V informačních technologiích se skrývají nové hrozby

Z problému roku 2000 (Y2K) se stal dlouhodobý a nákladný úkol. Do chvíle, než nastane předvečer Nového roku, společ...


Z problému roku 2000 (Y2K) se stal dlouhodobý a nákladný úkol. Do chvíle, než
nastane předvečer Nového roku, společnosti utratí miliardy na opravu technicky
triviálního problému, který jen málo lidí bralo vážně než vyvstala hrozba, že
zastaví životy lidí i společností. Po takové zkušenosti se nikdo nemůže divit
obyvatelům mahagonových kanceláří, že pohlížejí s obavami na své IT systémy
jestliže k tomu došlo jednou, může se to opakovat. Protože včasné varování už
znamená určité zabezpečení, požádali jsme skupinu odborníků na byznys a
technologie o seznam podle jejich názoru nejvážnějších krizí v oblasti IT,
které budou hrozit po Y2K.
Diskuze se vyznačovaly termíny jako "Internetový věk" a "zákaznicky
orientovaný", ale ať byly jakkoliv fascinující, neshodly se na jedné hrozbě
jako nástupci problému roku 2000. Naopak, názory odborníků sahaly od proroctví
"blesk z čistého nebe" až k praktickým předpovědím detailnějšího charakteru.
Jejich dlouhý seznam zdůraznil to, co by obyvatelé nastávající Informační éry
už měli vědět: Technologie prostupují život společnosti tak důkladně, že termín
technologický či technický problém je příliš zjednodušující. Technologie jsou
hybnou silou nejen pro inovaci produkce a fungování mnoha firem, ale jsou
motorem celého hospodářství. V této době si manažeři musí být vědomi toho, že
technologický (technický) problém se netýká jen počítačů. Je to záležitost
celého hospodářství.
Teď, když už je na dohled konec noční můry problému roku 2000, nastává čas pro
manažery udělat dlouhodobý výhled na příští gordické uzly v oblasti techniky a
hospodářské činnosti. Prohlédněte si náš krátký seznam příštích velkých
"technologických" krizí a začněte přemýšlet, jak jim předejít (nebo jak se jim
vyhnout).
Stephen S. Roach
Roach, hlavní ekonom a ředitel globální ekonomické analýzy u Morgan, Stanley,
Dean, Witter & Co v New York City, byl nedávno reportérem New York Times nazván
"techno-pesimistou". Ale Roach věří, že je realista zejména co se týče
potenciálu technologií ovlivnit zvýšení produktivity. Předpovídá toto:
Velké zklamání z návratnosti investic do Internetu. "Internet nyní dominuje na
trhu, a tak hodnocení Internetu mají nepřiměřený vliv. Pokud by se Internet
ukázal být zklamáním, mohlo by to mít velmi špatné následky," říká Roach.
Většina investorů sází na to, že z Internetu se nakonec stane zcela nový způsob
podnikání. "Ale," ptá se Roach, "co když se ukáže, že Internet není nic víc než
jen nové zamíchání stejného balíčku karet, a ne nové paradigma tvorby
bohatství?" Například, jestliže on-line kupování knih spíš ničí klasická
knihkupectví než vytváří novou obchodní ulici pro jiný způsob kupování knih,
internetové obchody se mohou zhroutit a výsledný efekt by pocítilo celé
hospodářství. "Mělo by to dopad na investorskou základnu ve Spojených státech."
Technologii se nepodaří zvýšit produktivitu práce. V povoláních náročných na
znalosti je opravdu obtížné jakkoli zvýšit produktivitu. Procesorem pro vysoce
vzdělaného pracovníka není PC nebo laptop, ale lidský mozek. Vyloučíme-li
objevy v oblasti genového inženýrství, považuji za nepravděpodobné, že bychom
se dočkali zvýšení mozkové produktivity. Roach nesouhlasí s průmyslovými
analytiky, kteří přičítají zisk tomu, že se konečně začínají vyplácet investice
do IT. "Osobně jsem nadšenec pro technologie, ale jejich opravdová návratnost
je podle mě zatím v nedohlednu."
Ochromující rozpočty pro IT.
"Angažovanost technologií je nyní tak enormní, že nám připraví velké zklamání
ze zisků v celém sektoru podnikání," říká Roach. Bývalo obvyklé, že větší část
sektoru služeb tvořily firmy s flexibilními cenami. Díky zatím nevyužívaným
rezervám měly tyto společnosti dostatečný prostor pro zachování alespoň
nějakých zisků i v těžkých časech. V Informačním věku byl tento sektor s
pružnými cenami přeměněn na soubor výrobců s pevnými cenami, postrádajících
flexibilitu a zranitelných v době deprese.
Eric K. Clemons
Vrcholoví manažeři často žádají Clemonse, profesora operačního a informačního
řízení na Wharton School of Business ve Filadelfii, aby jim pomohl naplánovat
budoucnost. Ale křišťálová koule není řešením, říká Clemons. Jestliže se
nemůžete smířit s neurčitostí, stane se z vás do pěti let akorát "strážník".
Předpovídá, že "strážníci" budou mít následující problémy:
Špatné návyky informačních manažerů. "Chlapíci, kteří řídí útvary informačních
systémů, mívají špatnou průpravu pro dnešní měnící se svět podnikání," míní
Clemons. Soustřeďují se více na finance a výkonnost, méně na strategické
neurčitosti. Mají rádi konkrétní odpovědi a jistotu. Bohužel, není nic jistého
v bitevní zóně Informačního věku. " mnozí vedoucí informatiky ve velkých
organizacích dnes rozumějí historickým rizikům, zvládnutí technologických rizik
a složitosti projektů. Ale to všechno má málo společného se strategií
podnikání." Clemons dodává, že ředitelé hledající CIO pro nové tisíciletí budou
hledat "lidi, kteří měli problémy s chováním na střední škole." Slyšeli jste o
myšlení vně vyježděných kolejí? Potřebujeme lidi, kteří o žádných kolejích ani
nevědí, kteří nevědí, proč existují nějaká pravidla.
Nepružné IT systémy. Společnosti propásnou příležitosti k velkým ziskům,
protože jejich systémy nebudou spolupracovat tak, jak by měly. "Každý mluví o
propojené virtuální společnosti, ale naše informační systémy to neumožňují,"
říká Clemons. Výsledek? Mnoho společností bude neschopných přejít k pružnému,
modulárnímu, na klienty orientovanému systému, což je životně důležitá změna
pro společnosti, které budují těsnější vazby se svými zákazníky.
Zdlouhavé vývojové cykly. "Informační manažeři (CIO) ve firmách budou muset
jednat mnohem rychleji, než jsou schopni nyní ve většině společností,"
poznamenává Clemons. Většina vyšších IT manažerů stále předpokládá, že může pět
let shromažďovat požadavky, přizpůsobovat a implementovat podnikovou aplikaci a
že čtyři roky je příliš brzo na to, aby organizace očekávala od projektu
nějakou konkurenční výhodu.
James A. Harding
Harding, hlavní manažer informačních systémů (CIO) Olsten Corp. (společnosti
poskytující personál na sjednanou dobu, tj. dočasně) v Melville ve státě New
York, říká, že ho znepokojují omezení způsobená krizovými situacemi v IT.
Nejvíce se obává těchto katastrof:
Chybějící aplikace pro elektronický obchod. Máme obrovskou neuspokojenou
poptávku trhu po aplikacích uzpůsobených pro Web. Právě nyní musí naši
zákazníci telefonovat do některé z našich kanceláří, aby předali objednávku na
dočasnou pracovní sílu. Chtějí mít možnost umístit objednávku na Internet a
sledovat její stav přímo od svého stolu. Jedna ze služeb, které poskytujeme, je
rozsáhlé vykazování, kolik naši zákazníci ušetří využitím dočasného personálu
oproti řádným zaměstnancům na plný úvazek. Dnes jsou tyto informace odesílány
poštou, ale měly by být na Webu. Informační manažeři (CIO) se střetávají s
tlakem na včasnou dodávku na trh. Skrytá (nevyřčená) hrozba zní: Jestliže
společnosti nejsou schopny vyhovět požadavkům zákazníků na služby přes Web,
konkurence toho jistě schopná bude.
Nespolehlivé přenosové pásmo Internetu. "Velkou výzvou je výkon distribuovaných
výpočetních systémů. V případě internetových aplikací nemáte pod kontrolou
infrastrukturu. I když se postaráte o svůj systém, jste závislí na počítačích,
které do systému připojí vaši zákazníci. Jestliže spustím takovou aplikaci na
Webu, jak zajistím, aby pracovala stejně (spolehlivě) jako můj vnitřní systém?"
ptá se Harding. Jednoduchá odpověď je, že to zajistit nemůžete. Provozování
zákaznických aplikací na Webu je jako spoléhat se na nadhazovače, který hází
míče s malou rychlostí a rotací: "Můžete se dočkat skvělého úspěchu, ale taky
totální prohry."
Watts Wacker
Je výkonným ředitelem společnosti publikující výsledky výzkumů prováděných na
zakázku firmy FirstMatter z Westportu ve státě Connecticut a zároveň šéfem
prognostiků v SRI International. Wacker tvrdí, že manažeři tráví příliš mnoho
času logickým myšlením. "Myšlení soustředěné na příčiny a důvody musí udělat
místo myšlení soustředěnému na znalosti a prostředky," říká. Za hlavní považuje
tyto problémy:
Nadbytek operačních systémů. "Existuje asi 100 operačních systémů s určitým
stupněm životaschopnosti, což znamená vlastně v posledních letech exponenciální
růst." Wacker si myslí, že mezi prodejci operačních systémů soutěžícími o místo
na trhu vypuknou cenové války a společnosti budou paralyzovány obavami, že si
vyberou špatného prodejce. "Není důležité, že budou nízké ceny operačních
systémů, když se nemůžete dobrat správného řešení. Nechci být chycen do pasti,"
soudí Wacker.
Vznik vrstvy nevzdělaných. "Směřujeme k všeobecné dostupnosti PC a Internetu.
Ale schopnost používat tyto technologie se stane novou příčinou rozdělení
společnosti." V této souvislosti Wacker ironicky uvádí, že tato vrstva
nevzdělaných bude částečně tvořena i výkonnými řediteli a dalšími vrcholovými
manažery, kteří stále ještě nevědí, jak poslat zprávu e-mailem a jak provádět
další základní úkony. Společnosti řízené příslušníky této vrstvy nevzdělaných
budou směřovat ke zkáze.
Zbavování se či nevyužívání informací. Wacker používá pojem metadata pro
informace o výrobku. Metadata mohou být skrytým zdrojem zisku, poznamenává
Wacker, ale mnoho společností tuto příležitost nevyužije (propásne). Například
Official Airline Guide vydělala v letech 1984 až 1994 více peněz za údaje o
letovém řádu než všichni letečtí dopravci dohromady. "Problém spočívá ve
zbavování se věcí, u nichž jsme nerozpoznali, hodnotu. Rozpoznání hodnoty je
složité."
Anant Agarwal
Jako profesor laboratoře pro počítačové vědy na MIT (Massachusetts Institute of
Technology) a prezident InCert Software Corporation v Cambridge ve státě
Massachusetts je Agarwal přesvědčen, že rychlost toho, co nazývá "Internetovým
věkem," bude jádrem většiny krizí IT v budoucnu. Speciálně vybírá:
Úpadek kvality softwaru. Internet značně zvýšil zákaznickou poptávku po
softwarových aplikacích prostřednictvím intranetů, extranetů a prodejních
stránek na Webu. A tito zákazníci nechtějí čekat. "Očekávání lidí dramaticky
vzrostla," říká Agarwal. Ale tím, jak se urychlují vývojové cykly, aby se
uspokojila poptávka uživatelů, utrpí kvalita. "Jestliže vaše softwarové
aplikace neodolají tomuto náporu zákazníků, vaše společnost nepřežije."
Nedostatečná bezpečnost. I malá narušení infrastruktury společnosti, ať už
způsobená viry nebo kriminálními útoky, mohou mít zničující účinky. A jakmile
exploduje popularita nakupování on-line (po Síti), vzroste odpovídajícím
způsobem i počet bezpečnostních incidentů. Mnoho společností pod silným tlakem
uvést do provozu aplikace pro elektronický obchod vzalo bezpečnost poněkud
zkrátka. Až dosud bylo jednání většiny hackerů spíše škodolibé než kriminální,
říká Agarwal. To se brzy změní, až teroristé a zločinci zahájí tažení proti
společnostem a lidem používajícím Internet. Známý citát Willie Suttona ohledně
příčin bankovních loupeží "protože je to místo, kde jsou peníze" bude brzy
stejně platit i pro Internet, jelikož objem transakcí významně roste.
"Bezpečnostní firmy po celém světě už vidí, jak se problém začíná rýsovat,"
říká. "Zákazníci si zatím ničeho nevšimli ale brzy si všimnou."
Capers Jones
Pracuje jako hlavní vědec v Software Productivity Research v Burlingtonu ve
státě Massachusetts. Jones říká, že problém roku 2000 není pro systémy
posledním katastrofickým datem. Zde nabízí přehled některých (podle něho)
dalších dat, která mohou působit potíže:
21. 8. 1999. Přetočení (znovunastavení) GPS (Global Positioning System),
globálního systému pro určování polohy. Síť 24 družic GPS určuje datum
zaznamenáváním počtu týdnů od půlnoci 5. 1. 1980. Dne 21. 8. 1999 se počítadla
nastaví znovu na 0000. Společnosti a vládní organizace používající GPS musí
otestovat pozemní stanice a softwarové aplikace, aby zajistily, že
znovunastavení bude dobře zvládnuto. Což se koneckonců i stalo.
29. 2. 2000. Rok 2000 je mimořádně vzácným typem přestupného roku, který se
vyskytuje jednou za 400 let. Mnoho aplikací se může domnívat, že rok 2000 není
přestupným rokem, říká Jones, a tento předpoklad je třeba ověřit. Počítače,
které nedokážou rozpoznat tuto výjimku, by se mohly buď vypnout, nebo znovu
spustit (stejné) výpočty. Obojí by mohlo způsobit katastrofu.
Někdy v roce 2012. Zhruba v tomto roce počet telefonních čísel ve Spojených
státech přesáhne kapacitu poskytnutou současně používaným počtem číslic,
nebude-li zavedeno nové schéma přidělování čísel. Dosažení tohoto bodu nasycení
si vynutí masivní obnovu softwaru.
19. 1. 2038. Operační systém UNIX ukládá data jako počet sekund od 1. 1. 1970.
Tato metoda bude fungovat, dokud čas nedosáhne 2 147 483 647 sekund, což se
stane 19. 1. 2038 ve 3:14 ráno. Některé aplikace napsané v jazyce C mohou
nastavit jako běžné datum znovu 1. 1. 1970, zatímco jiné mohou předpokládat, že
je 13. 12. 1901.
9 2427 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.