V elektronickém obchodě se nevyplatí vyčkávat

Telekomunikační společnost Aliatel nejspíše nemusíme našim čtenářům podrobně představovat. Za tři roky své exis...


Telekomunikační společnost Aliatel nejspíše nemusíme našim čtenářům podrobně
představovat. Za tři roky své existence jasně deklarovala svůj záměr stát se po
liberalizaci telekomunikačního trhu hlavním konkurentem SPT TELECOM.
Aliatel se jako hlavní sponzor po tři roky účastní odborné konference, která se
koná u příležitosti veletrhu informačních a telekomunikačních technologií
ComNet Prague. Protože se blíží termín jejího letošního konání (konference se
uskuteční od 10. do 11. 5. 1999 v hotelu Diplomat Praha), požádali jsme Václava
Macha, marketingového ředitele společnosti Aliatel, o odpovědi na několik
otázek.
S jakými cíly jde letos společnost Aliatel na veletrh a proč podporujete právě
odbornou konferenci ComNet Prague 99?
Letošní již sedmý ročník veletrhu ComNet představuje pro odbornou
telekomunikační veřejnost nejvýznamnější tuzemskou událost v oblasti
informačních a telekomunikačních technologií. Odborné konference, která se koná
každoročně jako doprovodný program veletrhu, se účastní řada odborníků z
oblasti informačních technologií, ale i specialisté z oblasti obchodu,
finančnictví nebo představitelé státní správy a samosprávy. Jsou to lidé, kteří
bezprostředně pracují s nejrůznějšími informačními systémy, připravují jejich
implementaci v následujících letech a starají se o možnosti jejich efektivního
propojení prostřednictvím telekomunikačních služeb.
Cílem konference je, jak sám program napovídá, "podat odborníkům ucelený
přehled o ekonomických, technologických, legislativních a společenských
aspektech elektronického obchodování na prahu druhého tisíciletí". Dosažení
tohoto cíle je i záměrem společnosti Aliatel a proto doufám, že program
konference, na jehož sestavení se společně s redakcí Computerworldu podílel
také přípravný výbor složený z celé řady odborníků, je zajímavý a jednotlivé
příspěvky budou přínosné pro všechny účastníky konference.
Hlavním tématem konference je "Elektronický byznys." Jak vidíte jeho
perspektivy a kde v jejich rámci spatřujete místo společnosti Aliatel?
Elektronický obchod je stále ještě novým oborem podnikání, nicméně skýtá velice
atraktivní podnikatelské příležitosti. Řadě firem umožní získat nové trhy pro
jejich zboží nebo služby, které by jim jinak zůstaly nedostupné, Internet může
napomoci vytvoření nových pracovních příležitostí... Na druhou stranu je však
již nyní jisté, že dojde také k zintenzivnění konkurence a ke globalizaci
podnikatelského prostředí. Pro toho, kdo na začátku zaváhá, tak může vzniknout
velice těžká startovní pozice v budoucnosti.
Je pravdou, že pro nejrůznější aplikace bude ještě teprve nutné nalézt
optimální prodejní postupy, vyřešit bezpečné způsoby plateb a distribuce zboží,
vytvořit z celosvětové datové sítě, jakou je Internet, nový efektivní prodejní
a marketingový nástroj, ale nejen to. Elektronické obchodování je z
dlouhodobého hlediska velice perspektivní oblastí a je potřeba napomoci jeho
urychlenému rozvoji. Nesmíme si dovolit vyčkávat, protože celosvětově prožívá
raketový nástup. Jeho rozvoj však není možný bez odpovídajícího rozvoje
telekomunikační infrastruktury a široké nabídky nových telekomunikačních
služeb. Společnost Aliatel se na intenzivním rozvoji telekomunikací v České
republice hodlá významnou měrou podílet a z těchto důvodů také podporuje i
odbornou konferenci ComNet.
Můžete představit služby, které bude společnost Aliatel na veletrhu ComNet
vystavovat?
Jedná se o již standardní telekomunikační služby pronájmu digitálních okruhů a
datové služby Frame Relay, které jsou nyní dostupné ve více než 15 městech
České republiky, do konce roku to bude 30 měst. Prostřednictvím těchto služeb
je nabízeno i připojení do sítě Internet, a to ve spolupráci s celou řadou ISP
(poskytovatelů služeb Internet). Mezinárodní pronajaté okruhy jsou v současné
době nabízeny do celé SRN ve spolupráci s německým operátorem VIAG Intercom a
připravuje se propojení do Polska, do Rakouska a na Slovensko.
Neméně zajímavé bude pro návštěvníky veletrhu seznámení s topologií
telekomunikační sítě Aliatel, která tvoří základní předpoklad pro poskytování
kvalitních služeb. Páteřní síť využívá pronajatá optická vlákna energetických
společností a díky moderní technologii SDH bylo možné vybudovat síť o kapacitě
v páteři až 2,5 Gb/s (STM 16) v každém z jejích tří kruhů. Přístupové sítě jsou
řešeny technologií bezdrátové digitální místní smyčky (WLL Wireless Local Loop)
v licencovaném pásmu 3,5 GHz a poskytují připojení od rychlosti 64 kb/s a výše.
Bude určitě nejlepší, aby se čtenáři Computerworldu přišli sami podívat na
stánek společnosti Aliatel v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v
Praze.
Na závěr ještě jednu osobní otázku. Působíte ve společnosti Aliatel již od
jejího vzniku v květnu 1996, podílel jste se na realizaci celého období příprav
tohoto telekomunikačního projektu a nyní, když společnost úspěšně zahájila
poskytování svých služeb a připravuje se na liberalizaci trhu veřejných
hlasových služeb, jste překvapivě oznámil, že jako marketingový ředitel ve
společnosti Aliatel končíte. Jaké jsou vaše další plány do blízké
nebo i vzdálenější budoucnosti?
Je pravda, že přesně po třech letech opouštím řady svých kolegů ve společnosti
Aliatel. Myslím si, že se jednalo o tři roky velice plodné a užitečné práce.
Jsem velice rád, že jsem se mohl na realizaci projektu alternativního národního
telekomunikačního operátora od začátku podílet a také jsem rád, že odcházím v
době, kdy za sebou již vidím reálné výsledky naší práce.
Nemohu zde sice nyní konkretizovat své osobní plány, ale chci vás ubezpečit, že
souvisejí s připravovanou a blížící se liberalizací telekomunikačního trhu.
Konkurence v telekomunikacích bude silná a každý z potenciálních konkurentů SPT
TELECOM si bude chtít ukrojit svůj díl z tržního koláče. Platí to i o
provozovatelích mobilních telefonů nebo datových služeb, kteří postupně
začínají ujídat z koláče na úkor pevných hlasových telefonních linek (neboli
HTS hlavních telefonních stanic).
To, co Vám mohu prozradit, je alespoň něco z blízkých veřejně známých plánů
společnosti Aliatel. V současné době se speciální tým velice intenzivně
připravuje na účast ve výběrovém řízení na třetího operátora mobilní sítě DCS
1800, do kterého hodlá společnost Aliatel předložit svoji nabídku společně s
vybraným zahraničním strategickým partnerem. Bude tedy záležet pouze na
podmínkách pro účast ve výběrovém řízení a pro udělení a provozování třetí
licence, které by měly být ČTÚ v nejbližší době oznámeny.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů.
9 0993 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.