V reálném čase nad společnými daty...

Vladimír Heřt pracuje jako vedoucí skupiny obchodních poradců ve společnosti SAP ČR. Jeho profesionální zaměření a...


Vladimír Heřt pracuje jako vedoucí skupiny obchodních poradců ve společnosti
SAP ČR. Jeho profesionální zaměření a zahrnuje téměř vše, co se týká
problematiky kooperace na bázi využívání Internetu. Vladimír Heřt byl jedním z
přednášejících na konferenci ComNet Prague 2001. Již název jeho přednášky "SCM
a elektronická tržiště transformace vize na realitu" napověděl, čemu
profesionálně fandí jeho vizí jsou logistické řetězce postavené na využívání
nových protokolů komunikace s možností pracovat v reálném čase nad společnými
daty. Když do systému logistických řetězců zahrneme i možnosti elektronických
tržišť, otevírají se s rozvojem e-businessu před firmami opravdu zajímavé
perspektivy. A právě o nich je náš rozhovor.

Která z technologií podle vašeho názoru v letošním roce nejvíce ovlivní rozvoj
elektronického obchodování?
Letošní rok považuji z pohledu elektronického obchodování v České republice za
rok přelomový. Do provozu bylo uvedeno elektronické tržiště pro podniky
CenTrade, jehož provozovatelem je Český Telecom. Použité technologie
společností SAP a Commerce One umožňují nejenom nákup a prodej zboží a služeb,
ať již z katalogů, nebo s využitím různých typů aukcí, ale rovněž i výměnu
souvisejících dokladů, jako jsou objednávka, potvrzení objednávky, nebo faktura
v elektronické podobě mezi informačními systémy dodavatelů a odběratelů. První
zkušenosti uživatelů této platformy potvrzují zkušenosti ze zahraničí. Jedná se
o platformu, která na straně nakupujících a prodávajících přináší snížení
nákladů, na straně prodávajících pak rovněž i možnost dále zlepšovat služby
zákazníkům. Společnost SAP na český trh uvedla již v létě minulého roku
lokalizované aplikace, které umožňují připojení podnikového informačního
systému na toto elektronické tržiště. Řada našich klientů již s nasazením
těchto aplikací v plánech rozvoje svých informačních systémů počítá.
Jak hodnotíte šance mobilních bezdrátových zařízení v konkurenci s klasickými
PC v oblasti přístupu k e-businessovým aplikacím?
Společnost SAP nabízí i v České republice řešení podnikového portálu na bázi
produktu mySAP Workplace, který zpřístupňuje veškeré aplikace dodávané naší
společností jak z prostředí webového prohlížeče instalovaného na klasickém PC,
tak z mobilních bezdrátových zařízení včetně mobilních telefonů podporujících
protokol WAP. Některá řešení, která nabízíme pro vybrané podnikové procesy,
jsou pak přímo pro tento typ zařízení vyvíjena. Prostor pro nasazení mobilních
bezdrátových zařízení tedy rozhodně vidím. Za konkrétním příkladem nemusím
chodit daleko. Řada obchodních zástupců společnosti SAP využívá mobilní
bezdrátová zařízení pro interaktivní práci s CRM řešením v oblasti klasické
správy informací o klientech, v oblasti řízení aktivit a pro udržování svého
obchodního plánu.
Využívá vaše firma v praxi při spolupráci s dodavateli a odběrateli technologie
pro B2B? Co byste označil jako největší výhodu tohoto způsobu obchodování?
Společnost SAP využívá interně např. aplikace pro nákup nepřímých materiálů s
přímým napojením na informační systémy dodavatelů těchto materiálů. Pokud jde o
komunikaci s našimi klienty, stabilní místo v ní má elektronické tržiště, SAP
Service Marketplace na adrese service.sap.com. Na tomto tržišti klienti
objednávají řadu služeb jak přímo od SAP, tak i od našich partnerů s tím, že
některé služby jsou přes toto tržiště následně poskytovány. Pokud se jedná o
největší výhodu, kterou uvedené aplikace přinášejí, pak bych uvedl především
vyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům těchto technologií, a to jak
interním, tak externím. Musím však zmínit jeden velice zajímavý aspekt. Vyšší
úrovně poskytovaných služeb dosahujeme při současném snížení nákladů, které
tyto služby vyvolávají.
Nakupujete vy sám na Internetu? Pokud ano, jaké s tím máte zkušenosti?
Na Internetu jsem si již několikrát nakupoval knihy a CD v knihkupectví
amazon.com, v českých elektronických obchodech jsem doposud nenakupoval.
Zkušenosti jsou pozitivní, vše proběhlo tak, jak jsem předpokládal.
Čemu byla věnována vaše přednáška?
Přednáška byla věnována podpoře logistických procesů novými e-business
technologiemi. Myslím si, že pro posluchače byla zajímavá vzhledem k tomu, že
se hovořilo o řešeních, které na českém trhu již nabízíme a s jejichž aplikací
máme praktické zkušenosti.
1 0921 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.