V Lisabonu se narodil evropský zavináč

Do konce příštího roku by měly být všechny školy v členských státech Evropské unie napojeny na Internet. Do konce ...


Do konce příštího roku by měly být všechny školy v členských státech Evropské
unie napojeny na Internet. Do konce roku 2002 pak musejí umět pracovat s
Internetem všichni učitelé v zemích EU. Toto rozhodnutí bylo přijato nejvyššími
představiteli zemí patnáctky na mimořádném summitu, který proběhl minulý týden
v portugalském Lisabonu.
Ačkoliv se na setkání probírala celá řada otázek, získal tento summit
jednoznačně přívlastek internetový. Také se mu říká summit.com jakožto
předzvěst budoucí @Evropy neboli "evropského zavináče".
Cílem summitu bylo především řešení ekonomických problémů starého kontinentu, v
první řadě samozřejmě otázky zaměstnanosti. Evropští představitelé jakoby si
snad konečně uvědomili, že cesta k tomu, jak "dohnat a předehnat" USA, vede
skrze "společnost vědění" to bude zřejmě další z termínů, kterými se několik
měsíců budou hemžit stránky tisku.
Nejmarkantnější je zaostávání Evropy právě v oblasti informačních technologií.
Podle statistik Evropské komise má v EU přístup na Internet 23 % domácností, v
USA je to 51 %. Mezi členskými zeměmi jsou ovšem obrovské rozdíly zatímco v
Řecku je vztah k Internetu značně laxní (6 % domácností), Finové jsou prakticky
na úrovni Američanů (49 %). Pro zajímavost v ČR má přístup k Internetu 1 %
domácností.
EU přitvrdila i v oblasti elektronického byznysu. Již letos má Rada ministrů EU
schválit právní rámec pro elektronické obchodování, copyrighty a odvozená
práva, dálkový prodej finančních služeb a režim řešení sporů s tím spojených.
Do konce příštího roku musí Evropská unie dokončit úplnou integraci a
liberalizaci telekomunikačního trhu.
Již na červnovém summitu Evropské unie má být předložen "Akční plán
elektronické Evropy", který si klade za cíl vytvořit pracovní příležitosti
právě díky telekomunikačním technologiím. Podle odhadů Evropské komise
představuje momentální nabídka volných pracovních míst v oboru ICT v zemích EU
1,2 milionu lidí.
Schopnost používat Internet se stále více stává symbolem sociálního statusu. V
zemích EU jej používá 37 % lidí s vyššími příjmy, 19 % osob se středními příjmy
a jen 13 % občanů s příjmy, které se blíží hranici sociálního minima.
Se "společností vědění" pak souvisí i snaha odstranit poslední překážky pro
pohyb a práci vědců v prostoru EU. Do konce roku 2001 má být schválena směrnice
o jednotném patentu EU. Dále bylo přijato usnesení o tom, že členské země
"patnáctky" budou do unie "lákat špičkové vědce a hýčkat vlastní talenty".
V České republice je v současné chvíli situace taková, že jedna třetina
středních a skoro tři čtvrtiny škol základních nemají připojení na Internet.
Podle koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, kterou zpracovalo
české ministerstvo školství spolu s ministerstvem kultury, se předpokládá, že
české školy dosáhnou kýženého stavu stoprocentního připojení o dva roky později
než Evropská unie koncem roku 2003.
0 0929 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.