v příštím roce začne mobilní boj

V souladu s novým zákonem o elektronických komunikacích, který byl prezidentem České republiky schválen minulý měsí...


V souladu s novým zákonem o elektronických komunikacích, který byl prezidentem
České republiky schválen minulý měsíc a v platnost by měl vstoupit v květnu
2005, mobilní operátoři u nás zavedou takzvanou přenositelnost mobilních čísel
(Mobile Number Portability, MNP). Možnost uchovat si své číslo při přechodu k
jinému operátorovi by s sebou měla mimo jiné přinést zlevnění služeb mobilních
operátorů, ale také zostření boje o zákazníky.

Komerční spuštění přenositelnosti mobilních čísel, které zákazníkům umožní
přejít k jinému mobilnímu operátorovi se zachováním stávajícího telefonního
čísla, je naplánované na začátek příštího roku. Podle některých odborníků však
není tento termín vůbec reálně možný, a to přesto, že prapůvodně měla tato
služba začít fungovat již mnohem dříve o povinnosti zavést mobilní
přenositelnost se začalo ze strany EU diskutovat již v roce 1998 a nový zákon
zahrnující mobilní přenositelnost měl tak jednoduše řečeno platit v okamžiku
našeho vstupu do Evropské unie. Zdá se ale, že se věci daly konečně do pohybu a
nabraly konkrétní tvary nový zákon v souladu s právním rámcem Evropského
společenství prošel poslaneckou sněmovnou i souhlasem prezidenta a operátoři,
respektive jejich speciálně vytvořené pracovní skupiny, už řadu měsíců
intenzivně pracují na jejím zavedení. Aktuální situace je tedy taková, že
schválený vládní návrh ukládá operátorům půlroční přechodné období (operátoři
se musejí dohodnout na způsobu práce s portovaným číslem, na principech hrazení
či informování zákazníků a vůbec na technické realizaci služby), a to od nabytí
účinnosti prováděcího předpisu, kterým má ČTú stanovit konkrétní pravidla pro
přenositelnost čísel v mobilních sítích.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.