Ve znamení gridů

Nové verze aplikací Oraclu podporují distribuované počítání Nová verze databázového i aplikačního serveru a systé...


Nové verze aplikací Oraclu podporují distribuované počítání
Nová verze databázového i aplikačního serveru a systém pro správu sítí oznámené
společností Oracle by v sobě měly zahrnovat podporu pro výpoč-ty realizované
prostřednictvím gridů.
Nová verze databáze Oraclu je označená jako 10g, stejný název byl zvolen pro
Application Server a zcela nově byl představen nástroj pro grid management
pojmenovaný Oracle Enterprise Manager 10g.
Podle společnosti Oracle využívá její nově nabízené gridové řešení 10 let
vývoje výpočetních sítí v akademickém prostředí a přináší dosažené výsledky
také zákazníkům z podnikové sféry.
Na výpočetní síti nad novou databází Oraclu mohou běžet podnikové systémy přímo
tohoto výrobce (především Oracle E-Business Suite) i aplikace konkurenční
(PeopleSoft, SAP). Představitelé společnosti Oracle uvedli, že nově oznámené
technologie pokrývají potřeby provozovatelů současných podnikových sítí
nabízejí jednodušší správu úložných systémů (automatická správa a konzole
Database Control a Grid Control), transparentní clustering serverů (řešení
Oracle Real Application Clusters 10g) a automatizovaný software (ASM Automatic
Storage Management je nově součástí databáze 10g, kde má eliminovat potřebu
neustálého ladění úložného systému).
Oracle Application Server 10g má IT administrátorům umožnit snadnou
optimalizaci výpočetní kapacity přidělováním prostředků (hardwaru, úložných
systémů i softwaru) podle potřeby. Výpočetní kapacitu lze rozdělit s ohledem na
stávající zatížení, "kritičnost" aplikace či s přihlédnutím k plánovaným
událostem (např. hromadné zpracování mezd v celém podniku na konci každého
měsíce). K novým vlastnostem aplikačního serveru má patřit také zdokonalená
architektura rychlého spuštění po selhání systému. Flexibilnější by nad novým
aplikačním serverem měla být také implementace webových služeb (včetně
interoperability s platformou MS.Net).
Gridy a distribuované počítání jsou dnes pokládány za natolik perspektivní
technologie, že je nenechávají stranou ani ostatní dodavatelé velkých systémů.
Své strategie a konkrétní produkty již uvedly také společnosti IBM,
Hewlett-Packard či Sun.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.