V budoucnosti sítí bude dominovat poskytování náročných služeb

S rozvojem a zdokonalováním sítí dojde k významnému rozvoji zatím relativně nového segmentu trhu IT trhu poskytovatel...


S rozvojem a zdokonalováním sítí dojde k významnému rozvoji zatím relativně
nového segmentu trhu IT trhu poskytovatelů aplikačních služeb (ASP). Podle
studie společnosti Datamonitor by měla hodnota tohoto trhu vzrůst mezi roky
1999 a 2001 o 149 %.
Poskytování stále náročnějších služeb prostřednictvím sítí otevírá nové (a
společné) obzory firmám, jejichž obory se k sobě zatím jen přibližovaly.
Propojením služeb v oblasti komunikací (hlasové a datové služby), Internetu
(připojení, hosting, design webovských stránek) a podnikových informačních
systémů (ERP aplikace) vzniká nová generace poskytovatelů služeb, jejichž
nabídka se stane základním kamenem rozvoje e-commerce. Očekávaný růst
konkurence na komunikačním trhu, podnícený globalizací, deregulací na
regionálních trzích a konvergencí hlasových a datových služeb, si vynutí
postupné slučování nabídky služeb, která pravděpodobně vyústí do většího počtu
fúzí různě zaměřených společností. Na trhu ASP se uplatní komunikační firmy
spolu s internetovými providery (kteří si se standardizací bezplatného
připojení musejí hledat jiné cesty k ziskům, např. formou vzdálené správy
intranetových a extranetových sítí) a prodejci softwarových aplikací
zahrnujících i celé ERP systémy.
Softwarové aplikace poskytované po síti si zřejmě najdou nejvíce zájemců
především mezi menšími a středními společnostmi, což podle studie vypracované
Datamonitorem znamená firmy s ročním obratem v rozmezí od 250 milionů do 1
miliardy dolarů. Zatímco v roce 1999 by měla hodnota trhu ASP dosáhnout 820
milionů dolarů, v roce 2001 je očekáván nárůst na 5,1 miliardy dolarů
celosvětového obratu.
9 2479 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.