Vážení čtenáři

I přes významné změny dostáváte do ruky časopis, který dobře znáte. protože změnu, kterou Computerworld právě pro...


I přes významné změny dostáváte do ruky časopis, který dobře znáte.
protože změnu, kterou Computerworld právě prošel, nelze přehlédnout, dovolím si
nezačít oproti zažitým zvyklostem tento úvodník větou oznamující, že dostáváte
do rukou Computerworld ve zcela nové podobě.
Naopak. Pokusím se vás přesvědčit, že přese všechny grafické i obsahové změny
dostáváte do rukou časopis, který už dlouho dobře znáte. Časopis, jenž prošel a
prochází postupným vývojem podobně jako každý z nás. A který sice právě
prodělal velkou změnu, ale je to stále on. Což mohu doložit například
skutečností, že zůstala zachována většina pozitivně hodnocených rubrik v
technologické části Computerworldu.
Mezi novinky na straně obsahu naopak patří především rubrika Zpravodajský
přehled, jejíž vznik je reakcí na požadavek velmi rychlé a stručné informace o
tom, co nejdůležitějšího se od předchozího vydání stalo. Obsahuje zprávy, které
podle našeho názoru patří k obecnému přehledu o dění v oblasti informačních a
komunikačních technologií. Některým z nich se poté podrobněji věnujeme v
Aktualitách, které ovšem mají širší záběr a obsahují tak navíc i některé
zprávy, které mohou být významné pouze pro vybrané skupiny IT odborníků.
Rozsah úvodníku je omezený a koneckonců nový Computerworld stejně lépe než ze
stručného popisu poznáte tím, že se do něj začtete. Chci vás tedy už jen
požádat, abyste se s námi, budete-li mít chuť, podělili o svůj názor na naši
novou podobu. A samozřejmě vám popřát příjemné čtení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.