Ve světě vizuální simulace

Stránka www.vis-sim.org je určena všem, kdo se pohybují v rychle se rozvíjející oblasti optické simulace (Visual Simul...


Stránka www.vis-sim.org je určena všem, kdo se pohybují v rychle se rozvíjející
oblasti optické simulace (Visual Simulation). Označení "stránka" však není tak
docela přesné, jedná se spíše o webový portál, který by se pro vás měl stát
výchozím bodem při hledání informací tohoto druhu v poměrně nepřehledném zdroji
zvaném Internet.
Ihned po vstupu na tento Web spočinou vaše oči na denně updatovaném přehledu
nejdůležitějších novinek. Zde se můžete dovědět např. bližší informace o
projektu NASA zvaném Shuttle Radar Topography Mission. Po zpracování přibližně
9,8 terabytů dat za pomoci počítačů SGI Origin bude vytvořena doposud
nejpodrobnější trojrozměrná mapa Země.
Vraťme se ale k samotné stránce. Její uspořádání odráží snahu tvůrců rozdělit
obsah jak podle základní kategorie informace, tak podle oblasti aplikace.
Najdete zde odkazy na www stránky týkající se hardwaru, softwaru nebo samotných
dat. Stejně tak se můžete orientovat podle toho, zda vás zajímá virtuální
realita, letová simulace, GISy (Geographic Information System), aplikace v
medicíně nebo hry. Najdete zde i informační zdroje obsahující algoritmy a
matematické základy pro počítačovou grafiku (např.
www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/1767/pol.html).
30 fps versus 60 fps
Odkazem na www.penstarsys.com/editor/30v60 se vám naskytne možnost přečíst si
zajímavý příspěvek, jehož tématem je rychlost zobrazování, přesněji řečeno
množství zobrazených snímků za sekundu (fps, frames per second). Týká se
především grafických karet firmy 3dfx, které oproti jiným kartám na trhu
poskytují rychlost cca 60 fps (versus běžných 30 fps).
Rychlost zobrazování snímků v kině (24 fps) nebo na televizní obrazovce (30
fps) se co do kvality obrazu jeví jako dostačující. U monitoru je však situace
trochu jiná. Především poskytuje možnost obrazu mnohem ostřejšího (díky velmi
malé vzdálenosti jednotlivých fosforů tvořících obrazovku od sebe), proto má
tendence dále zvětšit každou drobnou nepřesnost grafické karty. Navíc hodnota
fps nebývá konstantní. Lidské oko je schopno vnímat až 72 fps a zvýšení této
rychlosti vede ke zlepšení kvality obrazu (do hranice 72 fps). Na druhou stranu
je jasné, že se jedná o mnohem složitější problematiku, která se pouhým
zvýšením fps nevyřeší.
0 0578 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.