V České republice vidíme velký potenciál

O vstupu společnosti BT na český ICT trh, o možnostech, které nabízí, a o službách, jež zde českým zákazníkům f...


O vstupu společnosti BT na český ICT trh, o možnostech, které nabízí, a o
službách, jež zde českým zákazníkům firma poskytne, jsme hovořili s Tomem Van
Heeschem, ředitelem BT pro střední a východní Evropu a Rusko.
O společnosti BT není v České republice příliš slyšet. Chystáte se nějak
efektivněji prosadit na českém trhu?
S nadsázkou říkám, že činnost BT v České republice je jedním z nejlépe
střežených tajemství BT International. Je pravda, že zatím jsme nevyužili
všechny možnosti českého trhu, ale v současné době plánujeme naši činnost
rozšířit. Prvním krokem je zahájení reklamní kampaně v českých médiích, jejíž
prostřednictvím chceme vysvětlit, jaké služby BT poskytuje a jaké by mohl
poskytovat českým firmám a veřejným institucím.

Jak byste ohodnotil situaci na českém IT trhu v porovnání se zbytkem Evropy,
kde převážně působíte? Česká republika je třetím největším telekomunikačním
trhem ve střední a východní Evropě, hned po Rusku a Polsku, a zároveň také
jedním z nejdynamičtějších a technologicky nejvyspělejších. Konkurence je
tvrdá, ale jsem pevně přesvědčen, že jsme schopni trh oproti současné nabídce
ještě obohatit.

Hitem poslední doby je internetová telefonie. Myslíte si, že firmy, které
nebudou poskytovat tento druh služeb, "nepřežijí" v boji s konkurencí? Podle
mého názoru jde spíše o využívání IP protokolu v obecnějším smyslu. Hlasové
služby internetové telefonie jsou jen jedním z mnoha produktů, které budou IP
sítě schopny nabízet koncovým zákazníkům i firmám. IP sítě, jako například ta,
kterou BT buduje ve Velké Británii a která bude rovněž v roce 2008 zavedena v
České republice, jsou sítěmi budoucnosti. Jsou levnější, rychlejší a umožňují
poskytování mnoha služeb zároveň, ať již jde o IPTV, služby pro mobilní i pevné
telefony či jejich kombinace a další produkty. Ve Velké Británii jsme již
uvedli na trh produkt BT Vision, což je telefon, který umožňuje doma
telefonovat prostřednictvím broadbandového připojení k internetu a na ulici
funguje jako běžný mobilní telefon prostřednictvím mobilní sítě. V současné
době rovněž ve Velké Británii zavádíme IPTV a v blízké budoucnosti přijdeme se
řadou dalších služeb a produktů.

Jak jste již zmínil, Česko by se mělo stát jednou ze zemí, kde bude BT budovat
IP síť 21. století. O co konkrétně jde a jaké možnosti nová síť českým
zákazníkům přinese?
Jedná se o broadbandovou síť využívající k transportu dat, hlasových služeb a
dalších produktů protokolu IP. V příštích pěti letech investuje BT do rozvoje
této technologie ve Velké Británii 10 miliard liber a tato síť se následně
rozšíří do celého světa. Chceme postupovat stejným způsobem jako při budování
naší MPLS sítě (Multi Protocol Label Switching), která je již v současné době
dostupná ve zhruba 120 zemích. MPLS síť přinese rychlejší, spolehlivější a
zejména levnější možnosti přenosu dat a hlasu, ale k tomu ještě nabídne řadu
dalších služeb, jako je například právě VoIP, lepší kvalita videokonferencí
atd. Nezanedbatelným výsledkem bude také značné snížení nákladů firem vzhledem
k vyšší efektivitě.

Jak bude podle vás výhledově vypadat situace internetu v ČR a v čem budou podle
vás největší rozdíly v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?
Penetrace broadbandového připojení v České republice stále ještě zaostává za
zeměmi, jako je třeba Nizozemí nebo Velká Británie. Internet se stává
populárnějším, a to i mezi běžnými spotřebiteli, souběžně s tím, jak se zvyšuje
rychlost připojení. Broadbandová připojení, umožňující rychlosti až kolem 100
MB, jsou klíčem k dalšímu úspěchu internetu. Během pár let se internet stane
standardním produktem, který budou využívat domácnosti tak běžně jako dnes
televizní přijímač. Většina lidí, a to včetně obyvatel České republiky, bude
internet používat k provádění bankovních transakcí, plánování cestování, pro
komunikaci, pro stahování hudby nebo filmů nebo při nakupování.

Co plánuje společnost BT do budoucna pro své zákazníky?
V blízké budoucnosti bude pravděpodobně nejviditelnějším krokem BT vzhledem k
zákazníkům zavedení naší Sítě 21. století v České republice. V krátké době
rozšíříme naše služby ve vaší zemi o VoIP, rozšířené využití MPLS a začneme
také českým firmám nabízet naše know-how v oblasti bezpečnosti datových a
komunikačních sítí, jenž jsme načerpali při práci pro NATO, které si vybralo BT
pro zajištění bezpečnosti své počítačové sítě. Rozšíříme také nabídku služeb
pro zákazníky, mezi něž patří například provoz call center, a více se chceme
věnovat i zdokonalování a modernizaci veřejných služeb, například v oblasti
zdravotnictví a mezinárodní komunikace.


BT je jedním
z vedoucích poskytovatelů komunikačních řešení a služeb. Jeho hlavní aktivity
zahrnují síťové služby v oblasti ICT, telekomunikační služby, služby s přidanou
hodnotou v oblasti broadbandového připojení a internetové produkty a služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.