Uživatelská rozhraní příští generace

Klávesnice a myš budou zanedlouho čelit konkurenci ze strany haptických systémů a technologií detekujících nebo rozpo...


Klávesnice a myš budou zanedlouho čelit konkurenci ze strany haptických systémů
a technologií detekujících nebo rozpoznávajících pohyb či gestikulaci.
PDA a přístroje typu smart phone jsou pro pracovníky v terénu užitečné při
udržování spojení s podnikovými systémy, avšak dosavadní technologie poskytují
dosti omezené možnosti pro zadávání (vstup) dat obzvláště pokud jde o aplikace
náročné na psaní.
Například zástupci firmy Canesta jsou ale přesvědčeni, že mohou nabídnout něco,
co tento problém může vyřešit. Vyvinuli prototyp technologie, která uživatelům
PDA a podobných mobilních zařízení umožňuje vkládat data do jejich
handheldových systémů jednoduchým psaním na obraz klávesnice standardní
velikosti promítnutý na desce psacího stolu nebo jiné podložce. Technologie
"elektronického vnímání" zachycuje pohyb prstů uživatele prostřednictvím fotonů
emitovaného světla, které v reálném čase vytvářejí 3D obrazy, jež jsou následně
zpracovány a překládány na úhozy do klávesnice.
Technologie, jež může být integrována do jakéhokoliv handheldového zařízení,
zahrnuje modul 3D senzoru, projektor zobrazující vzor klávesnice a zdroj
infračerveného světla.
Canesta však hodlá jít ještě dále. "Jakákoliv situace, kdy stroj nebo digitální
zařízení potřebují rozumět okolnímu prostředí, představuje potenciální aplikaci
pro technologii elektronického vnímání," tvrdí Jim Spare, viceprezident
společnosti. Jednou z budoucích aplikací by tak podle něj mohly být
inteligentní airbagové systémy v autech, jež dokážou detekovat velikost a
pozici cestujících, aby předešly případnému zranění po aktivaci ochranného
systému.
Spare navíc dodává, že jejich projekční klávesnice předznamenává cestu k mnohem
mocnějším uživatelským rozhraním, která jsou založena na gestikulaci rukou.
"Budeme schopni zajistit navigaci v prostředí databází, obzvláště tam, kde jsou
k dispozici různé sady dat s komplexními vztahy," říká. "Bylo by tak možné
například otevřít kartotéku, vybrat soubor a procházet jej pomocí gestikulace
rukou a prstů stejně, jako byste si jej prohlíželi ve skutečné kartotéce."

Rozpoznání pohybu
Řešení firmy Canesta je součástí rozrůstajícího se seznamu nově se objevujících
technologií uživatelských rozhraní, které jsou navrhovány, aby rozšířily škálu
možností pro interakci mezi člověkem a počítačem, než jakou nabízejí tradiční
systémy založené na klávesnici a myši. V obecnějším pohledu jsou takové
technologie navrhovány tak, aby vedle pohybu či kliknutí myší nebo úhozů do
klávesnice umožnily počítačům akceptovat jakožto způsob zadávání dat také
gestikulaci, pohyby, řeč či výrazy obličeje.
Mnohé z těchto technologií pocházejí od malých firem, kde jsou nejprve vyvíjeny
pro vysoce specializované aplikace. Avšak s tím, jak postupně dospívají a
náklady klesnou, dá se podle výrobců očekávat jejich průlom do širších oblastí
uplatnění.
Dalším příkladem je systém rozpoznávání gestikulace vyvinutý pro americké
ministerstvo obrany společností Cybernet Systems. Technologie byla navržena pro
usnadnění bezhlučné vojenské komunikace v průběhu bojových akcí. Umožňuje
uživatelům stát před monitorem upevněným na kameře a manipulovat s obrázky,
daty a aplikačními okny pomocí specifických pohybů rukou z lexikonu přibližně
80 gest, která systém dokáže rozlišit. Televizní stanice v San Antoniu pak
využívá komerční verzi této technologie v produktu s názvem GestureStorm pro
ovládání vizuálních počítačových efektů při zprávách o počasí.
"V budoucnu by mohla být technologie nasazována při realizaci mnoha nových
aplikací," myslí si Charles Cohen, CEO Cybernetu. Jedním z příkladů jsou podle
něj inteligentní ATM bankomaty, na nichž by uživatelé mohli provádět transakce
pomocí jednoduchých gest, namísto aby se museli fyzicky dotýkat tlačítek.
Rozpoznávání gestikulace by dále mohlo najít využití v nejrůznějších ovladačích
domácích přístrojů třeba televize by se pak mohla sama od sebe vypnout,
jestliže příslušný senzor zaznamená, že divák sedící před ní usnul.
"Taková technologie však nemá nahradit klávesnici a myš, měla by se stát pouze
jejich doplňkem," podotýká Cohen. "Za dvacet let budou technologie pro ovládání
prostřednictvím gestikulace stejně běžné, jako je dnes myš."

Chirurgie nanečisto
Společnost Immersion vyrábí lékařské simulátory, které uživatelům poskytují
hmatovou zpětnou vazbu při provádění chirurgických simulací. Její simulátor
LapSim neslouží pouze k simulaci pohledů a zvuků takové procedury, ale také
pocitu, jaký má v rukou chirurg provádějící operaci. "Existuje mnoho velmi
realistických simulátorů, většinou však neposkytují žádnou zpětnou vazbu v
závislosti na tom, zda chirurg řeže měkkou či tvrdou tkáň nebo propichuje kůži
jehlou," popisuje Dean Chang, CTO společnosti Immersion.
V průběhu několika příštích let se dá očekávat, že tento typ haptických
(hmatových) technologií bude aplikován i v dalších oblastech. "Například
mobilní telefony budou moci generovat odlišné vibrační charakteristiky či
signatury, aby uživatele upozornily, kdo právě volá nebo že se baterie brzy
vybije," říká Chang. "Hmatové systémy pravděpodobně umožní i konstrukci
,multifunkčních lékařských simulátorů, s nimiž budou moci lékaři provádět
velmi realistické přípravy komplexních chirurgických operací specificky pro
určitého pacienta před tím, než budou skutečně zahájeny."
Palubní desky automobilů skýtají podle Changa další z budoucích příležitostí
pro uplatnění haptických technologií. Dotykové obrazovky, jež generují hmatovou
odezvu, jestliže jsou stisknuty ikony tlačítek, dovolí uživateli účinnější
kontrolu nad systémy zábavy či klimatizace, než nabízejí současná tlačítka a
knoflíky.

Chce to čas
Dostat se na tuto úroveň však ještě bude vyžadovat nemalé úsilí, přiznávají
výrobci. V několika málo případech jsou už základní možnosti či technologie k
dispozici, avšak dosavadní nedostatek zájmu ze strany investorů další vývoj
zpomaluje. "Pokud by se našel někdo, kdo by byl ochotný financovat vývoj, byli
bychom schopni zrealizovat některé ze zmiňovaných systémů do roka," tvrdí Cohen
ze Cybernetu. Společnost Immersion licencovala svoji hmatovou technologii
jednomu z předních výrobců mobilních telefonů, avšak očekává, že bude trvat
přinejmenším pět let, než bude v širším měřítku integrována do produktů této
firmy.
"V mnohých případech bude ještě třeba, aby technologie dospěly," myslí si
Cohen. Aby se například zmíněné bankomaty schopné rozpoznávat gestikulaci staly
realitou, bude třeba udělat ještě hodně práce, než budou navrženy systémy
schopné spolehlivě pracovat ve venkovních podmínkách, kde například není
zaručena čistota prostředí. Podobně i Chang je přesvědčen, že obrazové
technologie musejí značně vyzrát, aby bylo možné vytvořit ultrarealistický
lékařský simulátor.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.