V Česku vidíme potenciál k růstu

Splnění jednoho amerického snu Na tuzemském trhu s poštovními servery se možná schyluje k přiostření konkurence....


Splnění jednoho amerického snu

Na tuzemském trhu s poštovními servery se možná schyluje k přiostření
konkurence. Vstupuje na něj totiž nový softwarový hráč společnost IceWarp,
dosud známá především v Americe, se svým vlajkovým řešením pro bezpečnou
e-mailovou komunikaci Merak Mail Server. S ním přišel před šesti lety ještě
jako vysokoškolák Jakub Klos, výkonný ředitel výše uvedené firmy, kterého jsme
požádali o rozhovor.

Společnost IceWarp se dosud soustředila výhradně na americký trh. Jak se vaše
podnikání za velkou louží vyvíjelo? Dá se říct, že vývoj úspěchu sahá již k
počátku samotného podnikání před téměř sedmi lety. Zhruba po čtyřech měsících
života projektu Merak Mail Server se začali zákazníci sami hlásit. Samozřejmě
velice důležitou roli sehrál e-marketing, search engine positioning a další
metody propagace. Po prvním roce podnikání bylo zhruba 80 % zákazníků právě z
USA. Naše příjmy z té doby přitom dosahovaly značně vysoké výše a každý další
rok byl pak sám o sobě úspěšnější v roce 2000 činil počet prodaných licencí
kolem 800 kusů ročně, vloni to bylo již zhruba 17 000 kusů.

Jaké jsou podle vás největší rozdíly v podnikání v Americe a u nás? Čím jste
museli projít coby začínající internetová firma na trhu a jaké "taktiky" jste
pro získání následného úspěchu zvolil?
Tuto otázku nedokážu zcela zodpovědět. Americký zákazník/spotřebitel se zcela
liší od českého. Jsou to velmi rozdílné trhy a tím, že ten americký je
několikrát větší, nabízí větší příležitosti, a jak je známo, i samotné splnění
amerického snu. Můj plán byl a stále je, aby společnost zůstala v soukromém
vlastnictví a byla flexibilní. To znamená nemít příliš veliký počet zaměstnanců
a většinu zdrojů outsourcovat. Ostatně i mnoho známých světových společností to
dělá právě tímto způsobem. Působení na trhu se postupně vyvíjelo. Prvotní
zákazníci byli spíše technického ražení a to, co dokázali softwaru odpustit, se
postupně měnilo s nástupem amerických korporativních zákazníků. Jejich nároky
byly vysoké a ostatně není se čemu divit. Zákazníci jako FBI, NATO či například
Toyota mluví sami za sebe. Skromně bych ale řekl, že jsme podle mého názoru
nikterak neuspěli. Procento trhu, které dnes vlastníme, bude velice nízké a je
zde stále obrovský potenciál růstu. Ostatně, toho se právě snažíme dosáhnout s
nově nalezenou PR agenturou v USA. Předešlé metody a taktiky byly velice
pasivní. Jak jsem již zmiňoval, mezi nejdůležitější patří search engine
positioning, publikování každé verze na veřejných softwarových serverech,
články a recenze. Znovu opakuji, že podnik se v jádru ještě vůbec nerozjel.

Momentálně se snažíte uchytit na českém trhu. Co vás konkrétně přimělo k tomuto
kroku?
Český trh není tak veliký, ale snad se dá říct, že to, co pro něj bude platit v
malém, bude platit jinde ve velkém. Rádi bychom našli ověřený způsob penetrace
trhu, který by se dal posléze aplikovat i na ostatní trhy Evropy. Naše
společnost má mnoho partnerů v různých zemích po celém světě. Bylo by dobré
pomoci jim ověřeným způsobem a vlastními zkušenostmi.

Můžete svůj vlajkový produkt Merak Mail Server blíže představit a porovnat s
konkurenčními produkty? Jaké jsou jeho hlavní výhody? V první řadě je Merak
koncipován tak, aby vyhovoval všem segmentům trhu, a to výkonnostně i cenově,
což je něco zcela nového. Na trhu s mail servery totiž platí, že je produkt buď
málo výkonný a relativně levný pro použití v malé a střední firmě, nebo drahý a
velmi výkonný, ale určený hlavně pro rozsáhlejší internetové aplikace.
Například naše standardní verze již v základu není omezena počtem uživatelů ani
domén. Dále nabízíme také velmi mnoho přidaných hodnot, jakými jsou emergency
technická telefonická podpora, instalace u zákazníka či konzultace spojené s
migrací. Z technologického hlediska jsme pak dosáhli značné úspěšnosti v
ochraně proti spamu produkt v sobě skrývá všechny známé metody detekce na
základě analýzy obsahu. Nezaměřili jsme se pouze na jednu z nich. A výsledky
jsou více než uspokojivé, jsme schopni detekovat téměř 98 % spamu. Taktéž s
integrovaným antivirem bude váš mail server ochráněn proti virům téměř s
jistotou díky technologii active update, vyvinuté ve spolupráci se společností
Alwil Software. I funkce jako archivace zpráv a webmail jsou v produktu
implementovány už v jeho základní verzi.

Vaše e-mailové řešení pracuje na platformě Microsoft Windows, což se pro někoho
může zdát být značným omezením. Uvažujete proto i o podpoře jiných operačních
systémů, jako je například Linux či Solaris?
Samozřejmě. Touto dobou máme již portované verze pro Linux, které právě
dokončují beta testování. Ostatní platformy nebudou vůbec žádný problém.
Konverze je v základě hotová a jedná se pouze o testování.

Největší otázkou dneška zůstává bezesporu bezpečnost. Nevyžádaná pošta přibývá,
stále se objevují i její nové formy. Jak proti této nechtěné komunikaci
bojujete a co v rámci svého řešení uživatelům nabízíte?
Jak jsem již zmínil, naše řešení zahrnuje několik technologií dohromady a tento
celek se nazývá antispam jádro. Je to skupina asi čtyř hlavních složek:
SpamAssassin, Bayesian filters, Challenge Response, HTML filters, SURBL a SPF.
To, co produkt nabízí, jsou velice bohaté možnosti, které mohou zabezpečit, že
uživatelé serveru nedostanou již nikdy v životě žádný spam. Samozřejmě záleží
na konfiguraci. Na trhu není řešení, které by nabízelo tak mnoho vlastností.
Samozřejmostí jsou uživatelské meze citlivosti detekce nevyžádaných zpráv,
automatické přidávání známých kontaktů do seznamu vyžádaných odesílatelů a
velice vysoká rychlost zpracování. Každou zmíněnou technologii jsme vyvinuli
znovu od základu a z důvodu výkonu nepoužili žádný známý projekt.

Většina instalací vašeho řešení byla logicky provedena na americkém trhu. Dnes
se situace pozvolna mění. Jak se podle vás změnil tuzemský ICT trh za
posledních řekněme pět let? Dle mého názoru zcela razantně. Lidé se přestávají
bát internetu a informačních technologií obecně. Bylo snad před pěti lety zcela
běžné, že by lidé používali k placení svého nákupu potravin, večeře nebo knih
internetové bankovnictví? Určitě ne. A to je teprve začátek. Lidé zde jsou
uprostřed procesu akceptace IT technologií jako součásti běžného života. Ceny
hardwaru klesají, velké softwarové společnosti investují spousty peněz do
nových produktů spojených s různými druhy tzv. "elektronických domovů", blíží
se nástup GSM sítí třetí generace a s tím spojených chytrých telefonů.
Budoucnost je tady a to se dotýká i e-mailové komunikace. Už nyní si drtivá
většina firem postupně uvědomuje, jak moc důležité je držet si tak citlivá
data, jakými jsou e-maily, ve vlastních prostorách namísto v klimatizovaných
serverovnách. S nástupem ADSL a levných Wi-Fi připojení se tento proces
umocňuje. Možná se ale jednou dočkáme doby, kdy bude e-mailový server i v
domácnosti stejně samozřejmý jako běžná poštovní schránka pověšená u vchodu.


Společnost IceWarp byla oficiálně založena v roce 2001. Primárním cílovým trhem
přitom byly Spojené státy, odkud pochází 65 % všech zákazníků. Na českém trhu
se soustřeďuje především na segment ISP a středních podniků. Za loňský rok
realizovala obrat 120 milionů korun, přičemž zhruba 60 % této částky tvoří
čistý zisk.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.