Věk alternativního tisku

Trh tiskových řešení představují nejen samotná zařízení produkující tiskové výstupy, ale i podstatně kontroverz...


Trh tiskových řešení představují nejen samotná zařízení produkující tiskové
výstupy, ale i podstatně kontroverznější spotřební materiál. Rozdílnost
podstaty těchto tržních segmentů spočívá zejména ve volní oblasti zákazníků,
kdy o volbě tiskárny rozhodují obdobné preference a parametry vlastní většině
obdobných segmentů počítačových periferií, zatímco volba spotřebního materiálu
vychází z heterogenního názorového i faktického spektra.

Tiskový spotřební materiál, to jsou zejména inkoustové a tonerové kazety a
čerstvě se rozvíjející oblast papíru. Právě papír zaznamenává dle slov Milana
Mačugy ze společnosti Abel Computer velký boom, za kterým stojí zejména rozvoj
digitální fotografie. Pro řadu spotřebitelů se tisk fotografií ve vlastní režii
stává běžnou záležitostí, pro niž potřebují jen odpovídající spotřební tiskový
materiál v podobě tiskových kazet a speciálních fotografických papírů.

Nákupní volba
Spotřebitelé mají v podstatě čtyři možnosti volby nákupu spotřebního materiálu,
zde konkrétně tiskových kazet. Mohou je pořídit v podobě originální,
alternativní nové, renovované anebo se mohou pokusit o vlastní znovunaplnění
tiskových kazet. Každá z voleb má svá rizika i přednosti. Originální spotřební
materiál nabízí výrobcem ověřenou a garantovanou kvalitu a jistotu úrovně
tiskových výstupů, jež jsou ovšem vykoupeny vyšší pořizovací cenou. Nové,
nerenovované tiskové kazety třetích výrobců zpravidla dosahují obdobných kvalit
jako originální, ale s nižšími pořizovacími náklady. Zásadní rozdíl v jejich
použití spočívá v potenciální ztrátě záruky na příslušné tiskové zařízení, na
němž bylo neoriginálních kazet použito. Tento aspekt platí i pro další
alternativní řešení, jako jsou renovované a doplňované kazety.
Josef Lízner ze společnosti Toner Recycling Service připouští, že renovované
tiskové kazety některých výrobců mohou být potenciálním zdrojem problémů. Pro
inkoustové kazety platí, že jejich laická renovace může přinést nižší
spolehlivost i technická selhání. Problematičtější je podle něj oblast
tonerových kazet, kde nekvalitní renovační proces kvalitu tisku poznamenává
významně.

Systém kvality
Aby výrobci renovovaných tiskových kazet odlišili kvalitní renovaci od
nekvalitní, certifikují své výrobní procesy normami řady ISO 9000. V tuzemsku
jsou certifikovaní renovátoři povětšinou sdružení v Asociaci renovátorů České
republiky CRRA (www.crra.cz). Josef Mitošinka ze společnosti Ecotoner dodává,
že v Evropě existuje obdobné sdružení evropských renovátorů ETIRA a vydáván je
například i časopis věnovaný problematice renovací Recharger East. Právě
odlišení certifikovaných a necertifikovaných výrob je dle představitelů firem
CRRA klíčové pro klasifikaci kvalitního a potenciálně nekvalitního spotřebního
materiálu. Důkazem podporujícím tuto vizi segmentace trhu mohou být i záruky
poskytované výrobci renovovaných tiskových kazet na škody způsobené tiskárnám
užitím jejich produktů. Seriózní renovátoři se od tzv. garážových firem
odlišují nejen atestovaným provozem, ale dle slov Milana Mačugy ze společnosti
Abel Computers i výzkumem a vývojem vlastních řešení. To je oblast, kterou
doposud argumentovali výrobci originálního spotřebního materiálu, a
zdůvodňovali tak jeho vyšší cenu. Alternativní spotřební materiál, který
vyvíjejí na něj úzce specializované firmy, si dle Milana Mačugy nezřídka činí
ambice překonat kvality originálního příslušenství.

Dostupnost novinek
Princip tisku obou hlavních technologií inkoustové a laserové se dlouhodobě
nemění, pouze zdokonaluje, a tak jsou i změny v renovačních zásazích stále
spíše kosmetické. Dle Josefa Líznera ze společnosti Toner Recycling Service
jsou v podstatě do půl roku od uvedení kazety nového typu na trh k dispozici
všechny komponenty potřebné pro její renovaci, jako například toner, plomby,
stěrky nebo diskutované čipy. Legislativa nijak zásadně neomezuje renovátorské
aktivity, a díky tomu je překonání technických úskalí výrobců originálního
spotřebního materiálu běžnou událostí.

Renovační kologie
Ideovým hnacím motorem renovací jsou dle Josefa Mitošinky ze společnosti
Ecotoner ekologické aspekty renovace a recyklace spotřebního materiálu. To je i
důvodem, proč se legislativní protežování renovací dostalo do popředí zájmu
mnoha států i za cenu konfliktů s výrobci tiskáren a originálního spotřebního
materiálu.

Originální kombinace
Pro tuzemskou tržní jedničku na trhu tiskových řešení, společnost
Hewlett-Packard, je otázka užívání originálního a neoriginálního spotřebního
materiálu jasná. Dle Moniky Godlové z divize Imaging and Printing vycházejí
výhody použití originálního spotřebního materiálu ze vzájemného sladění
kombinace tří entit tiskárny, inkoustu a papíru. Z této výrobcem vyvinuté a
doporučené kombinace má uživatel získat nejkvalitnější výstupy. Záruka kvality
poskytovaná výrobcem se potom samozřejmě vztahuje výhradně na celý systém
tvořený tiskárnou, originální kazetou a papírem. Jak vidno, dostává se otázka
uživatelského přínosu vlastního technologického vývoje do popředí zájmu obou
skupin saturujících trh spotřebním materiálem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.