Válka na ostří nože

Komerční nabídka technologie ADSL od Českého Telecomu se stala výrazně kontroverzní nejen z hlediska jejích potenciá...


Komerční nabídka technologie ADSL od Českého Telecomu se stala výrazně
kontroverzní nejen z hlediska jejích potenciálních přímých zákazníků, ale také
z hlediska alternativních operátorů velkoobchodních partnerů. Zeptali jsme se
jak zástupce Českého Telecomu, tak jednoho ze zástupců alternativních
operátorů, na nejvíce kritizovaná fakta.

Proč v produktu IOL Platinum chybí už od začátku nabídka bezlimitního tarifu
(flat rate)? Je hlavním důvodem tlak na uživatele, aby využívali obsah, který
poskytujete "zdarma", tj. bez omezení, v rámci tarifu?
Služba IOL Platinum je v současné době nabízena v rámci testovacího provozu.
Jak jsme uvedli na tiskové konferenci, jedním z hlavních cílů testování je
ověřit si nastavení podmínek ať už se týkají obsahu, poptávaných přenosových
rychlostí, objemu stahovaných dat nebo jednotlivých cen. V budoucnu samozřejmě
není vyloučena žádná varianta bude záležet především na podmínkách na trhu a
zájmu zákazníků.

Proč jsou nastavené ceny za počítané připojení výrazně vyšší než v mnoha zemích
na západ od nás za bezlimitní připojení?
Jak jsem již uvedl, jedná se o službu, která má do značné míry testovací
charakter. Je třeba také říci, že ceny IOL Platinum jsou naopak nižší než v
řadě zemí, které jsou s námi srovnatelné Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko.
Důležitá je rovněž skutečnost, že Český Telecom za tyto ceny nenabízí pouze
přístup, ale velký objem obsahu, který je v ceně zahrnut a není počítán do
limitu přenesených dat.

Jaký máte názor na zveřejněnou nabídku IOL Platinum od Českého Telecomu?
Na podrobný rozbor dopadů je ještě brzy, ale musím konstatovat, že jsme
ohromeni zpupnou arogancí Českého Telecomu, který jako v reakci na tiskovou
konferenci alternativních operátorů oznámí komerční spuštění služby ADSL.
Přičemž jeho zahalení do pláštíků slov jako "regionálně omezený pilot" či
"přístup k obsahu" je průhledný a do očí bijící trik. To se může stát asi
opravdu jenom v našem regulovaném-neregulovaném telekomunikačním prostředí, kdy
právo je takřka nevymahatelné.

Budete i nadále vyvíjet tlak na dominantního operátora ohledně poskytnutí
velkoobchodní nabídky k ADSL? Jaké budou konkrétní kroky?
Naše snaha o "narovnání" této absurdní situace pokračuje, a to ve dvou
rovinách: jednak dalším pokusem o navázání diskuse s divizí velkoprodeje
Českého Telecomu o konkrétní podobě velkoobchodní nabídky a jednak spoluprací s
ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
v této věci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.