VariCAD: dobrý český CAD pro strojaře

VariCAD je výkonný grafický systém určený pro konstrukční a projekční práce ve strojírenství, nabízený libereck...


VariCAD je výkonný grafický systém určený pro konstrukční a projekční práce ve
strojírenství, nabízený libereckou firmou VariCAD, s. r. o. Můžete ho používat
pod Windows 95 i Windows NT, poslouží vám též pod Unixem (včetně Linuxu.)
Umožňuje 2D kreslení a editace, 3D modelování a parametrické konstruování. K
dispozici jsou knihovny strojních sou-částí a symbolů, archiv výkresů a
kusovníky, lze provádět výpočty strojních součástí. VariCAD umožňuje export a
import DXF a import IGES. Systém podporuje výstupy na jakákoliv zařízení s
jazyky HPGL, PCL-5, Epson nebo DPML. Systém lze snadno modifikovat, je možné
vytvářet a editovat makra. Tolik ty nejdůležitější údaje, a teď k některým z
nich trochu podrobněji.
Ovládání systému je snadné
Základní činnosti můžete vo-lat pomocí ikonových menu, pull-down menu nebo
příkazů z příkazové řádky. Vybrané funkce zavoláte i CTRL-klávesami nebo
funkčními klávesami. Nejvíce doporučujeme používat ikonová menu jsou umístěna
ve sloupcích vpravo od kreslicí plochy. Obsahy sloupců můžete přepínat, navíc
ikony můžete vyvolávat do samostatných oken jako plovoucí ikonová menu.
Možnosti 2D kreslení a editace
Funkce kreslení jsou uzpůsobeny použití ve strojírenství. Při kreslení můžete
zejména využívat inteligentní kurzor automaticky detekující položky a jejich
významné body, ale i velké množství snap-modů. Jistě oceníte variabilitu při
výběru položek či krokový pohyb kurzoru, pomůže vám síť pomocných konstrukčních
čar, ortho-režim nebo pravoúhlá síť. K dispozici máte max. 250 vrstev, můžete
tvořit bloky, šrafovat s automatickým vyhledáním hranic plochy a je tu ještě
řada dalších funkcí, s nimiž se seznámíte podrobněji teprve při časté práci s
programem.
Knihovny strojních součástí pomohou v práci
Program obsahuje řadu předpřipravených prvků, které usnadní práci konstruktéra.
Systém obsahuje knihovny šroubů, matic, kolíků, zátek, závlaček, těsnění,
ložisek, válcovaných a tažených profilů, přírub a symbolů pro schémata
hydrauliku a pneumatiku, elektro a značky pro kreslení svárů, toleranci tvaru a
polohy a knihovnu razítek. Uživatel má možnost si knihovny rozvíjet a
doplňovat. Knihovny jsou k dispozici ve 2D, strojní součásti i ve 3D.
Z archivu můžete získat kusovník
Archiv výkresů představuje datovou strukturu výrobku. Jeho tvorba je možná
manuálně, extrakcí dat z výkresu sestavy (získáním seznamu bloků nebo asociací
a jejich atributů) a to jak ze 2D, tak zejména ze 3D, načítáním souborů z
adresáře nebo použitím prohlížečky. Je zajištěna vazba mezi daty v razítkách
výkresů detailů a podsestav a v archivu sestavy. Z archivu můžete získat
kusovník. Archivace, definice atributu bloku a vyplňování razítek si můžete
libovolně modifikovat pomocí tzv. masek. Takto si systém upravíte sobě "na
míru". Datovou strukturu výrobku (kusovník) můžete přenášet do dalších
informačních systémů nebo tabulkových procesorů.
Nástroje pro modelování těles
Modelování obsahuje základní tvorbu těles pomocí úplné nebo neúplné rotace
profilu kolem osy, dále vytažení profilu do prostoru nebo přechod z jednoho
profilu do druhého. Dalšími nástroji pro modelování těles jsou rotační přechod
mezi dvěma profily, pře-chod mezi kružnicí a obdélníkem a šroubové plochy. Mimo
to systém nabízí knihovnu základních objemů (hranol, válec, kužel a řadu
jiných). Základní objemy můžete upravovat editací tvořícího profilu. Pokud jsou
objemy vytvořeny vložením z knihovny, můžete jejich tvar měnit editací
parametrů. Dále můžete objemy sčítat nebo odčítat vytvářet booleovské stromy.
Součet tělesa lze zvolit s automatickým oříznutím a rozdíl tělesa s
automatickým odstraněním zvolené části tělesa. Kromě běžných operací systém
nabízí předdefinované operace jako vrtání díry, frézování plošek, frézovaní
drážek a základní sražení a zaoblování hran. Vzniklé booleovské stromy jsou
samozřejmě dále editovatelné.
Pro rozmisťování těles v prostoru je k dispozici řada nástrojů včetně
inteligentního kurzoru automaticky detekujícího tělesa a body na nich. Pohled
do modelového prostoru můžete kdykoliv exportovat do 2D kreslicího prostoru se
zakrytím neviditelných hran. Můžete vyšetřovat kolize těles v prostoru,
velikosti objemu, souřadnice těžiště, moment setrvačnosti a velikost povrchu
tělesa.
Uživatel má k dispozici řadu prostředků k řízení zobrazení rotace pohledu,
zoom, pan, ukládání a vyvolání jednotlivých pohledů, různé způsoby zobrazení
(stínování, bez stínování atd.). Volitelně lze používat zobrazení pomocí
OpenGL. Jestliže je váš systém podporuje, získáte výrazné urychlení stínování s
možností otáčet úhlem pohledu na vystínované součásti v reálném čase. Program
podporuje práci v sestavách s možností editačních změn a se skupinami 3D těles.
Editace detailu mimo sestavu se projeví v příslusné sestavě a naopak editace v
sestavě se projeví v příslušných detailech. 3D tělesa je možno vybírat k
zviditelnění či zneviditelnění, k zobrazení v drátovém nebo stínovaném modu, k
zachytitelnosti či nezachytitelnosti podle zvolených skupin. K tělesům můžete
zadávat atributy a název (u prvků vložených z knihoven, jako šrouby, ložiska
atd. jsou definovány automaticky při vložení). Ze sestavy ve 3D můžete získat
přímo archiv a kusovník.
Výpočty strojních součástí
Ve VariCADu máte k dispozici i výpočty strojních součástí. Jedná se o výpočty
tažných a tlačných pružin předpjatých šroubových spojů kolíků a per
drážkovaných hřídelů, únosnosti ložisek nosníků s kombinovaným namáháním (ohyb
krut), geometrie čelních a kuželových ozubení řemenových převodů, jednoduchých
rozvinutí velikosti plochy průřezu, délky obvodu plochy, těžiště a momentu
setrvačnosti, objemu, hmotnosti, momentu setrvačnosti a velikosti povrchu
tělesa.
Přenositelnost dat a výstupy
na periferie
VariCAD umožňuje export a import DXF a import IGES. Soubory můžete konvertovat
buď jednotlivě, nebo hromadně celé adresáře (případně s filtrem názvu souboru),
takže přenesete pohodlně i celou výkresovou dokumentaci jediným příkazem.
Systém podporuje výstupy na jakákoliv zařízení s jazyky HPGL, PCL-5, Epson nebo
DMPL, tedy prakticky všechny plottery, tiskárny, laserové tiskárny a jiná
kompatibilní zařízení. U Windows NT a Windows 95 jsou pro výstupy na periferie
použity systémové drivery.
(jam)
8 1687 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.