V roce 2010 ovládne internet chaos

Podle jedné z vizí budoucnosti ovládnou do 5 let internet spam, viry a falešné e-maily. Vedoucí výzkumného týmu Sm...


Podle jedné z vizí budoucnosti ovládnou do 5 let internet spam, viry a falešné
e-maily.

Vedoucí výzkumného týmu Smart Internet Technology CRC, Trevor Barr, prezentoval
v Sydney v muzeu Powerhouse zprávu o 18měsíčním projektu Smart Internet 2010.
Cílem projektu bylo zjistit, jak by mohl Internet vypadat z pohledu koncových
uživatelů v roce 2010. Profesor Barr vyzval před 18 měsíci členy uvedeného
výzkumného týmu, aby se zeptali IT expertů na blízkou budoucnost internetu. Tým
vyslechl názory 35 světových IT odborníků a konzultoval je s dalšími 28
informačními zdroji.
Sám vedoucí projektu Trevor Barr vidí budoucnost internetu dosti černě: "Dnešní
chaotická pravidla uvádí internet do dysfunkčního stavu, protože je tam mnoho
aplikací, problémů, a velká část z těchto nedostatků vyplývá z důvěry k on-line
transakcím." Růžověji to již vidí další respondenti.
Spisovatel, učitel a dokumentarista Doug Rushkoff například očekává posun od
textové komunikace k dorozumívání prostřednictvím videa. "Hlavní změny se budou
vyvíjet od textu směrem k videu. Všechny rozhovory po internetu budou probíhat
prostřednictvím videa, globální televizní sítě se spojí do jednotného proudu."
Rushkoff předvídá start nové vzdělávací formy prostřednictvím zvukových a
vizuálních prostředků, kde se výuka spojí s on-line hraním, což se obzvláště s
příchodem interaktivní televize jeví jako velice reálné.

Mobilita je klíčem
Všudypřítomnost bude podle sociální výzkumnice Danah Boyd klíčovou vlastností
internetu příštích let. "Kdekoliv budu potřebovat zjistit informaci, objeví se
možnost, jak ji získat. Zlomovou vlastností komunikačních technologií bude
spolehlivost sítí. Primárním komunikačním nástrojem se stane instant messaging,
který nastolí novou generaci nástrojů pro dorozumívání. Řízení médií ovládne
chaos, ale všichni budou neustále sdílet svoje díla v důvěryhodných skupinách.
Globální komunikační technologie nezvládnou eliminovat xenofobii a stále více
lidí bude čelit napadením z celého světa. Což můžeme vidět již nyní."

Více komerce
"Bude to podobné jako směřování jednotlivých velkých televizních stanic, kde
přichází do popředí komerce a ustupuje různorodost," tvrdí o budoucnosti
internetu doktor David Rooney, vyučující na univerzitě v Queenslandu. Do
popředí se později dostanou velké společnosti, pro lidi bude jednodušší si
zajít do Amazonu, Foxe či Disneye než k menším prodejcům. "Předpokládá se i
vzrůstající popularita bloggingu, encyklopedií typu Wikipedia a virtuálních
komunit, které mají široké kulturní zaměření, nebude už však existovat vytáčený
internet," uzavírá.

Posun k real-time interakci
"Vysoce výkonné mobilní zařízení a všudypřítomná konektivita, která dostane
lidi hledající internet pryč od stolních PC. Nastane obrovský posun od pomalých
interakčních prvků ke čtení a psaní webových stránek komunikujících v real-time
interakci." Tak popisuje budoucnost expert na technologie pro spolupráci Stowe
Boyd a ve své vizi pokračuje: "Podobný směr nabere i obchodní využívání
internetu, který se vzdálí od trendu velkých marketingových brožur a vezme na
sebe roli sociálního média, ne-li dokonce ducha." Větší skeptik je spolutvůrce
programovacího jazyka VRML Mark Pesce. "Dnešní svět se mění daleko rychleji,
než jsme schopni akceptovat. Velkou věcí, o které nikdo nemluví, avšak je pořád
kolem nás, je informační tlak. Hlavním úkolem lidí na Západě je zpracovávání
informací, další zpracovávání informací a další zpracovávání informací. Tento
konstantní informační tlak deformuje naši kulturu, jazyk a všechny instituce,
které s informacemi pracují. Všechno je deformováno informačním tlakem, jinak
řečeno, blíží se nevyhnutelný informační kolaps. Předpokládám, že tento
rozmáhající se informační systém funguje na hierarchické struktuře. Určité
základní organizační formy, jako jsou hierarchie, ale nemohou tento informační
tlak ustát."

Miliony producentů
"Přemýšlím, co si mám pod pojmem Internet 2010 představit," začíná svou úvahu
spisovatel Howard Rheingold "Podívám-li se zjednodušeně na internet v roce
2010, mohl by být velice bohatý na kulturní, vzdělávací a politická on-line
média s miliony distributorů a miliardami spotřebitelů. Například v hudebním
průmyslu budou místo dvou megahvězd stovky garážových kapel, každý si tak bude
moci svobodně vybrat, koho chce poslouchat."

Internet v našich kapsách
"Velké rozšíření sdílení souborů umožní široké veřejnosti sdílet veškeré
sociální informace," zamýšlí se nad budoucností internetu žurnalista Cory
Doctorow a dál pokračuje: "Internet budeme stále častěji nosit po kapsách ve
formě chytrých telefonů, PDA a jiných mobilních terminálů. Tato zařízení začnou
být stále vhodnější pro práci s informacemi, osobními daty, prohloubí se i
vzájemné porozumění směrem k uživatelům. Jednou z věcí, ve které doufám, je, že
počítače dokáží stále lépe rozumět našim reakcím na věci vyskytujícím se kolem
nás, a pomohou nám tak jednou lépe organizovat celý svět."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.