Ve znamení komfortu, nikoliv rychlosti

Díky technologii iSCSI jsou sítě pro ukládání dat dostupnější a jejich budování je jednodušší. Jestliže se n...


Díky technologii iSCSI jsou sítě pro ukládání dat dostupnější a jejich budování
je jednodušší.

Jestliže se nějaká technologie v průběhu doby přetransformovala tak, že místo
aby rozpočty firem ruinovala, je nyní zachraňuje, pak jsou to nepochybně sítě
SAN (Storage Area Networks). Ještě před pár lety náklady na každý gigabajt
úložného řešení SAN a expertiza nezbytná pro jejich implementaci dalece
přesahovaly možnosti malých, a dokonce i středních firem.
To se dramaticky změnilo díky technologiím SATA a iSCSI i velmi intuitivnímu
softwaru pro konfiguraci, který někteří z výrobců začali dodávat současně se
svým SAN hardwarem. Dnes můžete terabajt síťové úložné kapacity dostat už za
méně než 10 tisíc dolarů včetně softwaru pro jeho správu, jehož možnosti bývají
často až udivující.
V letošním čísle 17 jsme zveřejnili test SAN produktů, mezi nimiž byl i
Dell/EMC AX100, který je dodáván jako kompletní sada prvků SAN základní úrovně,
kombinující pole se SATA disky, FC (Fibre Channel) přepínač, HBA adaptéry (Host
Bus Adapter), UPS, kabeláž a software pro plynulou konfiguraci a správu od EMC.
Nyní přichází na trh inovovaná verze AX100i, low-endové iSCSI SAN řešení
postavené na tomtéž frameworku.
AX100i je identické s původním AX100 samozřejmě s výjimkou iSCSI portů na
servisních procesorech (Service Processors, SP). S maximální kapacitou 3 TB ve
formě dvanácti 250GB SATA disků je AX100i škálovatelné tak, aby vyhovělo
jakékoliv aplikaci v menších firmách. Implementované iSCSI těmto společnostem
umožňuje využít standardní rozhraní gigabitových sítí v jejich přepínačích a
serverech coby iSCSI porty (spolu se softwarovými iniciátory; namísto drahých
FC HBA adaptérů a optických switchů) což dále redukuje celkové náklady spojené
s tímto řešením. Výkon dosahovaný s AX100i se sice úplně FC sítím SAN
nevyrovná, avšak pokud je vaším cílem vybudovat centralizovaný, vysoce dostupný
prostor pro ukládání dat, není prvotřídní výkon přímo nezbytný.

Prostě jednoduché
Stejně jako u původního AX100 jsou cílovou skupinou pro AX100i nováčci v
oblasti SAN. S několika málo obtížemi by i ti, kdo nedisponují žádnými
zkušenostmi, měli být schopni AX100i nasadit v rozmezí jednoho dne. Nám se
zařízení podařilo nainstalovat a nakonfigurovat na linuxovém i Windows serveru
zhruba během hodiny a to dokonce bez kompletního manuálu, který nám výrobce
zapomněl spolu s testovacím produktem dodat. Připouštíme, že se iSCSI a FC
sítěmi typu SAN už nějakou tu chvíli zabýváme, přesto si troufneme tvrdit, že
je jejich nasazení opravdu jednoduché.
Aplikace EMC Navisphere Array Initialization se stará o nastavení AX100i,
přičemž vyžaduje, aby měl hostitelský systém síťové rozhraní ve stejném
fyzickém segmentu jako porty pro správu u servisních procesorů (SP) AX100i.
Jakmile je pole nalezeno, mohou být nakonfigurovány autentizační a IP
parametry. Následovně je správa AX100i prováděna prostřednictvím webové konzole
Navisphere Express běžící na AX100i. Počáteční konfigurace tedy už nemohla být
jednodušší.
Definování polí a virtuálních disků bylo stejně přímočaré. Pouze vyberete
fyzické disky ve znázorněné souřadnicové mřížce, nadefinujete parametry pole,
jako je velikost stripu, a jste hotovi. Následně můžete vytvářet virtuální
disky proměnlivých velikostí a spojovat je pro specifické hostitele. Stejně
jednoduše lze virtuální disky v mezích daného pole zvětšovat.
Do menších problémů jsme se nicméně dostali při počáteční konfiguraci. Po
prvním spuštění zařízení nebylo možné nakonfigurovat druhý servisní procesor
(SP). Ačkoliv byl tento SP k dispozici a bylo možné jeho přítomnost zjistit
pomocí pingu, nemohli jsme změnit IP a podsíť přidělené jeho iSCSI portu. I
poté, co jsme prošli opravnou procedurou, tento SP zkrátka nepracoval správně s
výjimkou toho, když byl připojen hostitel. Když Dell poslal jiné zařízení,
nejprve se chovalo stejně, avšak po jeho resetování se problém "nějak" vyřešil.
Každý server připojující se k AX100i musí být nakonfigurován s iSCSI HBA
adaptérem nebo se softwarovým iSCSI iniciátorem a aplikace Navisphere pro
konfiguraci serveru musí být spuštěna na serveru, aby jej mohla asociovat s
polem. Oba tyto kroky jsme zvládli bez problémů jak pod Windows Serverem 2003,
tak pod linuxem. Ačkoliv Dell u AX100i linuxové hostitele oficiálně
nepodporuje, jsou ve skutečnosti linuxové aplikace pro inicializaci a správu
serverů k dispozici na instalačním CD dodávaným s polem.

Potřeba rychlosti
Pokud jde o Windows, vyžaduje připojování SAN svazků k serveru s redundantními
cestami k poli aplikaci EMC PowerPath; jde o standardní provozní proceduru,
která nám nepřipravila žádná překvapení. Windows Server akceptoval jednu cestu
k SAN a PowerPath pak podle očekávání vytvořila redundantní cestu. AX100i
přitom může podporovat osm serverů s redundantními cestami, což celkově
představuje 16 připojení. Snadno lze implementovat i funkce typu snapshot pro
rychlou obnovu dat.
Bohužel některé funkce, jež byste v každém SCSI SAN řešení očekávali (jako je
podpora jumbo rámců a nastavení flow control na SCSI portech), zde totiž
nenajdete. Tato nastavení nebyla na konzoli Navisphere Express k dispozici ani
pro prohlížení, natož pak pro modifikaci. Přitom kontrola těchto parametrů může
mít významný vliv na výkon iSCSI SAN. V případě AX100i jejich absence výkon
tohoto SAN řešení dosti ochromovala.
Ping testy ukázaly, že iSCSI porty nebyly schopny zpracovat pakety o velikosti
větší než 432 bajtů, poskytovaly výkon mezi 30 až 40 MB/s, a to jak pod
Windows, tak pod Linuxem. (SAN jsme testovali s využitím softwarových iSCSI
iniciátorů a gigabitového přepínače Dell PowerConnect 5524 s aktivovanou
podporou jumbo rámců.) Zástupci společnosti Dell tvrdili, že podporu jumbo
rámců zahrnou již do příští revize AX100i, což by mohlo znamenat významné
zvýšení výkonu tohoto pole.
V současné chvíli nicméně AX100i poskytuje výkonnostní úroveň srovnatelnou s
mnoha jednoduchými zařízeními typu NAS, zatímco parametrům dobře implementované
SAN se zdaleka nepřibližuje. Řešení AX100i je tak jednoznačně nevhodné pro
aplikace s vysokou úrovní I/O operací, jako jsou třeba Microsoft Exchange či
SQL databáze. Můžete jej ale efektivně využívat pro úlohy s nižšími výkonovými
nároky, například pro archivaci či ukládání dat souborových serverů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.