Vánoční nákupy: Mobilní telefony vedou

Utracená částka by v průměru měla činit 5 500 Kč. Vánoční nákupy se z hlediska zboží nějak souvisejícího s IT...


Utracená částka by v průměru měla činit 5 500 Kč. Vánoční nákupy se z hlediska
zboží nějak souvisejícího s IT budou týkat především mobilních telefonů a
spotřební elektroniky. V průzkumu pro Computerworld to zjistila agentura AISA.
Respondenti průzkumu, který byl proveden v obecné populaci formou telefonického
dotazování, však přesto ve většině případů (60 %) odpověděli, že si nic blízké
světu IT nehodlají na Vánoce kupovat. Na mobilní telefon si činí zálusk 18 %,
nový hardware pro svůj osobní počítač si chce koupit 13 % respondentů, 1 %
(tedy těsně nad rozlišovací hranicí) má zájem o přenosný počítač (notebook nebo
PDA). 15 % chce nakupovat spotřební elektroniku. 8 % projevilo zájem o
software, což ve vánočním období obnáší zřejmě především hry, multimediální
encyklopedie apod. Všechny tyto komodity si samozřejmě mají zájem koupit spíše
lidé majetnější a vzdělanější, naproti tomu mezi muži a ženami není žádný
zásadní rozdíl (muži chtějí pouze více nakupovat hardware k PC).
Agentura AISA se respondentů ptala také na to, zda si chtějí kupovat výrobky
nové, nebo již použité. Mezi zájemci o mobilní telefon je poměr nový/použitý
roven 91 : 6 (3 % jsou nerozhodnuta). Z lidí, kteří kupují osobní počítač, dá
naopak přibližně třetina přednost věci již použité. U spotřební elektroniky byl
poměr podobný jako u mobilních telefonů, tj. drtivá většina zájemců
upřednostňuje zboží nové.
Mezi lidmi, kteří uvedli, že budou kupovat výrobky z oblasti IT, je převážná
většina odhodlána zaplatit maximálně 20 000 Kč. Značná část lidí hodlá však
zaplatit ještě podstatně méně. Průměrná cena vyšla okolo 5 500 Kč.

U anket uskutečněných formou telefonického dotazování samozřejmě stojí ještě za
to uvést, že tazatelé se většinou ptají spíše ekonomicky "neaktivních" členů
domácnosti. Cílem sice bylo zjistit celkové nákupy "na domácnost", ne každý
však ví, co nakoupí např. jeho rodinní příslušníci část nákupů bude jistě
realizována jako vánoční překvapení. Každopádně respondenti uváděli, že i
ostatní členové domácnosti budou vesměs mít zájem o mobilní telefon, ostatní
kategorie v rámci výzkumu přibližně splynuly.
Zatímco agentura AISA se ptala obecné populace, v anketě na našich webových
stránkách jsme zjišťovali názory našich čtenářů. I zde zvítězilo přání koupit
si mobilní telefon, čtenáři Linuxworldu nebyli v řadě případů ochotní kupovat
na Vánoce z oboru IT nic než hardware k PC (to jsou zřejmě ty freesoftwarové
zvyky).
Zbývá ještě dodat, že co se týče v tomto přehledu nezmíněné kategorie
digitálních fotoaparátů, zájem o jejich vánoční nákup projevila jen
zanedbatelná část respondentů jak v případě AISy, tak i v anketě na našich
webových stránkách (viz předcházející vydání CW 50/2000).
0 3262 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.