V roce 2001 by měl český trh IT dosáhnout hodnoty 2,1 miliard dolarů

Stojíme na prahu nového roku s hezkým devítkovým letopočtem a jako obvykle hledíme vpřed. Co nás čeká, čemu neunik...


Stojíme na prahu nového roku s hezkým devítkovým letopočtem a jako obvykle
hledíme vpřed. Co nás čeká, čemu neunikneme, co dokážeme? Překotný vývoj ve
světě IT slibuje stálý příliv novinek, ale většinu z nás trápí otázka jak to
bude u nás? Odpověď se pokusila nastínit studie společnosti IDC věnovaná
trendům českého trhu IT.
Rok 1998 byl v ČR poznamenán stagnací, ke konci roku se již otevřeně mluvilo o
krizi. Trh IT na tom byl o něco lépe než jiné segmenty ekonomiky navzdory
stagnaci podle IDC stále ještě představuje jeden z nejrozvinutějších trhů IT ve
střední Evropě.
Největší poptávka byla v roce 1998 po komplexních systémech, zahrnujících
náročný software, profesionální služby a síťová připojení. Výdaje na IT činily
v roce 1998 zhruba 150 dolarů na hlavu (cca 4 350 korun údaje IDC jsou uvedeny
v USD), což odpovídá asi 2,7 % hrubého domácího produktu. Tento procentuální
podíl by nás sice řadil mezi nejvyspělejší země západní Evropy, nicméně
vezmeme-li absolutní výši našeho HDP, je zřejmé, že naše výdaje na IT jsou
hluboko pod západoevropským průměrem. IDC označuje český trh jako typický
příklad rozvíjejícího se trhu a předpovídá mu minimálně 7% roční nárůst.
Silný růst je předpovídán v oblasti prodeje osobních počítačů včetně síťového
hardwaru i softwaru a LAN serverů, je očekáván rozvoj softwarových aplikací a
zvýšená poptávka po veškerých službách. Jako faktory růstu jsou označovány
zejména: implementace
nových systémů a technologií, řešení problému roku 2000, restrukturalizace
místních firem, růst popularity klient/serverových ERP řeše-ní, růst využívání
Internetu a v neposlední řadě představení nových aplikací pro elektronický
obchod.
8 3105 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.