Věda

Na Webu nenajdeme pouze vážná vědecká pojednání a profesionální preprinty, kterým rozumí jen pár lidí na světě....


Na Webu nenajdeme pouze vážná vědecká pojednání a profesionální preprinty,
kterým rozumí jen pár lidí na světě. Můžeme se cosi o vědě a vědcích dozvědět i
z obecně lidského hlediska. Také lze zjistit, co které vědecké odvětví nabízí
pro život normálního člověka. Exaktní věda je na WWW zastoupena ve velké míře a
jen zlomek všeho najdeme přehledně na Yahoo.
http://scienceweb.dao.nrc.ca/
http://scienceweb.dao.nrc.ca/nswchanges.html
Science Web, hlavně nové teorie a objevy.
http://www.scienceweb.org/features.html
Novinky vědeckého výzkumu.
http://www.einet.net/galaxy/Reference/Libraries/University/Physics_Mathematics_A
stronomy.html Physics_Mathematics_Astronomy (Galaxy), všeobecný katalog typu
Yahoo.
http://www.einet.net/galaxy/Science.html
Science (Galaxy), hierarchický a mnohokriteriálně rozdělený katalog typu Yahoo.
http://www.cyberkids.com/Launchpad/BannerPages/
Science.html
http://www.cyberkids.com/Launchpad/TextPages/
Science.html
Abecední seznam výběru vědeckých témat a přehledů.
http://buspace.bu.edu/EPG/alothman/science.html
Zde najdeme přes 100 odkazů na různá témata, pracoviště a osobnosti z oblasti
fyziky, astronomie a kosmického výzkumu. Mj. linky na stránky NASA, Ústav Maxe
Plancka v Německu, geofyzikální pracoviště, laboratoře v Los Alamos, univerzity
a techniky v USA, pracoviště dálkového výzkumu Země vč. meteorologie, jaderné
fyziky (např. CERN), ale i na populární výklady z oblastí moderní fyziky a
astronomie a několik stránek, věnovaných známým osobnostem fyziky (Einstein,
Feynman, Hawking).
http://mh004.infi.net/~drmatrix/start.htm
Výjimečně dobrý a strukturovaný soubor linků na úrovni průvodce vědou a jejími
oblastmi. Na http://mh004.infi.net/~drmat rix/junior.htm jsou odkazy pro mladé
adepty vědy.
http://topscience.org/
Kolekce zajímavých studijních textů z různých oblastí o konkrétních problémech
+ linky.
http://homepage.esoterica.pt/~jpnitya/science/futur.htm
The Future of Science, vědecké texty, linky, extropismus, transhumanismus,
skepticismus, kosmologie, nanotechnologie.
http://www.site.cas.cz/archiv/arch4.htm
Věda český rozcestník.
http://www.thetech.org/
The Tech Museum of innovation, galerie a encyklopedie technických divů (např.
Zoo robotů).
http://pgr1.ch.a.u-tokyo.ac.jp/hasegawa/Links/science-e.html
http://www.eng2.uconn.edu/~jstrip/science.html
http://boris.qub.ac.uk/edward/index.html
Další stránky plné linků.
8 0060 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.