V roce 1998 se celosvětově prodalo 90 milionů osobních počítačů

Oživení, zájem, růst. I těmito optimistickými slovy lze charakterizovat vývoj trhu s osobními počítači v roce 1998,...


Oživení, zájem, růst. I těmito optimistickými slovy lze charakterizovat vývoj
trhu s osobními počítači v roce 1998, pokud ovšem vezmeme v úvahu měřítko
celého světa. Růst okolo 12 % znamenal zvýšení dodávek z 80,3 milionu kusů v
roce 1997 na 90 milionů dodaných PC v loňském roce.
Hodnocení celého roku předchází zhodnocení 4. čtvrtletí. I letos znamenal konec
roku tradiční růst prodejů 27,3 milionu prodaných počítačů znamená meziroční
nárůst o 15 %. Pokud však tento výkon srovnáme s předcházejícím čtvrtletím, jde
o 23% nárůst. Tolik souhrnná čísla, poskytnutá společností IDC.
Podíváme-li se, které firmy bodují na celosvětovém trhu s PC, vyjde nám "velká
pětka", zahrnující Compaq, IBM, Dell, Hewlett--Packard a Packard-Bell NEC.
Podíly těchto firem dosahují 48,5 % trhu, což znamená téměř 38,5 milionu
prodaných PC.
Společnost Compaq si udržela se 14,8% podílem (17% meziroční růst) vedoucí
pozici na celosvětovém trhu. Jako druhá se umístila společnost IBM (8,8 %,
meziroční růst 10 %), které ovšem dýchá na záda společnost Dell (8,5 %), která
v meziročním srovnání zaznamenala bezkonkurenční 63% nárůst. Ani 4.
Hewlett-Packard si nevedl špatně získaný podíl na trhu (6,4 %) znamenal 28%
meziroční růst prodejů. Poměrně velký odstup od vedoucích firem má společnost
Packard-Bell NEC, která si 5. pozici (4,2% podíl na trhu) udržela navzdory
tomu, že její prodej PC meziročně poklesl o 9 %. Je třeba ovšem dodat, že tato
čísla podle IDC nezahrnují výsledky poboček NEC Japan a NEC China. O všech
firmách platí, že údaje zahrnují prodeje do distribuč-ních kanálů, případně
přímo prodeje koncovým zákazníkům, zahrnuty nejsou OEM prodeje. Zbytek trhu,
představující 57,3 %, drží firmy zahrnuté do položky "ostatní". Tento podíl
představuje 51,506 milionu dodaných osobních počítačů a odpovídá 7% meziročnímu
růstu.
9 0287 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.