Uživatelé podporují spam

Také si čas od času kladete otázku, zda se spammerům jejich činnost vyplatí? Reaguje vůbec někdo na jejich e-maily? O...


Také si čas od času kladete otázku, zda se spammerům jejich činnost vyplatí?
Reaguje vůbec někdo na jejich e-maily? Odpověď je horší, než by se mohlo zdát
55 % uživatelů někdy kliklo na odkaz slibující ukončení posílání nevyžádané
pošty, a 39 % jich dokonce někdy kliklo i na jiný odkaz ve spamu.
Uvedená čísla vyplývají z průzkumu společností Mirapoint a Radicati Group,
který probíhal na přelomu prvního a druhého čtvrtletí letošního roku a jehož
výsledky byly zveřejněny v polovině července. Dotazováno bylo téměř 800
respondentů převážně ze Severní Ameriky, z nichž třetinu představovali
podnikoví uživatelé.
Z průzkumu dále vyplývá, že běžný uživatel dostane denně do schránky téměř
stovku e-mailů, z nichž skoro 40 % tvoří spam. Podle poloviny dotazovaných se
přitom množství spamu v jejich schránkách za poslední půlrok zvýšilo. Není se
ovšem čemu divit. Jestliže totiž 35 % podnikových a 42 % koncových uživatelů
přiznává, že někdy kliklo na odkaz ve spamu (jiný než pro odhlášení), a 11 %
všech uživatelů učinilo nákup iniciovaný spamem, je zjevné, že je generování
nevyžádané pošty pro odesílatele skutečně efektivní.
Výsledky průzkumu dávají řadu podnětů k zamyšlení. Je zjevné, že mnozí
uživatelé začali pracovat s e-mailem naprosto nepoučeni o základních pravidlech
"rozumného" chování. Na otázku, zda se už poučili, ovšem průzkum odpověď
nedává. Stručnou anketu na toto téma nyní naleznete na webu www.cw.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.