V oblasti serverů stále vedou Windows NT

Celosvětový trh operačních systémů pro servery vzrostl podle předběžných údajů společnosti IDC, v roce 1998 o 25,...


Celosvětový trh operačních systémů pro servery vzrostl podle předběžných údajů
společnosti IDC, v roce 1998 o 25,2 % v porovnání s předchozím rokem. V loňském
roce dosáhl objem dodávek těchto systémů 4,35 mil. jednotek v porovnání s 3,5
miliony v roce 1997.
Největší meziroční nárůst zaznamenaly systémy Windows NT a Linux. V celkovém
hodnocení skončila na prvním místě Windows NT s 35,8 % podílem na trhu,
následována Novell Netwarem, který získal 24,2 % trhu.
Unix ve všech svých variacích si zabral 17,4 % celosvětového trhu, následován
Linuxem, který měl 17,2 %. S odstupem se umístil systém OS/2, který má pouze 3
% a zbývajících 2,4 % patří ostatním operačním systémům.
V roce 1997 měla Windows NT 36 % trhu, Novell Netware 26,4 %, Unix 20,7 %,
Linux pouze 6,8 % a OS/2 6,3 %. Výrazný nárůst zaznamenal v roce 1998 Linux a
to v souvislosti s podporou společností jako je Oracle nebo Computer
Associates.
Trochu překvapením je 4 % pokles podílu unixových systémů, ale zde se dají
očekávat změny způsobené aktivitami dodavatelů, kteří začínají dodávat své
systémy společně s middlewarem a zdůrazňují podporu internetových standardů.
9 0257 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.