Večer IDG v Divadle S+H a Tipy TestCentra za rok 1997

Podobně jako pro většinu běžných obyvatel, je i pro firmy období před koncem roku často příležitostí k bilancová...


Podobně jako pro většinu běžných obyvatel, je i pro firmy období před koncem
roku často příležitostí k bilancování. Nejinak tomu samozřejmě je i v případě
společnosti IDG Czechoslovakia. Vhodným okamžikem k podobnému hodnocení se
krátce před Vánocemi stalo setkání s významnými obchodními partnery, konané v
prostorách "Divadla Spejbla a Hurvínka". O tom, že se jednalo o večer po mnoha
stránkách skutečně reprezentativní, svědčila i účast řady osobností a vedoucích
pracovníků předních firem z uvedené oblasti. A protože se setkání odehrálo
právě v divadle S+H, zcela logicky bylo
pokračováním úvodní části večera divadelní loutkové představe-ní. Jak se
ukázalo, volba této formy kulturní části večera byla pro nejednoho z hostí
velice vítaným zpestřením a mnohdy i vzpomínkou na mladší léta. K tomu navíc
přispěl i symbolický název samotného představení "Spejbl a Hurvínek bilancující
a balancující".
Protože se tímto naskytla vynikající příležitost pro zhodnocení uplynulého
roku, využilo toho i TestCentrum IDG k předání diplomů zástupcům firem, jejichž
testované produkty byly v obdo-bí od výstavy Invex 96 do Invex 97 oceněny
titulem "Tip TestCentra". Na pódium byli přizváni zástupci čtyř firem, jejichž
výrobky ocenění obdržely. Konkrétně šlo o pana Petra Koželu ze
společnosti IMPROMAT-COMPUTER, s. r. o., paní Janu Vachtlovou za OLYMPUS C & S,
s. r. o., pana Richarda Loukotu z DATRONTECH Czech Republic a konečně pana Víta
Koďouska z firmy HM Computers.
Dovolil bych si v následujících řádcích předložit alespoň jejich přehled spolu
se stručným komentářem. Samozřejmě je třeba brát v úvahu fakt, že vlastní
ocenění byla udělována průběžně v čase, kdy se produkt objevil na našem trhu a
byl otestován v TestCentru IDG. Prvním z oceněných byl monitor NEC MultiSync
M-700, dodávaný na náš trh společností IMPROMAT-COMPUTER, s. r. o. ze Zlína.
Recenze na tento multimediální monitor byla uveřejněna ještě před koncem roku
1996, konkrétně v Computerworldu číslo 42. Důvodem pro udělení ocenění se stal
hlavně výrazný technologický přínos v kvalitě zobrazení. Oceněný výrobek totiž
používá vlastní patentovanou technologii NEC, masku typu CromaClear.
Detailnější popis je samozřejmě možné nalézt v uvedené recenzi. Pouze pro
připomenutí jde o spojení výhod vysoce stabilního obrazu klasické obrazovky
Delta a vysokého kontrastu a jasu moderních obrazovek Trinitron. Dalším
významným prvkem, znamenajícím vysokou kvalitu obrazu, je nové řízení
vychylování paprsku, dovolující zajištění sku-tečně kvalitního a rovnoměrného
obrazu i v rozích obrazovky.
V neposlední řadě je zajímavým doplňkem i podpora zvuku, která disponuje
technologií "Surround Sound". Stručná technická data představuje úhlopříčka 17"
(15,6" viditelná), maximální rozlišení 1 280 x 1 024 bodů, rozteč bodu 0,25 mm,
šířka pásma 85 MHz, vertikální frekvence 31 až 69 kHz a horizontální obnovovací
frekvence obrazu 55 až 120 Hz.
Druhým z oceněných výrobků se stal digitální fotoaparát OLYMPUS C-800L od
společnosti OLYMPUS C & S, s. r. o. z Prahy. Mimo jiné se tento produkt stal i
vítězem jarního srovnávacího testu digitálních fotoaparátů, uveřejněného v
Computerworldu 13/97. V daném okamžiku se jednalo o jeden z prvních skutečně
kvalitních nástrojů pro tvorbu digitálních fotografií, ale zároveň zůstal i
cenově dostupný. Jeho parametry a vybavení tak znamenaly nasazení i pro domácí
použití při kvalitě srovnatelné s klasickou fotografií. Z hlediska parametrů se
jednalo o kompaktní automatickou verzi fotoaparátu s prohlížecím LCD displejem
na zadní straně přístroje. V lepším z podporovaných rozlišení 1 024 x 768 bodů
je možné v 6 MB RAM uchovat až 30 snímků, v nižším rozlišení pak 120 snímků s
hloubkou 24 bitů na bod. Snímací CCD prvek disponuje 810 000 body. Aparát je
rovněž vybaven bleskem, pracujícím i v automatickém režimu. Napájení aparátu
zajišťuje čtveřice tužkových akumulátorů. Komunikace s počítačem je umožněna
pomocí sériového rozhraní a dodávaného programového vybavení. V současné době
je však
na trhu k dispozici již následo-vník oceněného aparátu, model C-820L.
Třetím oceněným produktem za uplynulý rok byla zvuková karta Sound Blaster
AWE64 Gold od pražské společnosti DATRONTECH Czech Republic. Zvuková karta,
která je prakticky standardem v oblasti podpory zvuku u počítačů PC
kompatibilních, poskytuje uživateli v oblasti MIDI vynikající wavetable syntézu
s podporou až 64 hlasů, kvalitní reprodukci v celé šíři slyšitelného spektra.
Karta má 1 MB paměti ROM a další 4 MB RAM pro použití vlastních vzorků pro
nástroje MIDI. Pro ty, kdo nevlastní reproduktory, se nabízí i nouzové přímé
připojení PC speakeru, dále karta disponuje 20bitovým digitálním výstupem pro
magnetofony DAT nebo minidisky SONY. Samozřejmě nechybí ani tradičně bohaté
programové vybavení. Podrobnější komentář je možné nalézt v Tématu týdne,
vydaném v časopise Computerworld číslo 37/97.
Čtvrtým výrobkem, který za uplynulé období získal sympatie TestCentra IDG, byla
počítačová sestava HM Standard od pražské firmy HM Computers. Podrobný test
vyšel v rámci Tématu týdne v Computerworldu 39/97. Mezi testovanými sestavami v
cenové kategorii do 40 000 Kč včetně DPH zcela jednoznačně kralovala právě
tato, a to nejen díky konfiguraci, ale i softwarovému vybavení a možnosti
připojení na Internet v ceně produktu. S ohledem na zaměření takovýchto sestav
převážně na domácí použití, tak nabízí značné rozšíření možnos-ti pro
celosvětovou komunikaci a přístup k informacím i v této skupině uživatelů, což
zatím není příliš časté. Základní parametry sestavy jsou definovány použitým
procesorem AMD K6 (MMX) o frekvenci 166 Mhz, osazenou operační pamětí 16 MB EDO
RAM, pevným diskem s kapacitou 2 GB, 12rychlostní mechanikou CD-ROM, grafickou
kartou s čipem S3 ViRGE a 2 MB RAM, zvukovou kartou Genius Sound Maker 18PnP
Pro s podporou wavetable, interním mo-demem Zoltrix Z144-IV, multimediálním 15"
monitorem Point 15DMM s integrovanými reproduktory. Závěrem bych chtěl všem
firmám, které získaly v loňském roce ocenění "Tip TestCentra" pogratulovat a
popřát mnoho úspěchů v další činnosti a zároveň sdělit, že nositelem ocenění se
může stát jakýkoli výrobek, který znamená přínos v oblasti informačních
technologií, ať technický, technologický či obchodní.
8 0030 / pahnTestCentrum IDG v roce 1998
Stejně jako v minulém roce, i nadále je TestCentrum IDG připraveno informovat
prostřednictvím časopisů Computerworld a PC World o výsledcích testů různých
produktů z oblasti informačních technologií. Stěžejním prvkem činnosti
TestCentra sice opět budou již tradiční velké srovnávací testy a pravidelné
hitparády, ale ještě intenzivněji by se i z naší dílny měly objevovat krátké
testy novinek, které doposud spíše připravovaly samotné redakce. Vraťme se ale
k hlavním tematickým celkům, které jsou připravovány pro tento rok. Tak
například v týdeníku Computerworld by mělo být možné nalézt test barevných
laserových tiskáren, modemů, stolních skenerů, telefonů GSM a datových služeb,
výkonných pracovních stanic pro MS Windows, programů pro rozlišování textů
(OCR), nebude však chybět ani test notebooků a inkoustových tiskáren, monitorů,
PC sestav a rovněž i digitálních fotoaparátů. Jak jsem se již zmínil, bude i
nadále připravována sada hitparád o stolních počítačích, noteboocích,
monitorech, CD mechanikách a tiskárnách pro časopis PC World a mimoto
samozřejmě i některé další tematické testy, zapadající do náplně toho kterého
čísla časopisu. V každém případě však i nadále bude pokračovat bedlivý výběr
produktů pro ocenění "Tip TestCentra". A tak bude stejně jako letos i příštím
rokem možné opět se setkat s přehledem nejúspěšnějších produktů na trhu z
pohledu TestCentra IDG. Možnost obdržet toto ocenění má prakticky jakýkoli
produkt, související s oblastí informačních technologií. záleží pouze na jeho
kvalitách, protože dveře do TestCentra IDG jsou otevřeny všem firmám.
8 0005 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.