Uživatelé Napsteru pod dohledem

Napster je trnem v oku všech subjektů, které své živobytí staví na prodeji hudby. Proti Napsteru se přitom staví neje...


Napster je trnem v oku všech subjektů, které své živobytí staví na prodeji
hudby. Proti Napsteru se přitom staví nejen kamenné nahrávací společnosti.
Emusic, firma nabízející hudbu v rámci placené internetové služby, se rozhodla
vystoupit proti těm uživatelům Napsteru, kteří šíří skladby spadající do její
nabídky.
Emusic tvrdí, že vyvinula software schopný odhalit každého kdo sdílí pomocí
Napsteru hudbu z jejího katalogu. V případě, že software narazí na hříšníka,
zašle mu zprávu požadující do jednoho dne zastavit nelegální distribuci.
Program podle Emusic využívá technologii "zvukového otisku", což znamená, že
dokáže identifikovat zvuk nahrávky a přiřadit jej skladbě z databáze. Pokud
uživatel bude nadále ve své činnosti pokračovat, Emusic o tom zašle zprávu
Napsteru a požádá jej, aby byl účet neposlušného uživatele zablokován. V
případě, že se narušitel vrátí pod jiným jménem, Emusic proklamuje, že se
pokusí zakázat přístup z IP adresy uživatele k službě Napster.
Napster k iniciativě firmy Emusic přistupuje s nevolí. Pokud by "zvukový otisk"
fungoval, znamenalo by to, že je možné kontrolovat tok dat mezi účastníky
Napsteru. Nerealizovatelnost kontroly členů Napsteru je přitom jedním z bodů
obhajoby Napsteru. Hank Barry, výkonný ředitel Napsteru, tvrdí, že technologie
"zvukového otisku" není proveditelná. Uživatelé by prý stejně mohli hudební
soubor modifikovat a otisk nějak odstranit. Navíc by narušovala stanovy firmy
týkající se soukromí uživatelů. Bez ochoty Napsteru ke spolupráci se firma
Emusic sice může pokoušet sledovat nelegálně sdílené nahrávky, ale už nic
dalšího. Patová situace trvá.
0 3163 / pah (hav)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.