Válka s informacemi

Integrační procesy a BI jsou výzvou pro CIO. V následujících pěti letech se objem informací v podnikových systémech ...


Integrační procesy a BI jsou výzvou pro CIO.
V následujících pěti letech se objem informací v podnikových systémech
zdesetinásobí. Tvrdí to analytici společnosti Gartner a předpovídají, že tíha
této informační záplavy dolehne zejména na bedra CIO, jejichž důležitým a nikdy
nekončícím úkolem je dodávat firemnímu managementu aktuální informace v
přehledném formátu, umožňujícím co nejrychlejší rozhodování. Při implementaci
systémů business intelligence se přitom firmy běžně dopouštějí mnoha chyb,
které mohou současné i budoucí přínosy této technologie výrazně omezit. Řada
CIO například přiznává, že v rámci procesu nasazování BI ve firmě bylo
opomenuto patřičné zaškolení většího množství uživatelů, což se později ukázalo
jako nejvýznamnější zdroj dodatečných nákladů. Dobře nedělá ani ten, kdo se
spoléhá, že všechny problémy se zpracováním a distribucí velkého objemu
informací dokáží pružně vyřešit tabulkové procesory. Viceprezident společnosti
Gartner Andreas Bitterer v tomto bodě poukazuje na příklad skutečně existující
velké firmy, jejíž problematický informační systém tvoří 14 000 vzájemně
provázaných spreadsheetů. To je skutečně dobrý základ pro pořádné trable.
Největším problémem osvícených CIO je však dnes zřejmě stále vysoká cena
softwaru a služeb, která brzdí integrační procesy ve firmách. Alespoň to tvrdí
67 % CIO, kteří se zúčastnili průzkumu na toto téma prováděného v Austrálii
společností Intersystems.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.