V cílové rovince

Přípravy uchazečů o post 3. operátora mobilní sítě v České republice vrcholí. Výhody svého řešení a připraven...


Přípravy uchazečů o post 3. operátora mobilní sítě v České republice vrcholí.
Výhody svého řešení a připravenost dostát zadaným podmínkám oznámilo též
konsorcium Aliatel-Telenor.
O tom, jak si před klíčovým 17. srpnem stojí jeden z horkých kandidátů
konsorcium Aliatel-Telenor informovali Jiří Hubka, generální ředitel a předseda
představenstva Aliatelu, spolu s Torem Johnsenem, ředitelem divize mobilních
sítí společnosti Telenor International, a generálním ředitelem Telenoru Česká
republika Erikem Hyllandem.
Výhody navrhovaného řešení byly shrnuty do 3 základních oblastí technické,
organizační a vlastnické. Z technického hlediska vyzdvihl Jiří Hubka především
fakt, že Aliatel disponuje celostátní plně zálohovanou vysokokapacitní páteřní
sítí, založenou do optických vláken energetiky. Za významný považuje i fakt, že
by jako nový operátor nemusel do nákladů zahrnout její vybudování.
Z hlediska organizačního Jiří Hubka zdůraznil, že licenci se pokoušejí dostat
firmy, které již
mají zkušenosti s provozem fixních i mobilních sítí, které už dnes pro vybrané
zákazníky realizují přenos hlasu, dat i připojení na Internet. Telenor je
aktivním investorem v Norsku a zahraničí celkem se podílí na vlastnictví 13
mobilních sítí po celém světě, v Norsku získal 70% podíl na trhu.
V novém subjektu, jehož jméno zatím nebylo zveřejněno, by měl 51 % akcií držet
Aliatel, 49 % ostatní vlastníci. Stejným podílem by byly financovány i náklady
spojené s činností 3. operátora, odhadované na 3-500 milionů dolarů.
9 2123 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.