovina španělských internautů, se po celý den
nepřipojilo na Web a vyjádřilo tak svou nespokojenost s cenovou politikou
monopolního Telefónica de Espaňa SA. Jak uvedl prezident Assiciasion de
Usaurios de Internet, tedy španělské asociace uživatelů Internetu, Miguel
Perez, aktivity členů organizace stávkou nekončí. "Budeme psát dopisy
zodpovědným vládním činitelům a budeme podporovat všechny ostatní legální formy
protestu proti zvýšení telefonních poplatků."
Španělský monopolní telefonní operátor od 31. července snížil ceny dálkových
hovorů a naopak cena místních hovorů delších než 3 minuty se zdvojnásobila.(jaf)
8 2139 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.