V Bratislavě o ATM

V první polovině dubna se v Bratislavě konalo "Čtvrté mezinárodní sympózium o ATM" pod názvem "ATM v heterogenních s...


V první polovině dubna se v Bratislavě konalo "Čtvrté mezinárodní sympózium o
ATM" pod názvem "ATM v heterogenních sítích". Odborným garantem tohoto sympozia
byla společnost Orga-Trade, která ve spolupráci s mezinárodní organizací ATM
Forum zabezpečila účast přednášejících i výběr odborných témat.
Předsedou sympozia byl Da-vid Wills, který je zároveň i předsedou EMEA Market
Awareness Commitee již zmíněného ATM Fora pro rok 1998. Ten po úvodním
přivítání také zahájil řadu přednášek, ve kterých se účastníci konference mohli
seznámit s nejrůznějšími informacemi ohledně vývoje i praktického nasazení
technologie ATM.
Jednotlivé přednášky
David Wills zde kromě úvod-ní přednášky pronesl také příspěvek na téma Aplikace
pro ATM. V něm se zaměřil na vysvětlení výhod nasazení ATM u koncových
uživatelů a možnosti efektivního využití v sítích LAN a WAN.
S velmi odbornou přednáškou (mnohdy zabíhající až na úroveň jednotlivých bytů v
hlavičkách paketů) vystoupil Frédéric Thepot, který se věnoval především
emulaci sítí LAN prostřednictvím ATM. Po úvodním zamyšlení, co je to vlastně
emulace LAN, se soustředil především na vysvětlení způsobu emulace jednotlivých
typů sítí (Ethernet, Token Ring), jejich vzájemnou komunikaci
(Ethernet-Ethernet, Ethernet-ATM, ATM-ATM) a také na protokol LUNI.
V rámci své přednášky mj. vysvětlil, že emulace LAN sama o sobě neřeší problémy
vzájemného propojení Ethernetu, Token Ringu či FDDI a nesimuluje takové
vlastnosti těchto sítí, jako např. kolize nebo předávání tokenu. V závěru pak
upozornil na vlastnosti protokolu LUNI v2.0 a jeho odlišnosti od předcházející
verze (se kterou je ovšem kompatibilní), mj. např. zlepšenou podporu QoS
(Quality of Service), selektivní-ho multicastingu nebo lepší spolupráci
zařízení od různých výrobců.
Přenos hlasu
Na téma přenosu hlasu a telefonie přes ATM vystoupil Andy Bray z GDC, který se
zaměřil na slabiny současného standardu pro tuto oblast, který nebere v potaz
charakteristiky hlasových přenosů, a na vysvětlení požadavků na standard nový.
Ty odrážejí především snahy o maximální využití přenosového pásma, efektivní
přenosy různých typů informace, tedy nejen hlasu, ale také videa a běžných dat
současně se schopností garantovat QoS (Quality of Service) pro několik
simultánních přenosů.
Během své přednášky pak vysvětlil také základní principy UCE (Unstructured
Circuit Emulation), umožňující emulaci privátních linek E1/T1 mezi 2 body, a
SCE (Structured Circuit Emulation), schopné emulovat i vícebodová spojení,
ovšem za cenu větší složitosti. V závěru pak seznámil posluchače s dosavadním
vývojem standardů pro přenos hlasu přes ATM.
Závěr
Sympozia se aktivně účastnili i zástupci řady dalších firem působící v této
oblasti.
Rozsáhlou řadu produktů nabízí např. firma Alcatel. Jmenujme její přepínače
1100 HSS určené pro podnikové sítě WAN, kte-ré podporují protokoly ATM, Frame
Relay a IP, nebo inteligentních multiplexory 1100 QIKFRAD, které slouží jako
přístupová zařízení z lokálních sítí do WAN s integrovaným přenosem hlasu a
dat. Za zmínku stojí i přepínače 1100 LSS s integrovaný-mi službami LANE nebo
řídící software 1100 Network Management System schopný monitorovat a řídit
všechna zmíněná zařízení.
Z dalších zastoupených firem jmenujme především Cisco, IBM, RAD, Siemens a
Xylan, jejichž zástupci se ve svých přednáškách soustředili především na přínos
těchto firem k vývoji a nasazení produktů ATM v praxi.
Letošní konference se zúčastnilo více než 200 účastníků nejen ze Slovenska, ale
také z České republiky nebo Rakouska. Akce byla plně podporována již v úvahu
zmíněnou mezinárodní organizací The ATM Forum a od příštího roku by měla být
zařazena do seznamu oficiálních mezinárodních konferencí o ATM.
(pen)
8 1481 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.